Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Δελτία ΤύπουΣτο πλαίσιο της απόφασης της Κυβέρνησης για την υιοθέτηση της ενδιάμεσης λύσης ηλεκτρονικής καταχώρησης και διεκπεραίωσης δικαστηριακών υποθέσεων μέχρι ότου τεθεί σε εφαρμογή το ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice) στα κυπριακά Δικαστήρια και του συναφούς σχεδιασμού του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, πραγματοποιήθηκε σήμερα τηλεδιάσκεψη (webinar) με τον Βρετανό Δικαστή Anthony Bate, με σκοπό την άντληση εμπειρίας και τεχνογνωσίας από τη χρήση της τεχνολογίας και ιδίως της χρήσης τηλεδιάσκεψης στα Δικαστήρια Αγγλίας και Ουαλίας.

Κατά την τηλεδιάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκου Κόκκινου, με τη συμμετοχή τόσο του ιδίου όσο και Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργου Σαββίδη, Δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Διευθυντή Μεταρρύθμισης, της Επιτρόπου Νομοθεσίας, της Αρχιπρωτοκολλητού και αντιπροσωπείας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ο Δικαστής Bate ανέπτυξε τις πρακτικές και τα κύρια χαρακτηριστικά της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος απονομής δικαιοσύνης, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί και υιοθετηθεί από το Δικαστικό Σώμα Αγγλίας και Ουαλίας.

Η τηλεδιάσκεψη, τις εργασίες της οποίας χαιρέτησε ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής κ. Stephen Lillie, ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής με τη Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία στην Κύπρο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ευχαριστώντας τον Δικαστή Bate και τη Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία για τη συνδρομή, χαρακτήρισε πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη την παρουσίαση, σημειώνοντας πως η ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης είναι εργαλείο εισαγωγής βέλτιστων πρακτικών, ειδικότερα στην προκείμενη όπου ο δικαστηριακός τομέας της Κύπρου διέρχεται ριζικής μεταρρύθμισης.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια της ευρείας σύσκεψης της Επιτροπής Μεταρρύθμισης των Δικαστηρίων που πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2020.

Σημειώνεται ότι η προώθηση του έργου της προσωρινής ηλεκτρονικής καταχώρισης δικαστικών εγγράφων στα Πρωτοκολλητεία προχωρεί άμεσα και ανεξάρτητα από τη διαδικασία για εισαγωγή του e-Justice, η οποία βρίσκεται στο στάδιο των προσφορών.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες