Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκληση να παρευρεθώ και ν’ απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή εκδήλωση που διοργανώνει η Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών, με στόχο την παρουσίαση των στόχων και του έργου της Οργάνωσης, καθώς επίσης και της πρόθεσής της να εκπονήσει παγκύπρια έρευνα αγοράς σχετικά με τη θέση των γυναικών στο επαγγελματικό και πολιτικό γίγνεσθαι του τόπου.

Συγχαίρω θερμά την Πρόεδρο της Οργάνωσης, κα Τάσια Γιανναρά Γιαλλουρίδου, καθώς και όλες τις γυναίκες μέλη της Οργάνωσης για τις άοκνες και συνεχείς προσπάθειές σας για ενδυνάμωση των γυναικών και διασφάλιση των δικαιωμάτων τους σε όλο το φάσμα της κοινωνίας.

Παρακολουθώ εδώ και χρόνια τις ομολογουμένως ουσιαστικές και στοχευμένες δράσεις και παρεμβάσεις σας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και σας συγχαίρω θερμά. Η ενδυνάμωση των γυναικών μέσω της ανάπτυξης των επαγγελματικών και ηγετικών ικανοτήτων τους, η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η ενθάρρυνση της διά βίου μάθησης με στόχο τη διεύρυνση της μόρφωσης και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των γυναικών είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την επίτευξη μιας υγιούς, εύρωστης και ευημερούσας κοινωνίας.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η έρευνα που προτίθεστε να εκπονήσετε, με στόχο τη χαρτογράφηση της θέσης των γυναικών σε επιχειρήσεις, ιδιωτικούς και ημικρατικούς οργανισμούς, εντοπίζοντας παράλληλα τυχόν κενά, προβλήματα και δυσκολίες που δυσχεραίνουν την ομαλή ένταξη, παραμονή και ανέλιξή των γυναικών σε καίριες θέσεις. Είμαι βέβαιη ότι τα πορίσματα της έρευνας αυτής θα αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο κατά την ανάπτυξη στοχευμένων προγραμμάτων και μέτρων πολιτικής στον τομέα προώθησης της έμφυλης ισότητας.

Κυρίες και κύριοι,

Η Κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη έχει εκφράσει επανειλημμένα τη δέσμευσή της για πλήρη και ουσιαστική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και έχει συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις για το πώς αυτό μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη.

Συγκεκριμένα, μέσα από στοχευμένες δράσεις και προγράμματα, η Κυβέρνηση έχει στόχο να προωθήσει:
  • την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου οριζοντίως σε όλα τα Υπουργεία και Υφυπουργεία του κράτους,
  • την ισόρροπη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών σε θέσεις λήψεως αποφάσεων,
  • τον καταρτισμό και εφαρμογή έμφυλου κρατικού προϋπολογισμού,
  • την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών,
  • την προώθηση σύζευξης οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων και
  • την προώθηση και υιοθέτηση έμφυλων πολιτικών στους τομείς της υγείας, της παιδείας και της εξωτερικής πολιτικής.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά στους τομείς της εργασίας και της οικονομίας, η Κυβέρνηση προωθεί μεταξύ άλλων, την εφαρμογή ευέλικτων μορφών εργασίας τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, την παροχή κινήτρων σε ιδιωτικές εταιρείες και επιχειρήσεις για τη δημιουργία σταθμών φύλαξης παιδιών, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των δομών φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων. Εξίσου σημαντική είναι και η θεσμοθέτηση της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, την οποία η Κυβέρνηση προτίθεται να προωθήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των προσπαθειών για ουσιαστική ισότητα.

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Σε μια σύγχρονη κοινωνία και σε μια ουσιαστική δημοκρατία δεν νοείται καμιά διάκριση με βάση το φύλο. Οι γυναίκες διαθέτουν τις γνώσεις, τις ικανότητες, τα προσόντα και τις εμπειρίες που απαιτούνται για να διεκδικήσουν θέσεις σε ανώτερο και ανώτατο επίπεδο, σε όλο το φάσμα του δημόσιου και ιδιωτικού βίου. Την ίδια στιγμή, είναι σε θέση να συμβάλουν κατά τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσματικό στη διαχείριση κρίσιμων και σύνθετων πολιτικών ζητημάτων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για οικονομική σταθερότητα, κοινωνική ανάπτυξη, ευημερία και πρόοδο.

Σας διαβεβαιώνω ότι τα ζητήματα προώθησης της έμφυλης ισότητας και προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευρύτερα βρίσκονται υψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου μου και ότι θα εργαστώ με κάθε δυνατό τρόπο για την πραγμάτωση των στόχων που έχουν τεθεί.

Προσβλέπω στην ανάπτυξη συνεργειών και εποικοδομητικών συνεργασιών με την Οργάνωσή σας και την κοινωνία των πολιτών, με απώτερο στόχο την επίτευξη των κοινών στόχων και επιδιώξεων μας για μια κοινωνία απαλλαγμένη από διακρίσεις, ανισότητες και αποκλεισμούς.

Σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας.Τελευταία Ενημέρωση στις: 14/03/2023 02:27:45 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα