Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Διευκρινιστική ανακοίνωση για δηλώσεις του ΓΓ ΑΚΕΛ στο Τρίτο Πρόγραμμα ΡΙΚ

14/03/2017

Με αφορμή τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ κ. Άντρος Κυπριανού, σήμερα σε δηλώσεις του στη ραδιοφωνική εκπομπή «Πρωινό Δρομολόγιο» του Τρίτου Προγράμματος ΡΙΚ, σε σχέση με τις πρόσφατες μεταθέσεις και προαγωγές που έγιναν στο Αστυνομικό Σώμα, θα ήθελα να διευκρινίσω τα εξής:

Οι μεταθέσεις στην Αστυνομία είναι μια αποκλειστική αρμοδιότητα του Αρχηγού Αστυνομίας, στην οποία το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δεν έχει καμία ανάμειξη. Τονίζω εμφατικά ότι έχει παρέλθει ο καιρός που οι μεταθέσεις γίνονταν στο Γραφείο του Υπουργού – μια πρακτική που έχει παρατηρηθεί ότι ακολουθείτο ακόμη και στο πρόσφατο παρελθόν. Αυτές έγιναν για σκοπούς επιχειρησιακούς και λειτουργικούς μετά και από τις πρόσφατες προαγωγές ανώτερων αξιωματικών. Δεν ήταν δυνατό να παραμείνουν στην ηγεσία του ιδίου τμήματος δύο ανώτεροι αξιωματικοί και κάποιο άλλο τμήμα να διοικείται από μέλος κατώτερου βαθμού.

Αναφορικά με το θέμα των προαγωγών, υπογραμμίζω για άλλη μια φορά, ότι οι προαγωγές έγιναν με αξιοκρατικά κριτήρια τα οποία ορίζονται στο Νόμο, αναλύονται στις αποφάσεις του Δικαστηρίου και επεξηγούνται με πλήρη σαφήνεια στην αιτιολόγηση των επιλογών που έγινε, μετά από σύγκριση των υποψηφίων και καταγράφεται σε 30 σελίδες απόφαση. Εν αντιθέσει με την πρακτική που ακολουθείτο στο παρελθόν η αιτιολόγηση να περιορίζεται μόνο σε πέντε γραμμές, που είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση των προαγωγών, για πρώτη φορά στην απόφαση αναπτύσσεται πλήρης αιτιολογία, διαφάνεια στη διαδικασία και στα κριτήρια επιλογής, επιτρέποντας στον καθένα να διακρίνει τους λόγους επιλογής ενός εκάστου των προαχθέντων.

Οι προαγωγές στις οποίες αναφέρεται ο κ. Κυπριανού είναι αποτέλεσμα της επανεξέτασης των προαγωγών οι οποίες έγιναν το διάστημα Νοεμβρίου 2011 μέχρι και τέλος Ιανουαρίου 2013 στο βαθμό του Αστυνόμου Β’ και μετά ακυρώθηκαν διαδοχικά από το Ανώτατο Δικαστήριο ως αναιτιολόγητες. Οι προαγωγές κρίθηκαν άκυρες, γιατί όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην απόφασή του το Δικαστήριο, ‘έγιναν με κριτήρια ξένα’, τα οποία δεν υποστηρίζονταν από τους προσωπικούς φακέλους του κάθε υποψηφίου. Πρόκειται για αναφορά του Ανωτάτου Δικαστηρίου που παραπέμπει σε αδιαφάνεια ως προς τα κριτήρια και μεροληψία στις επιλογές.

Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι για πρώτη φορά υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, όταν στο παρελθόν παραγνωρίζονταν αυτές και αποφάσιζαν την προαγωγή των ιδίων υποψηφίων με αποτέλεσμα να ακυρώνονται δύο και τρεις φορές για τους ίδιους λόγους. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας επανεξέτασης και της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής που ορίζονται στο Νόμο, 8 από τους 17 υποψηφίους δεν μπόρεσαν να προαχθούν. Τούτο γιατί δεν είναι δυνατό να προάγονται αξιωματικοί που υστερούν σε αρχαιότητα, που υστερούν σε προσόντα (κάποιοι δεν είχαν ούτε μια εκπαίδευση στο εξωτερικό) και να επιμένουμε ότι θα έπρεπε να προαχθούν εκ νέου. Συνεπώς, η αναξιοκρατία στις προαγωγές ας αναζητηθεί σε αυτές που έγιναν τότε και ακυρώθηκαν από το Δικαστήριο, αντί να χαρακτηρίζουν ως «ημετεροκρατία» τις προαγωγές που έγιναν στη βάση των κριτηρίων που προνοούνται στη νομοθεσία.

Η αναφορά ότι κάποια μέλη της Αστυνομίας πήραν δύο προαγωγές μέσα σε σύντομο χρονικό, διάστημα, διευκρινίζεται ότι ήταν αποτέλεσμα της επανεξέτασης των προαγωγών που ακυρώθηκαν κατά την υπό αναφορά περίοδο της αναδρομικής προαγωγής των επιλεγέντων, ως αποτέλεσμα της απόφασης του Δικαστηρίου, και της προαγωγής στους στο βαθμό του Αστυνόμου Α’, με τη συμπλήρωση των δύο χρόνων που απαιτούνται από το Νόμο και μετά από γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα. Πρόκειται για συνδυασμένες θέσεις και η προαγωγή ήταν άμεση, γι’ αυτό η αναφορά ότι αυτές έγιναν με σκοπό κάποιοι να σκαρφαλώσουν σε θέσεις κλειδιά είναι αβάσιμος και αδικαιολόγητος.

Ως Κυβέρνηση, έχουμε ως αρχή τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου και την τήρηση του Νόμου. Αποδείξαμε στην πράξη ότι τερματίζουμε τις καταστάσεις που επιτρέπουν παρεμβάσεις και αναξιοκρατία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η κατάργηση της προσωπικής συνέντευξης στη διαδικασία των προσλήψεων στην Αστυνομία – δηλαδή της διαδικασίας που αποτελούσε την πόρτα του ρουσφετιού.

Για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, έχουμε ενημερώσει το ΑΚΕΛ στα πλαίσια της διαφάνειας που εφαρμόζουμε, με σκοπό την αποφυγή ανάλογων αδικαιολόγητων αντιδράσεων.

Το φαινόμενο που δημιουργήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια με τις αναξιοκρατικές προαγωγές που κρίθηκαν άκυρες από το Δικαστήριο, είχε ως αποτέλεσμα να παραγκωνιστούν αξιωματικοί που υπερτερούσαν σε αρχαιότητα και προσόντα. Αρνούμαστε να συνεχίσουμε μια τέτοια πρακτική και διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε, με διαφάνεια, να επιλέγουμε για προαγωγή τους καταλληλότερους και όσους υπερέχουν βάσει των κριτηρίων του Νόμου. Στα πλαίσια αυτά, συνεχίζουμε να ζητούμε τη συνεργασία όλων των κομμάτων ώστε, με διαφάνεια, να εφαρμοστεί η αξιοκρατία και η επιλογή των καταλληλότερων για προαγωγή και να αποφεύγονται πράξεις και αναφορές που το μόνο που πετυχαίνουν είναι να πλήττουν το Σώμα.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης