Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Δελτία ΤύπουΟ Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργος Σαββίδης αναχωρεί την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019, για το Λουξεμβούργο, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί εκεί στις 7 και 8 Οκτωβρίου, αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου, οι Υπουργοί αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις επί της δράσης που λαμβάνεται σε ενωσιακό επίπεδο κατά της διαφθοράς και της αποτελεσματικότητας των εργαλείων που χρησιμοποιούνται, με το θέμα να ευρίσκεται υψηλά στην ατζέντα συζήτησης των Υπουργών. Επίσης, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για το θέμα της ενίσχυσης της καταπολέμησης του διασυνοριακού εγκλήματος μέσω της Eurojust, ενώ πρόσθετα θα γίνει ανασκόπηση της προόδου των εργασιών επί των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σχετικά με τη διασυνοριακή πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Στη συνέχεια, οι Υπουργοί θα συζητήσουν για την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και θα προβούν σε αποτίμηση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, δέκα χρόνια μετά από την υιοθέτησή του.

Κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών, οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στη χρήση νέων τεχνολογιών για την εσωτερική ασφάλεια. Στόχος αυτών των συζητήσεων είναι να γίνει ανάλυση των απειλών, των προκλήσεων αλλά και των ευκαιριών που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στις ευρωπαϊκές αρχές επιβολής του νόμου ώστε να μπορέσουν να επωφελούνται από τις δυνατότητες τους και την ίδια στιγμή να προβλέπουν και να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους που συνδέονται με αυτές. Περαιτέρω, αναμένεται να συζητηθεί το ζήτημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας με επίκεντρο της συζήτησης τον δεξιό, βίαιο εξτρεμισμό. Τέλος, οι Υπουργοί θα συζητήσουν το θέμα των υβριδικών απειλών για την εσωτερική ασφάλεια, στο οποίο αποδίδεται προστιθέμενη αξία στην κοινή προσέγγιση και συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα εντοπισμού και αντιμετώπισης των υβριδικών απειλών, μία θέση που και η Κυπριακή Δημοκρατία ενστερνίζεται, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη μηχανισμών σε ενωσιακό επίπεδο για βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας.
Στο περιθώριο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, οι Υπουργοί θα παρακαθίσουν σε γεύμα εργασίας, όπου θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες