Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Ανακοίνωση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργου Λ. Σαββίδη για τη βία κατά των γυναικών

04/07/2019

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αναγνωρίζοντας την έκταση και τη σοβαρότητα του προβλήματος της άσκησης βίας κατά των γυναικών, προχώρησε τα τελευταία χρόνια στη λήψη σειράς συγκεκριμένων δράσεων και μέτρων, τα οποία αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και καταστολή του φαινομένου, όσο και στην αποτελεσματική στήριξη και προστασία των θυμάτων.

Μετά από σειρά διαβουλεύσεων και διεργασιών, η Κύπρος προχώρησε το Νοέμβριο 2017 στην κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης), η οποία αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό, διεθνές μέσο, το οποίο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου, αλλά και πολιτικών για την προστασία και ενδυνάμωση των γυναικών-θυμάτων όλων των μορφών βίας.

Στο πλαίσιο της σταδιακής υιοθέτησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, το Υπουργείο προέβη, σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη, στην ετοιμασία μελέτης σχετικά με τις τροποποιήσεις που χρειάζεται να επέλθουν στο νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου, προκειμένου να συνάδει με τις πρόνοιες της Σύμβασης, καθώς και σε μελέτη σχετικά με την αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου.
Προς τούτο, ετοιμάστηκε ειδικό νομοσχέδιο το οποίο ποινικοποιεί όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, εγκαθιδρύοντας ένα νέο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Παράλληλα, το Υπουργείο προχώρησε στην ετοιμασία και κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχεδίου που ποινικοποιεί την παρενόχληση και την παρενοχλητική παρακολούθηση, όπως ορίζει το άρθρο 34 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.

Πρόκειται για ιδιαίτερα καινοτόμα νομοσχέδια, τα οποία αντιμετωπίζουν ολιστικά όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών, θέτοντας για πρώτη φορά τις βάσεις για παροχή εξειδικευμένης προστασίας και στήριξης στις γυναίκες και τα κορίτσια που υφίστανται έμφυλη βία και κακοποίηση. Κυρίως, όμως εκπέμπουν το μήνυμα της μηδενικής ανοχής έναντι κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών.

Στα ίδια πλαίσια το Υπουργείο συμμετέχει στις προσπάθειες για τη δημιουργία του «Σπιτιού για τη Γυναίκα», ενός διεπιστημονικού κέντρου, φιλικού προς τις γυναίκες θύματα βίας, όπου επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες και κρατικοί λειτουργοί θα εργάζονται κάτω από την ίδια στέγη για σκοπούς παροχής στήριξης στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Παράλληλα, το Υπουργείο προχώρησε τον Ιούλιο 2018 στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Σύνδεσμο για την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, ο οποίος λειτουργεί καταφύγιο για τα θύματα βίας, καθώς και 24ωρη τηλεφωνική γραμμή στήριξης των θυμάτων, με επιχορήγηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Επισημαίνεται περαιτέρω η υιοθέτηση από την Αστυνομία ειδικού Πρωτοκόλλου Αξιολόγησης της Επικινδυνότητας σε περιπτώσεις Βίας μεταξύ Συντρόφων, το οποίο εφαρμόζεται σε περιπτώσεις καταγγελιών που αφορούν άσκηση βίας μεταξύ συζύγων ή πρώην συζύγων, συμβίων ή συντρόφων.

Η Αστυνομία ανέλαβε την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης των μελών της γύρω από το πρόβλημα της έμφυλης βίας, μέσω της υλοποίησης σχετικού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος. Σύμφωνα με πρόσφατη Έκθεση Αξιολόγησης του προγράμματος, τα στελέχη πρώτης γραμμής της Αστυνομίας ενίσχυσαν την ποιότητα των γνώσεων τους καθώς και τις ικανότητές τους να προσεγγίζουν τα θύματα βίας με φιλικότητα και ευαισθησία και να υποστηρίζουν την απόφασή των θυμάτων για καταγγελία των περιστατικών στην Αστυνομία. Τόσο το σεμινάριο, όσο και το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο έχουν ενσωματωθεί στη Βασική Σειρά Δόκιμων Αστυνομικών καθώς και στη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομικής Ακαδημίας, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη συνέχιση των εκπαιδεύσεων για έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών έμφυλης βίας.

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό έχω ζητήσει από την Αστυνομία να επαναξιολογήσει το Πρωτόκολλο και τις ενέργειες που λαμβάνονται για τον χειρισμό τέτοιων υποθέσεων σε παγκύπρια βάση και να ενισχύσει περαιτέρω τις εκπαιδεύσεις και την ευαισθητοποίηση των μελών της.

H βία κατά των γυναικών παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία, και την ασφάλεια. Θίγει την αξιοπρέπεια και την αυτονομία των γυναικών και των κοριτσιών. Μπορεί να προκαλέσει προσωρινή ή και μόνιμη σωματική, ψυχική, συναισθηματική ή ψυχολογική βλάβη στις γυναίκες που την υφίστανται, ενώ μπορεί να καταλήξει ακόμη και σε θάνατο.

Σε καμία περίπτωση η βία κατά των γυναικών και η ενδοοικογενειακή βία δεν αποτελούν ιδιωτική υπόθεση. Αντίθετα, αποτελεί χρέος κάθε κοινωνικά ενεργού πολίτη, να προβαίνει άμεσα σε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές όταν έρχεται στην αντίληψή του τέτοιο περιστατικό.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αναγνωρίζοντας πλήρως τις σοβαρότατες συνέπειες στη ζωή των θυμάτων της έμφυλης βίας, επαναβεβαιώνει ότι στόχος και προτεραιότητά του είναι η οριστική εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων και προκαταλήψεων που δημιουργούν και αναπαράγουν τη βία κατά των γυναικών, η εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας στην πράξη, καθώς και η εδραίωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, της αξιοπρέπειας και της ανεμπόδιστης άσκησης των δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες