Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Δελτία ΤύπουΠραγματοποιήθηκε σήμερα, με πρωτοβουλία της Κροατικής Προεδρίας, άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Δικαιοσύνης των κρατών μελών της ΕΕ, με αντικείμενο την ανταλλαγή απόψεων και αλληλοενημέρωσης αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στη λειτουργία του συστήματος Δικαιοσύνης στα κράτη μέλη.

Από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργος Σαββίδης ενημέρωσε τους ομολόγους του για τα μέτρα που λήφθηκαν στην Κύπρο:

(α) Την αναστολή εκδίκασης όλων των υποθέσεων από τα Δικαστήρια μέχρι τις 30 Απριλίου με εξαιρέσεις που αφορούν επείγουσας φύσεως ποινικές ή αστικές υποθέσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις που πρόσωπο τελεί υπό κράτηση, η διαδικασία δεν αναστέλλεται και γενικότερα, δεν επηρεάζεται κανένα δικονομικό δικαίωμα κατηγορούμενου σε ποινικές υποθέσεις, κάτι που αποτελεί σημαντική παράμετρο τήρησης των αρχών του κράτους δικαίου, σύμφωνα και με το αποτέλεσμα της τηλεδιάσκεψης,

(β) Την αναστολή της μεταφοράς κρατουμένων και την αναθεώρηση των ημερομηνιών για την παράδοση φυγόδικων δυνάμει ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης,

(γ) Την εκτέλεση των αιτημάτων αμοιβαίας νομικής συνεργασίας με ηλεκτρονικά μέσα στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν,

(δ) Την αναστολή των δικαστικών υποθέσεων για εξασφάλιση διαταγμάτων έξωσης μέχρι τις 31 Μαΐου,

(ε) Την επέκταση του θεσμού έκτισης της ποινής εκτός των φυλακών κατ’ οίκον με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής παρακολούθησης,

(στ) Την επέκταση του θεσμού της Ανοικτής Φυλακής, και

(ζ) Την επιβολή ποινής φυλάκισης μέχρι 6 μήνες και προστίμου μέχρι 3.000 ευρώ, σε περίπτωση παραβίασης των διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας βάσει του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, καθώς και τη δυνατότητα επιβολής εξώδικου προστίμου 300 ευρώ σε πρόσωπα που εντοπίζονται να παραβιάζουν τα μέτρα που αποφασίζονται δυνάμει των πιο πάνω διαταγμάτων.

Από την τηλεδιάσκεψη διαφάνηκε ότι παρόμοια μέτρα έχουν λάβει και τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Η τηλεδιάσκεψη ξεκίνησε στις 11:00 π.μ. ώρα Κύπρου και διήρκησε πέραν των 4 ωρών.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες