ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Θέματα Γυναίκας


Εκθέσεις Προόδου

  • ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Στα πλαίσια της αρμοδιότητας για παρακολούθηση και συντονισμό της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας (Ν. 78/85) το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μέσω της Μονάδας Ισότητας ετοίμασε την 1η και 2η Περιοδική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 18 της Σύμβασης.

Cyprus Initial and Second periodic reports (1985 – 1993) on the Implementation of the United nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.

Στα πλαίσια της αρμοδιότητας αυτής η Μονάδα Ισότητας ετοίμασε το προσχέδιο της 3ης, 4ης και 5ης Περιοδικής Έκθεσης. Στη συνέχεια Επιτροπή υπό την προεδρία της Επιτρόπου Νομοθεσίας αποτελούμενη από εκπροσώπους των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Εξωτερικών επεξεργάστηκε περαιτέρω το προσχέδιο της Έκθεσης και ετοίμασε το τελικό κείμενο το οποίο υποβλήθηκε το Φεβρουάριο του 2004 στην αρμόδια Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για εξέταση.

Cyprus third, fourth and fifth periodic Report (1993 – 2003) on the Implementation of the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
3η 4η και 5η Συνδυασμένη Περιοδική Έκθεση της Κύπρου.pdf, Concluding Comments 3ης 4ης και 5ης Περιοδικής Έκθεσης της Κύπρου.pdf

Cyprus sixth and seventh periodic Report (2004 – 2010) on the Implementation of the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
CEDAW-C-CYP-6-7 (2).pdf, Καταληκτικά Σχόλια Επιτροπής CEDAW-Μάρτιος 2013.pdf

Καταληκτικά Σχόλια Επιτροπής CEDAW-ΕΛΛΗΝΙΚΑ.doc Καταληκτικά Σχόλια Επιτροπής CEDAW-ΑΓΓΛΙΚΑ.pdf
  • ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μέσω της Μονάδας Ισότητας έχει την ευθύνη της ετοιμασίας των περιοδικών Εκθέσεων για την εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης για τη Γυναίκα του Πεκίνου. Στα πλαίσια αυτά ετοιμάστηκαν οι ακόλουθες Εκθέσεις:
  • Cyprus National Report on the Fourth World Conference on Women (1995)
  • Cyprus National Report on the Implementation of the Beijing Platform for Action (2000)
  • Cyprus National Report on the Implementation of the Beijing Platform for Action (1995) and the outcome of the Twenty-third Special Session of the General Assembly (2000),(2005)
  • Cyprus National Report on the Implementation of the Beijing Platform for Action " Beijing +15"
  • COVER OF THE REPORT.pdf, FINAL REPORT BEIJING.pdfINITIAL PAGES OF THE REPORT.pdf


  • Cyprus National Report on the Implementation of the Beijing Platform for Action " Beijing +20

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΚΙΝΟ+20-070514.doc
3η και 4η Περιοδική Έκθεση της Κύπρου προς τα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού:
http://www.mlsi.gov.cy/sws
Σχετικά Αρχεία:
Πίσω

© 2012 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως