Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Δελτία ΤύπουΠαρουσίασα σήμερα ενώπιον των Μελών της Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής, τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το έτος 2020. Πρόκειται για έναν Προϋπολογισμό, που περιλαμβανομένων των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο, ανέρχεται στα €332,4 εκ. και είναι κατά €30,5 εκ. αυξημένος σε σχέση με το 2019. Για το 2020, οι Τακτικές δαπάνες ανέρχονται σε €314,6 εκ. και οι Αναπτυξιακές δαπάνες σε €17,81 εκ. Σημειώνω ότι για το 2019, το Υπουργείο αναμένεται να υλοποιήσει ποσοστό 93% του Προϋπολογισμού του μέχρι το τέλος του έτους.

Μέσα από τη συζήτηση ενώπιον των Μελών της Επιτροπής δόθηκε η δυνατότητα για ανάπτυξη του οράματος και της αποστολής του Υπουργείου, μέσα από δράσεις που αφορούν τους τομείς της αρμοδιότητάς μας.

Εμείς θεωρούμε ότι το 2020 θα είναι έτος τομής για το Υπουργείο μας, αφού κατά τη διάρκεια της επερχόμενης χρονιάς θα συνεχίσει η εργασία μας τόσο σε πεδία που δεν απαιτούν νομοθετική ρύθμιση όσο και σε τομείς που χρειάζονται νομοθετική ρύθμιση καθώς ενώπιον της Βουλής εκκρεμούν σήμερα νομοσχέδια για τα οποία αναμένουμε την ψήφισή τους.

Οι πυλώνες στους οποίους αποσκοπούμε να προχωρήσουμε το έργο μας είναι:
1. Η δικαστηριακή μεταρρύθμιση, καθώς σήμερα εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής προς ψήφιση πακέτο νομοσχεδίων.
2. Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών των Δικαστηρίων, ώστε να επιλυθεί το σοβαρό πρόβλημα στέγασης που η Δικαστική Υπηρεσία αντιμετωπίζει.
3. Ο εκσυγχρονισμός και η αναδιοργάνωση της Αστυνομίας, ώστε να αποκτήσει ένα σύγχρονο μοντέλο αστυνόμευσης και επιχειρησιακής λειτουργίας, ένα νέο πλαίσιο εκπαίδευσης και ανάπτυξης, και βέλτιστη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
4. Αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την οποία εκκρεμούν σχετικά νομοσχέδια στη Βουλή.
5. Η καταπολέμηση της διαφθοράς, όπου έχουμε ήδη καταθέσει στη Βουλή σειρά νομοσχεδίων, τα οποία υποβοηθούν αυτό τον σκοπό, στη βάση και συστάσεων της GRECO.
6. Η τροποποίηση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Φυλακών, ώστε η περί Φυλακών νομοθεσία να είναι πλήρως συμβατή με ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις και νομολογίες.
7. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ισότητα των φύλων, με περαιτέρω θωράκιση του νομοθετικού πλαισίου.
8. Το θέμα της οδικής ασφάλειας.
9. Η αντιμετώπιση και πάταξη και του κοινού εγκλήματος, αλλά και του σοβαρού εγκλήματος, σε όλες τις μορφές του. Σε τούτο το κομμάτι να αναφέρω ότι στον Προϋπολογισμό του 2020 έχουν περιληφθεί κονδύλια για εξοπλισμό και τεχνολογία, τα οποία θεωρούμε ως πολύ σημαντικά για ενίσχυση του έργου και της αποτελεσματικότητας διαφόρων Τμημάτων του Υπουργείου.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες