Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Εστάλη σήμερα στη Βουλή για συζήτηση το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης που αφορά τη συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις Δικαστικές Αποφάσεις-Άλλο ένα μέτρο ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας του κράτους 

20/12/2017

Χθες, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο που αφορά τη συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις Δικαστικές Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, το οποίο σήμερα εστάλη στη Βουλή των Αντιπροσώπων για συζήτηση και ψήφισή του σε Νόμο. Πρόκειται για ένα ακόμη νομοσχέδιο το οποίο ετοίμασε το Υπουργείο στα πλαίσια ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας του κράτους.

Η συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου αποτέλεσε μια από τις βασικές προτεραιότητες και κύριες δεσμεύσεις του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, στα πλαίσια αποκατάστασης της αξιοκρατίας και ενίσχυσης της λογοδοσίας.

Προτεραιότητα την οποία εφαρμόσαμε ως ΥΔΔΤ, κυρίως σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις των δικαστηρίων που ακύρωσαν όλες τις προαγωγές στην Αστυνομία για τα έτη 2010 έως 2012, και με το νομοσχέδιο θεσμοθετούμε την συμμόρφωση ως υποχρέωση όλων των οργάνων που ασκούν δημόσια διοίκηση.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προβλέπει τη διαδικασία συμμόρφωσης με τις δικαστικές αποφάσεις και ταυτόχρονα προνοεί τη δυνατότητα επιβολής κύρωσης σε περίπτωση που οποιοδήποτε όργανο αρχή ή πρόσωπο παραβιάζει την υποχρέωση της ενεργούς συμμόρφωσης προς ακυρωτική απόφαση που εκδίδεται από το Δικαστήριο.

Μεταξύ άλλων, προνοεί:
  • την αρμοδιότητα να παρέχει οδηγίες ως προς τον ενδεικνυόμενο τρόπο συμμόρφωσης,
  • τη δυνατότητα έκδοσης διατάγματος σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με ακυρωτική απόφαση,
  • την επιβολή χρηματικής κύρωσης στο αρμόδιο προς συμμόρφωση όργανο, αρχή ή πρόσωπο ύψους μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) και επιπρόσθετης χρηματικής κύρωσης ύψους μέχρι διακοσίων ευρώ (€200) για κάθε μέρα συνέχισης της άρνησης συμμόρφωσης.

Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο προνοεί για ποινικό αδίκημα του υπαλλήλου, ο οποίος εν γνώσει του και δόλια αρνείται να συμμορφωθεί προς την ακυρωτική απόφαση ή προτρέπει άλλα πρόσωπα που καθηκόντως υποχρεούνται σε συμμόρφωση, να μην συμμορφωθούν προς οδηγίες, απόφαση ή Διάταγμα του Δικαστηρίου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου.

Το νομοσχέδιο αποτελεί ένα εκ των θεσμικών νομοσχεδίων που περιλήφθηκαν στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας με σκοπό την ενίσχυση του Κράτους-Δικαίου, αφού ρυθμίζει ένα από τα σημαντικότερα θέματα στην απονομή της δικαιοσύνης και την εφαρμογή της χρηστής διοίκησης.

Πρέπει να τονίσω ότι ως εκτελεστική εξουσία και ειδικότερα ως Υπουργείο έχουμε ετοιμάσει και προωθήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων σημαντικό αριθμό νομοσχεδίων προς την ανάδειξη της λογοδοσίας στον τόπο μας, ενώ από το σύνολο των νομοσχεδίων, που περιλαμβάνονταν στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης, παραμένει σε εκκρεμότητα στη Νομική Υπηρεσία μόνο ένα από αυτά και το οποίο αφορά τον καθορισμό των ποινικών ευθυνών του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν δεν υπήρχε συμμόρφωση με τις αποφάσεις, με αποτέλεσμα να επιδικάζονται έξοδα εναντίον της Δημοκρατίας, να σπαταλείται χρόνος από όλους του αρμόδιους και να δημιουργείται αρνητικό κλίμα για την αξιοκρατία. Να υπενθυμίσω ότι κατά τη συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις που ακύρωσαν της προαγωγές στην Αστυνομία, στα πλαίσια επανεξέτασης 10 ακυρωτικών δικαστικών αποφάσεων, το κράτος κλήθηκε να καταβάλει αναδρομικούς μισθούς ύψους 293,853 ευρώ.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης