Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Ομιλία Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργου Σαββίδη σε συνάντηση με την ηγεσία και τους επικεφαλής Διευθύνσεων και Τμημάτων της Αστυνομίας

27/06/2019

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που επισκέπτομαι, σήμερα, για πρώτη φορά από την ανάληψη των καθηκόντων μου, το Αρχηγείο Αστυνομίας και έχω την ευκαιρία να επικοινωνήσω με την ηγεσία της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Όπως πιθανό να γνωρίζετε, προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα χωρίς καμιά προηγούμενη ανάμειξη στην ενεργό πολιτική ζωή του τόπου. Διαδέχομαι ένα πολύ δραστήριο και παραγωγικό Υπουργό ο οποίος στα έξι χρόνια της παραμονής του στο πηδάλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης παρήγαγε τεράστιο νομοθετικό και άλλο έργο.

Είναι επομένως φυσικό να χρειάζομαι αρκετό χρόνο και τεράστια δουλειά για να μπορέσω τόσο να προσαρμοστώ όσο και να ενημερωθώ για όλα τα τρέχοντα θέματα ενός εξαιρετικά σύνθετου και με πολλές αρμοδιότητες και ιδιαιτερότητες χαρτοφυλακίου.

Αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία του Αστυνομικού Σώματος, τόσο στο ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Υπουργείου μου όσο και στην κυπριακή κοινωνία στο σύνολο της, δέχτηκα αμέσως την τιμητική πρόσκληση του Αρχηγού παρά το ότι η ενημέρωση μου ακόμα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο που θα ήθελα, με βάση τις προσωπικές μου απαιτήσεις. Γι’ αυτό συγχωρείστε με αν κάτι που θα περιμένατε να ακούσετε, δεν το καλύψω. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πολλές φορές σε μελλοντικές μας συναντήσεις.

Θέλω πρώτα να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω γιατί πιστεύω ότι επιτελείτε ένα πολύ αξιόλογο και επικίνδυνο έργο σε αντίξοες συνθήκες και με έλλειψη προσωπικού. Διαχειρίζεστε την ευθύνη για ένα από τα μεγαλύτερα αγαθά μιας σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας, την καταπολέμηση του εγκλήματος και την παροχή ασφάλειας στους πολίτες.

Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε ότι η ασφάλεια του πολίτη και η καταπολέμηση του εγκλήματος αποτελούν ουσιώδεις προτεραιότητες της Κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, διαχρονική υποχρέωση της κάθε Κυβέρνησης θεωρώ θα πρέπει να είναι η συνεχής αναβάθμιση των σωμάτων ασφαλείας με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τους σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον με μεταβαλλόμενες και επιτακτικές ανάγκες και απαιτήσεις.

Θεωρώ ότι αυτή η Κυβέρνηση, την οποία έχω την τιμή να υπηρετώ, έχει πράξει πολλά μέχρι σήμερα προς αυτή την κατεύθυνση και έχει ουσιαστικά ανοίξει το δρόμο, τόσο του εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας, όσο και της Πυροσβεστικής. Για το σκοπό αυτό έχουν τροχοδρομηθεί ήδη πολύ σημαντικές δράσεις για την αναβάθμιση τους.

Απτά παραδείγματα αποτελούν η κατάθεση στη Βουλή των νομοσχεδίων για την αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και οι συνεχείς προσπάθειες για την αναβάθμιση του εξοπλισμού της, η διαδικασία αναδιοργάνωσης της Αστυνομίας για την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνισμοί για την αγορά υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες με απώτερη επιδίωξη τον σχεδιασμό ενός σύγχρονου μοντέλου αστυνόμευσης και επιχειρησιακής λειτουργίας, την εφαρμογή ενός σύγχρονου πλαισίου διαχείρισης της μάθησης και ανάπτυξης, καθώς και τη θεσμοθέτηση του ορθού πλαισίου διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Στόχος παραμένει η ολοκλήρωση του έργου της αναδιοργάνωσης μέχρι τις αρχές του 2022.

Επιπρόσθετα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαβούλευση για τη δημιουργία της Ακτοφυλακής η οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία δύσκολή πρόκληση, αυτήν της φύλαξης των συνόρων σε περίοδο έξαρσης της παράτυπης μετανάστευσης, καθώς και την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής οργανωμένου εγκλήματος στη θάλασσα.
Όπως ανέφερα, ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της Αστυνομίας θα συνεχίσουν να βρίσκονται στις προτεραιότητες μας, όμως παράλληλα, θα πρέπει να εστιάσουμε στον ανθρώπινο παράγοντα, στα ίδια τα μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η αξιοκρατία είναι βασικός πυλώνας της πολιτικής μας.
Έγιναν και θα γίνουν σημαντικά βήματα σε θέματα αξιοκρατίας, όπως η αναθεώρηση των κριτηρίων πρόσληψης, η θέσπιση κριτηρίων για τις μεταθέσεις, η θέσπιση διαδικασιών για επιλογή υποψηφίων για εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό.

Όσον αφορά τα κριτήρια προαγωγής, έχει ολοκληρωθεί μελέτη η οποία περιέχει σημαντικές διαπιστώσεις και εισηγήσεις και για την οποία έχουμε τοποθετηθεί σαν Υπουργείο. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να οριστεί μια Επιτροπή η οποία θα επεξεργαστεί τα όσα έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα, έχοντας παράλληλα υπόψη ότι το θέμα εμπίπτει και στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της Αστυνομίας στον πυλώνα που αφορά τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Γνωρίζω ότι έγιναν πολύ σωστά βήματα όσον αφορά τις εκπαιδεύσεις, την αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας, τις συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα και σχολές άλλων κρατών.

Επαρκείς και κατάλληλες ρυθμίσεις αναφορικά με το χρόνιο πρόβλημα της υποστελέχωσης της Αστυνομίας έχουν ήδη τροχοδρομηθεί με την πρόσληψη 200 αστυνομικών, 30 ειδικών αστυνομικών και 56 πυροσβεστών φέτος, και άλλων 200 αστυνομικών και 30 ειδικών αστυνομικών το έτος 2020.

Ταυτόχρονα, επισημαίνω ότι αναμένονται τα αποτελέσματα συγκριτικής μελέτης για το θέμα του προσωπικού η οποία ενδεχομένως να διαμορφώσει τα υφιστάμενα δεδομένα.

Υπενθυμίζω, τέλος, πως το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 30/5/2019 την σταδιακή εξομοίωση του ωραρίου εργασίας στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία με το ωράριο της Δημόσιας Υπηρεσίας, ικανοποιώντας ένα διαρκές, χρονίζον και επαναλαμβανόμενο αίτημα των δύο Συνδέσμων της Αστυνομίας.

Με την ευκαιρία της σημερινής πρώτης μας συνάντησης, θεωρώ αναγκαίο να αναφερθώ σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όχι μόνο η Αστυνομία αλλά η κοινωνία ευρύτερα, αυτό της διαφθοράς. Και εδώ είναι που πρέπει τόσο η ηγεσία όσο και τα υπόλοιπα στελέχη να σταθείτε και να βοηθήσετε στην πάταξή της. Η σύσταση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και τα πολύ καλά μέχρι στιγμής αποτελέσματα της εργασίας της αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς τον σκοπό αυτό. Επιτρέψετε μου να επαναλάβω το χιλιοειπωμένο:

Μηδενική ανοχή στην διαφθορά. Οι διεφθαρμένοι δεν έχουν καμία θέση σε ένα σύγχρονο αστυνομικό σώμα. Γνωρίζω ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι λίγες, όμως για να πετύχουμε τον στόχο αυτό θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε. Όσοι κατέχουν στοιχεία διαφθοράς πρέπει να μιλούν, διαφορετικά θα είναι και αυτοί υπεύθυνοι συγκάλυψης.

Ερχόμενος στο θέμα της καταπολέμησης του εγκλήματος, θα πρέπει όλοι να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες μας τόσο για πρόληψη όσο και καταπολέμηση κάθε μορφής σοβαρού εγκλήματος που ταλανίζει την σημερινή κοινωνία όπως είναι τα ναρκωτικά, η εμπορία προσώπων, η τρομοκρατία, το κυβερνοέγκλημα, με έμφαση στα αδικήματα που διαπράττονται εις βάρος παιδιών όπως είναι η παιδική πορνογραφία, αλλά και ευρύτερα κάθε αδίκημα που συνιστά κάθε μορφής κακοποίηση παιδιού. Σχετικό με το τελευταίο, είναι και το πρόσφατο διεθνές συνέδριο της Αστυνομίας που αφορούσε θέματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο οποίο είχα την τιμή να απευθύνω χαιρετισμό. Συγχαίρω και πάλι την ηγεσία της Αστυνομίας για την διοργάνωση αυτή, καθώς και για τις ενέργειες της σε συνεργασία με άλλους φορείς για την πρόληψη και πάταξη του ειδεχθούς αυτού εγκλήματος.

Θέλω, επίσης, να σταθώ λίγο στο θέμα των ναρκωτικών. Όχι μόνο σαν Υπουργός, αλλά και σαν πατέρας. Αν αφουγκραστούμε την κοινωνία, θα δούμε ότι όλοι μας ανησυχούμε με την αυξανόμενη χρήση τους ιδίως στους νέους μας. Πολλοί συμπεριφέρονται ως εάν το πρόβλημα να είναι πρόβλημα που αφορά άλλους, μα δυστυχώς είναι πρόβλημα που μας αφορά όλους. Τα ναρκωτικά μπορούν να μπουν σε κάθε οικογένεια και αν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Θέλω να επικεντρωθούμε όλοι, με πρώτους εσάς αλλά και την πολιτεία, την εκκλησία, τους γονείς, δασκάλους και άλλους φορείς, στο να περιορίσουμε όσο γίνεται την εξάπλωση της εξάρτησης στα ναρκωτικά. Θέλω ο κάθε ένας από μας να κάνει ό,τι μπορεί για να σώσει έστω και ένα παιδί από την μάστιγα των ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο αυτό και όχι μόνο, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε πλήρως την εφαρμογή του θεσμού της Κοινοτικής Αστυνόμευσης και της αξιοποίησης των Παρατηρητών.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι θα συζητήσουμε σε ειδική συνεδρία την αποτελεσματικότητα των ενεργειών που λαμβάνονται στο πλαίσιο της πρόληψης και καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.
Ένα άλλο μεγάλο θέμα που μας προβληματίζει είναι η οδική ασφάλεια. Είναι πραγματικά λυπηρό να θρηνούμε τόσους πολλούς ανθρώπους στην άσφαλτο τόσο άδικα. Φέτος μόνο χάσαμε 19 συνανθρώπους μας. Από πλευράς Υπουργείου έχουν προωθηθεί πολλά μέτρα όπως είναι η δημιουργία Σχολής Επιμόρφωσης Οδηγών, η εφαρμογή νέας επικοινωνιακής στρατηγικής, η σύσταση Επιστημονικού Κέντρου Οδικής Ασφάλειας, κ.ά.
Έχουμε καταθέσει σαν Υπουργείο, δέσμη νομοσχεδίων για την αύξηση των ποινών στις οδικές παραβάσεις. Αύριο θα παρευρεθώ στην Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Βουλής για να τα υποστηρίξω. Πιστεύω ότι η αύξηση των ποινών για τα τροχαία αδικήματα θα συμβάλει θετικά στην όλη προσπάθεια για τη μείωση των τροχαίων παραβάσεων.

Σε πλήρη συνεννόηση με το Υπουργείο Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων, βρισκόμαστε προς το τέλος μιας πραγματικά δύσκολης διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης στους δρόμους μας. Η προκήρυξη του διαγωνισμού αναμένεται να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα και ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα φωτοεπισήμανσης.

Παράλληλα όμως με τα πιο πάνω βήματα, πρέπει να επισημάνω ότι η Αστυνομία θα πρέπει να συνεχίσει τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλει στο πλαίσιο της πρόληψης και διαφώτισης των οδηγών, καθώς και της αποτελεσματικής αστυνόμευσης.

Έχω μιλήσει στην αρχή της ομιλίας μου για την ασφάλεια του πολίτη, θεωρώντας ότι αποτελεί ένα από τα ύψιστα αγαθά και παράλληλα ανθρώπινο δικαίωμα. Η Αστυνομία έχει την ευθύνη να σεβαστεί και να διασφαλίσει αυτό το δικαίωμα για όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Δεν θέλω να κρυφτώ, ούτε να μιλήσω με υπονοούμενα. Η Αστυνομία το τελευταίο διάστημα έχει δεχθεί πυρά και βρέθηκε στο στόχαστρο σοβαρών κατηγοριών για λάθη και παραλείψεις, ακόμα και για επίδειξη ρατσιστικής νοοτροπίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της στο πλαίσιο της διερεύνησης της συγκλονιστικής υπόθεσης του κατά συρροή δολοφόνου.
Πολύ ορθά ο Αρχηγός της Αστυνομίας έθεσε από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του στις προτεραιότητες του την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών, αλλά και τον σεβασμό προς όλους τους κατοίκους χωρίς ρατσιστικά σύνδρομά και αυξημένη ευαισθησία απέναντι στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Λέγοντας αυτά, δεν θα μπορούσα να παραγνωρίσω βεβαίως τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν πυροσβέστες και αστυνομικοί για εντοπισμό των πτωμάτων και διαλεύκανση της υπόθεσης. Δηλώνω απόλυτα συγκινημένος και ευγνώμων, όπως κάθε πολίτης, για τις πράξεις αυτές και πραγματικά οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους αυτούς που συνεχίζουν να κάνουν το Σώμα υπερήφανο. Τέτοιες συμπεριφορές αποτελούν πρότυπο.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα για μένα είναι η εικόνα του Σώματος προς τον απλό πολίτη, που δημιουργείται από την συμπεριφορά των μελών του προς τον πολίτη. Είναι νομίζω δεδομένο ότι έγιναν τεράστια βήματα προόδου στον τομέα αυτό. Θα ήθελα να δώσουμε όλοι έμφαση στο να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την εικόνα αυτή έτσι ώστε ο πολίτης να αισθάνεται ότι στην ενάσκηση των εξουσιών της, η Αστυνομία τον σέβεται τόσο τον ίδιο τον πολίτη, όσο και τα ανθρώπινα δικαιώματα του. Είμαι βέβαιος ότι όλοι αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε την ευγένεια και τον αλληλοσεβασμό. Βεβαίως, θα κάνουμε την δουλειά μας και πολύ πιθανόν αυτό να ενοχλήσει ή να εκνευρίσει. Κάνοντας το καθήκον μας όμως με ευγένεια και σεβασμό προς τον ελεγχόμενο, σίγουρα θα αποφύγουμε τις μεμψιμοιρίες και τα δικαιολογημένα κάποτε παράπονα για κακή χρήση της «εξουσίας».

Το Αστυνομικό Σώμα περνά σήμερα μια δύσκολη περίοδο. Τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα τα οποία οδήγησαν τόσο στην παύση του τέως Αρχηγού, όσο και στην παραίτηση του προκατόχου μου, άφησαν ανοικτές πληγές στο Σώμα. Δεν θέλω να πω περισσότερα, μιας και εκκρεμεί σχετική έρευνα. Θα πω όμως ότι είναι υποχρέωση όλων μας να δουλέψουμε σκληρά για να αποκαταστήσουμε και να ανυψώσουμε το κύρος της Αστυνομίας. Συμφωνώ πλήρως στα όσα ο νέος Αρχηγός έχει ήδη διακηρύξει για το θέμα αυτό στις πρόσφατες επισκέψεις του στα αστυνομικά τμήματα.

Θέλω να ξέρετε ότι τόσο εγώ προσωπικά όσο και η Κυβέρνηση θα σταθούμε δίπλα σας γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ποιότητα και το επίπεδο της Αστυνομίας μιας χώρας αντικατοπτρίζει και το επίπεδο δημοκρατίας και πολιτισμού της. Ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος πρέπει να έχει μια σύγχρονη, αδιάφθορη, άρτια εκπαιδευμένη, ορθά συμπεριφερόμενη Αστυνομία που θα επιβάλλει τον Νόμο και την Τάξη μέσα από τις συνταγματικές και νομοθετικές διατάξεις μιας σύγχρονης Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, χωρίς διακρίσεις στον κάθε ένα πολίτη.

Θα κλείσω λέγοντας ότι πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι την όποια θέση εξουσίας την κατέχουμε προσωρινά. Σ’ αυτό το προσωρινό πέρασμα ας δουλέψουμε όλοι σκληρά, έντιμα, σεμνά και ταπεινά για να πετύχουμε ό,τι καλύτερο γνωρίζοντας ότι αν το πετύχουμε, θα μπορούμε να νιώθουμε περήφανοι ότι καταφέραμε κάτι στο πέρασμα μας από την όποια υπεύθυνη θέση που κάποια στιγμή της ζωής μας μας εμπιστεύτηκε αυτή η Πολιτεία.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης