Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Η Κυβέρνηση αποφάσισε την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

08/03/2017

«Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη χθεσινή του συνεδρία ημερομηνίας 7 Μαρτίου, 2017, αποφάσισε, μετά από Πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, όπως η Κύπρος προχωρήσει άμεσα με την κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, γνωστής και ως Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης», ανέφερε σε δηλώσεις του, σήμερα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου.

Αναφερόμενος στην Ημέρα της Γυναίκας που εορτάζεται στις 8 Μαρτίου, επεσήμανε ότι πρόκειται για μια μέρα κατά την οποία ο κάθε ένας μας θα πρέπει να προβληματιστεί για το βαθμό που έχουμε πετύχει και αναφορικά με το τι επιπρόσθετα μπορεί να κάνει για να επιφέρουμε την πραγματική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών – είτε αυτό έχει να κάνει με τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, είτε σχετίζεται με τους όρους εργασίας και απασχόλησης, είτε σε σχέση με τα θέματα της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Συνεχίζοντας, για το θέμα της κυβερνητικής απόφασης για κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, ο κ. Νικολάου πρόσθεσε:

«Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο διεθνώς, το οποίο δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, την προστασία των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας και τον τερματισμό της ατιμωρησίας των δραστών.
Η Κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση και έθεσε από την πρώτη στιγμή ως ύψιστη προτεραιότητα την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, αφού ως γνωστόν, η Σύμβαση υπεγράφη στο Στρασβούργο στις 16 Ιουνίου, 2015. Με τον τρόπο αυτό η Κυβέρνηση προέβη σε μία εξαιρετικής σημασίας υλοποίηση υποχρέωσης που είχε αναλάβει για κύρωση της Σύμβασης εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017.

Η απόφαση για την κύρωση της Σύμβασης είχε συζητηθεί διεξοδικά με τις γυναικείες και άλλες συναφείς οργανώσεις, την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων και τα πολιτικά κόμματα, με τα οποία διαπιστώνετο συναίνεση ως προς την κύρωσή της και τα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν από αυτήν.

Η απόφαση της Κυβέρνησης για υπογραφή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης –η οποία άνοιξε για υπογραφή το 2011-, ήταν αποτέλεσμα ενδελεχούς μελέτης που έγινε από τεχνική επιτροπή το 2013, η οποία συγκροτήθηκε μετά από απόφαση Υπουργικής Επιτροπής που συνήλθε με πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης, αφού τα συναρμόδια υπουργεία στην εφαρμογή της Σύμβασης διαχρονικά πρότασσαν ενστάσεις στην υπογραφή της επικαλούμενοι τις συνεπαγόμενες υποχρεώσεις και το οικονομικό κόστος.

Για το λόγο αυτό, η Τεχνική Επιτροπή, υπό το συντονισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατέγραψε με κάθε λεπτομέρεια και κοστολόγησε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση ανά Υπουργείο και μετά από οδηγίες της Υπουργικής Επιτροπής μελέτησε τις επιφυλάξεις οι οποίες τέθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά την υπογραφή της Σύμβασης και οι οποίες αφορούν στην κρατική αποζημίωση στα θύματα, σε θέματα δικαιοδοσίας και στο καθεστώς διαμονής. Έκτοτε, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, έθεσε συγκεκριμένους στόχους με σαφή χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και προχώρησε στη λήψη σειράς μέτρων και ενεργειών για σταδιακή υλοποίηση των προνοιών της Σύμβασης, προκειμένου να διευκολυνθεί και επιταχυνθεί η κύρωσή της.

Ήδη, ετοιμάστηκε και προωθήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο για ποινικοποίηση του αδικήματος της παρενόχλησης και της παρενοχλητικής παρακολούθησης (stalking), όπως προβλέπεται στο Άρθρο 34 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο προέβη, σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη, στην ετοιμασία μελέτης σχετικά με τις τροποποιήσεις που χρειάζεται να επέλθουν στο νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου, προκειμένου να συνάδουν με τις πρόνοιες της Σύμβασης, καθώς και σε μελέτη σχετικά με την αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου. Ως αποτέλεσμα των μελετών αυτών ετοιμάστηκε νομοσχέδιο για ποινικοποίηση της βίας κατά των γυναικών, το οποίο αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση.

Επιπλέον, έχει αποφασιστεί από το Υπουργείο η επιχορήγηση/οικονομική στήριξη για επέκταση της λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας για τα θύματα βίας που λειτουργεί ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια σε 24ωρη βάση, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Στα πλαίσια ετοιμασίας για κύρωση της Σύμβασης, το Υπουργείο προέβη σε σειρά διαφωτιστικών σεμιναρίων, όπως προβλέπεται και μέσα στο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, και ειδικότερα κάτω από το στόχο για την Καταπολέμηση της Βίας, ενώ ανέλαβε μέσω της Αστυνομίας την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος με στόχο τη διενέργεια δράσεων ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο γύρω από το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών .

Παράλληλα, το Υπουργείο προωθεί τον εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου, με απώτερο στόχο τα νομοθετήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις γυναίκες και δη τις ευάλωτες ομάδες των γυναικών να αναθεωρηθούν και να προσαρμοστούν στις σύγχρονες ανάγκες.

Ως αποτέλεσμα των δράσεων αυτών, το Υπουργικό Συμβούλιο έκρινε ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στην κύρωση της Σύμβασης. Έτσι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς θα συνεχίσει και θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του, έτσι ώστε να ανταποκριθεί με επάρκεια στις πολλαπλές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Στόχος μας να κυρώσουμε την πιο σημαντική σύμβαση που έχει ετοιμαστεί για σκοπούς προστασίας από τη βία κατά των γυναικών».

Σε ερώτηση σχετικά με το πότε θα είναι έτοιμο το σχετικό νομοσχέδιο, ο κ. Νικολάου είπε ότι είναι απαραίτητο να προηγηθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος, όπου δεν μπορούμε να καθορίσουμε ακριβώς τα χρονικά πλαίσια, αλλά από πλευράς Υπουργείου το νομοσχέδιο θα είναι έτοιμο τέλος Μαρτίου, ώστε να ολοκληρωθεί η κύρωση το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Ερωτηθείς σε σχέση με το κόστος της Σύμβασης, ο κ. Υπουργός είπε ότι εάν αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα των μέτρων που μπορούν να ληφθούν μακροχρόνια, θα διαπιστώσουμε ότι εφαρμόζοντας τα μέτρα, θα έχουμε εξοικονόμηση σε σχέση με τις δαπάνες που έχουμε σήμερα για την προστασία των γυναικών – θυμάτων βίας. «Θα υπάρξει μια αύξηση στον προϋπολογισμό λόγω δαπανών που θα πρέπει να γίνουν στα πλαίσια της Σύμβασης, αλλά αφού έγινε η αξιολόγηση των δαπανών κάθε υπουργείου με τον καθορισμό του τι προβλέπεται για το καθένα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε οι δαπάνες αυτές να καλυφθούν καταρχήν από εξοικονομήσεις του κάθε συναρμόδιου υπουργείου και σε περίπτωση που δεν καλυφθούν από τις εξοικονομήσεις, το Υπουργείο Οικονομικών θα καλύψει τις δαπάνες για υλοποίηση των δράσεων», κατέληξε.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Brexit και Κύπρος

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες