Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Δελτία ΤύπουΕπειδή σημαντικό κομμάτι της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και του εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας αφορά στην πάταξη της διαφθοράς από τις τάξεις του Αστυνομικού Σώματος, μετά από οδηγίες του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργου Σαββίδη για εκ νέου ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με το πώς οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν στοιχεία που κατέχουν για πιθανή διαφθορά από μέλη της Αστυνομίας, και στο πλαίσιο της εκπεφρασμένης θέσης της Ηγεσίας της Αστυνομίας για πάταξη της διαφθοράς εντός του Σώματος, η Αστυνομία Κύπρου ενημερώνει τα πιο κάτω:

Από τον Μάρτιο 2018, λειτουργεί στην Αστυνομία η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου με αποστολή τη συλλογή, αξιολόγηση και διερεύνηση πληροφοριών για θέματα διαφθοράς στην Αστυνομία, καθώς και εξιχνίαση και δίωξη αδικημάτων διαφθοράς, που διαπράττονται από μέλη της Αστυνομίας. Πρόκειται για μια αυτόνομη Υπηρεσία, η οποία υπάγεται διοικητικά απευθείας στον Αρχηγό Αστυνομίας, ενώ οι εξουσίες και αρμοδιότητές της εποπτεύονται απευθείας από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Για την επικοινωνία των πολιτών με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, είτε για σκοπούς καταγγελίας τέτοιου είδους υποθέσεων, είτε για παροχή σχετικών πληροφοριών, η Αστυνομία έχει δημιουργήσει την ειδική ηλεκτρονική φόρμα καταχώρησης καταγγελιών/ πληροφοριών για θέματα διαφθοράς από μέλη της Αστυνομίας. Η συγκεκριμένη φόρμα επικοινωνίας βρίσκεται στις δύο ιστοσελίδες της Αστυνομίας https://anticorruption.police.gov.cy/ και http://www.cypruspolicenews.com/corruption, καθώς και στην εφαρμογή της Αστυνομίας για έξυπνα κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές ταμπλέτες, στα λειτουργικά συστήματα Android και IOS.

Περαιτέρω, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, είτε τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο 22607577, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση yeea@police.gov.cy

Κάθε καταγγελία ή πληροφορία προς την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας, μπορεί να δίνεται είτε επώνυμα, είτε ανώνυμα.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες