Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Δελτία ΤύπουΕίναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που έχω πληροφορηθεί από την Αστυνομία Κύπρου ότι έχει ήδη επιθεωρήσει το νέο, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV) του Μακαρίου Σταδίου, με τα αποτελέσματα του ελέγχου να την αφήνουν απολύτως ικανοποιημένη καθώς αυτά ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019, ως έχω επίσης ενημερωθεί, η Αστυνομία Κύπρου θα προβεί σε επιθεώρηση του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στο γήπεδο «Τάσος Μάρκου», στο Παραλίμνι, καθώς οι ιδιοκτήτες έχουν ενημερώσει ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες πλήρους αντικατάστασης του υφιστάμενου συστήματος με νέο.

Με τη συμπλήρωση των βελτιώσεων αυτών, επιλύεται το πρόβλημα της ευκρίνειας του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης που τα δύο στάδια αντιμετώπιζαν.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης