Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Συμμετοχή στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

07/06/2017

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου μεταβαίνει σήμερα, στο Λουξεμβούργο, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου, 2017.

Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών, θα συζητηθεί η αναθεώρηση του κανονισμού που σχετίζεται με τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, αλλά και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών. Στόχος των προσπαθειών για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα είναι η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση διασυνοριακών υποθέσεων απαγωγής παιδιών από γονέα, η εξασφάλιση της ακρόασης των παιδιών σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν την επιμέλεια, την προσωπική επικοινωνία καθώς και την επιστροφή του, καθώς επίσης και η ταχεία εκτέλεση των αποφάσεων γονικής μέριμνας σε άλλα κράτη μέλη. Επιπρόσθετα, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των Κεντρικών Αρχών των κρατών μελών, ώστε να μειωθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών.

Επιπρόσθετα οι Υπουργοί θα συζητήσουν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας επί του κειμένου της οδηγίας που αφορά τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου. Η οδηγία αποτελεί μέρος της "Στρατηγικής για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά», που έχει σαν στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμποδίζουν την ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ και την υπερπήδηση των εμποδίων που σχετίζονται με τις διαφορές στο δίκαιο των συμβάσεων μεταξύ των κρατών μελών. Με την επίτευξη συμφωνίας επί του κειμένου, γίνεται η πρώτη προσπάθεια για ρύθμιση των βασικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των καταναλωτών και επιχειρήσεων, σε περιπτώσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου ή διαδικτυακών πωλήσεων αγαθών.

Επίσης, οι Υπουργοί αναμένεται να εγκρίνουν το κείμενο αναφορικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και να συζητήσουν επί της πρότασης Κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών του Συμβουλίου, τους Υπουργούς θα απασχολήσει το θέμα της τρομοκρατίας, στη σκιά των αλλεπάλληλων τρομοκρατικών κτυπημάτων στη Βρετανία και του τελευταίου κτυπήματος στην Αυστραλία. Η συζήτηση που προγραμματίζεται να γίνει κατά τη διάρκεια του γεύματος, θα εστιαστεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών την αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών, και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Περαιτέρω θα συζητήσουν την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για περιορισμό της ριζοσπαστικοποίησης και στρατολόγησης πυρήνων στο εσωτερικο των κρατών μελών από το Ισλαμικό κράτος, μέσα από την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των αρμοδίων φορέων χάραξης πολιτικής και των τοπικών αρχών, αναπτύσσοντας εθνική, περιφερειακή και τοπική στρατηγική.

Σε ό,τι αφορά τα θέματα μετανάστευσης, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών για την προστασία των παιδιών-μεταναστών. Στόχος της συζήτησης είναι η εξεύρεση μέτρων προστασίας της ευπαθούς ομάδας των παιδιών, τα οποία στο πλαίσιο της μετανάστευσης βρίσκονται εκτεθειμένα σε σωρεία κινδύνων, όπως για παράδειγμα τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εμπορίας προσώπων.

Επίσης, θα συζητηθεί η μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και επανεγκατάστασης, η πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα, καθώς και πρόταση Οδηγίας που αφορά τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: apapoutsidou@papd.mof.gov.cy

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Yπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Λεωφόρος Αθαλάσσας 125
1461 Λευκωσία


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης