Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Η αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς στον τόπο μας αλλάζει ριζικά

19/10/2017

«Η αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς στο τόπο μας αλλάζει ριζικά» δήλωσε ο Υπ. Δικαιοσύνης σε παρουσίαση νομοσχεδίων κατά της διαφθοράς

Η αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς στον τόπο μας αλλάζει ριζικά δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης κ. Ιωνάς Νικολάου κατά την παρουσίαση νομοσχεδίου για τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών.

Η διαφθορά αποτελεί απειλή στα θεμέλια της οικονομίας και της δημοκρατίας του κάθε κράτους ανέφερε ο κ. Υπουργός υπογραμμίζοντας πως «για πρώτη φορά μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες στρέφουμε τα φώτα εκεί που προηγουμένως δεν το είχαμε πράξει, ούτε ως κοινωνία ούτε και ως Πολιτεία, φανερώνοντας το μέγεθος του προβλήματος στη Κύπρο».

«Η αποφασιστικότητα μας για πάταξη κάθε μορφής διαφθοράς είναι αυτή που επέτρεψε βέβαια να βγουν στη συνέχεια στην επιφάνεια υποθέσεις διαφθοράς, όπως είναι αυτές του ΣΑΠΑ, των ΧΥΤΥ, ΧΥΤΑ, υποθέσεις εναντίον πιστωτικών ιδρυμάτων, η διερεύνηση των οποίων προχώρησε υπό την εποπτεία του Γενικού Εισαγγελέα και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, ακόμα και εναντίον κρατικών αξιωματούχων» συνέχισε.

«Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη για πρώτη φορά τις συστάσεις ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών όπως π.χ. της GRECO, ετοιμάστηκε Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς» δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης «για την οποία «ακολουθήθηκε ολιστική προσέγγιση και για την οποία χρειάζεται συνδρομή από διάφορες υπηρεσίες».

Η χάραξη της Στρατηγικής αποτελεί το πρώτο βήμα σημείωσε αφού «για να εφαρμοστεί χρειάζεται το θεσμικό υπόβαθρο για την υλοποίηση της, που αποτελείται κυρίως από το νομικό πλαίσιο» και τονίζοντας πως αποτελεί «πρωταρχική σημασία η υιοθέτηση του νομικού πλαισίου από τη Βουλή ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης εφαρμογή της Στρατηγικής».

Παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο για τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς ο Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε πως αυτή θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη και «θα έχει ως κύρια ευθύνη να αναλαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και ενέργειες για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων των υπηρεσιών του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε επίσης νομοσχέδιο που αφορά τα «περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημοσίων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων που σκοπό έχει τη λογοδοσία και διασφάλιση διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης δημοσίων αποφάσεων που αφορούν την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, εξαιρουμένων των δημοσίων συμβάσεων και ατομικών δικαιωμάτων. Πρόκειται για την εισαγωγή για πρώτη φορά ρύθμισης του γνωστού Lobbying, κάτι που περιλαμβανόταν στις εισηγήσεις GRECO.

Ως αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Νόμου ορίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς η οποία και θα καταρτίζει μητρώο με την ονομασία «Μητρώο Εγγραφής», στο οποίο εγγράφεται κάθε πρόσωπο το οποίο προτίθεται να εμπλακεί σε τέτοιες διαδικασίες.

Σημειώνεται πως στα πλαίσια έναρξης του δημόσιου διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, τα δύο νομοσχέδια θα αναρτηθούν σήμερα, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, http://www.mjpo.gov.cy και σχόλια/απόψεις/εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2017.


Σχετικά Αρχεία:
 Νομοσχεδίο για τη ρύθμιση του lobbying.docx Νομοσχεδίο για τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής.docx

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης