ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Δελτία Τύπου


Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που έχω πληροφορηθεί από την Αστυνομία Κύπρου ότι έχει ήδη επιθεωρήσει το νέο, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV) του Μακαρίου Σταδίου, με τα αποτελέσματα του ελέγχου να την αφήνουν απολύτως ικανοποιημένη καθώς αυτά ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019, ως έχω επίσης ενημερωθεί, η Αστυνομία Κύπρου θα προβεί σε επιθεώρηση του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στο γήπεδο «Τάσος Μάρκου», στο Παραλίμνι, καθώς οι ιδιοκτήτες έχουν ενημερώσει ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες πλήρους αντικατάστασης του υφιστάμενου συστήματος με νέο.

Με τη συμπλήρωση των βελτιώσεων αυτών, επιλύεται το πρόβλημα της ευκρίνειας του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης που τα δύο στάδια αντιμετώπιζαν.
Πίσω

© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως