Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

20/01/2017

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στη βάση του Κανονισμού (ΕΚ) 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007, στη βάση της Σύμβασης της Χάγης ημερομηνίας 15.11.21965 η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 40 του 1982, καθώς και στη βάση αριθμού Διμερών Συμφωνιών που υπέγραψε με άλλα κράτη, αποτελεί την Κεντρική Αρχή για την επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (Κανονισμός – Σύμβαση – Διμερείς Συμβάσεις) ή και ιδιωτικές ποινικές υποθέσεις (Διμερείς Συμβάσεις).

Οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Αρχής περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παραλαβή δικογράφων από τις Αρχές των συμβεβλημένων χωρών για επίδοση τους στην Κύπρο, καθώς και τη διαβίβαση/αποστολή δικογράφων Κυπριακών Δικαστηρίων σε άλλες χώρες, για επίδοση.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού το οποίο προέρχεται από τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνει ότι, από την 1η Φεβρουαρίου 20017, η υπηρεσία θα παρέχεται και από το προσωπικό του Υπουργείου που στεγάζεται στο ΚΕΠ Λεμεσού.

Η διαδικασία, όπως αυτή κοινοποιήθηκε με προηγούμενο Ενημερωτικό Δελτίο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως , έχει ως εξής:
  • η ταχυδρόμηση των Αιτήσεων Επίδοσης και η καταβολή των ταχυδρομικών τελών, θα γίνεται από τους ίδιους τους Αιτητές, αφού προηγουμένως προσκομίσουν στο κλιμάκιο του Υπουργείου στο ΚΕΠ Λεμεσού την σχετική Αίτηση Επίδοσης, δεόντως συμπληρωμένη από τους ίδιους, σε δυο αντίγραφα, για έλεγχο/υπογραφή.
  • Για την καταβολή του πάγιου τέλους, οι Αιτητές θα προσκομίζουν το αντίτιμο των 7 ευρώ σε χαρτόσημα, τα οποία θα επικολλώνται επί των Αιτήσεων Επίδοσης.
19 Ιανουαρίου, 2017


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης