Το ζήτημα της καθυστέρησης στην καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης των αστυνομικών απασχόλησε σύσκεψη υπό την προεδρία της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στην οποία παρευρέθηκαν ο Αρχηγός της Αστυνομίας, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου, ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου της Αστυνομίας και οι Αστυνομικοί Διευθυντές των Επαρχιών ή εκπρόσωποι τους.

Η Υπουργός και ο Αρχηγός Αστυνομίας, συμφώνησαν ότι το θέμα θα πρέπει να τύχει οριστικής επίλυσης και προς τούτο έδωσαν οδηγίες για άμεση καταβολή των υπερωριακών αποζημιώσεων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία οφειλή πέραν των δύο μηνών, όπως συμβαίνει στη διαδικασία που ακολουθείται και στην καταβολή άλλων επιδομάτων.

Στο τραπέζι του διαλόγου τέθηκε και το ζήτημα της μηχανογράφησης της διαδικασίας ούτως ώστε να αυτοματοποιηθούν οι διαδικασίες και να μην επαναληφθούν στο μέλλον καθυστερήσεις στην καταβολή των υπερωριακών οφειλών.

Οι αποφάσεις που πάρθηκαν προνοούν την πλήρη εφαρμογή του μηχανογραφημένου προγράμματος από 01.01.2022 σε όλες τις επαρχίες και υπηρεσίες σε πιλοτικό στάδιο. Επιπρόσθετα, κατά το μήνα Δεκέμβριο, θα γίνει εκπαίδευση του προσωπικού της Αστυνομίας για τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης του προγράμματος.

Τέλος, το Υπουργείο θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα μέχρι την οριστική επίλυσή του.Τελευταία Ενημέρωση στις: 19/11/2021 08:49:00 AM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα