Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Δελτία ΤύπουΕγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020, ώστε όσοι παραβαίνουν τον περί Λοιμοκάθαρσης Νόμο, Κεφ. 260 και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και Διατάγματα, να τους επιβάλλεται εξώδικη ποινή ύψους 150 ευρώ.

Το πρόστιμο των 150 ευρώ μπορεί να επιβάλλεται από τα όργανα εφαρμογής της τάξεως σε όσους παραβιάζουν οποιοδήποτε διάταγμα του Υπουργού Υγείας, βάσει του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο όποιος παραβάτης μπορεί να βασίζεται ότι η ποινή η οποία θα έχει να αντιμετωπίσει είναι αυτή των 150 ευρώ του εξώδικου προστίμου. Υπάρχει πλήρης ευχέρεια, αν κριθεί σκόπιμο από τα όργανα της τάξεως, να μην επιβληθεί το εξώδικο πρόστιμο και να οδηγηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο. Σε τέτοια περίπτωση, ο παραβάτης θα αντιμετωπίσει και ποινή φυλάκισης και ποινή προστίμου πολύ μεγαλύτερη από το εξώδικο πρόστιμο.

Όσον αφορά στην ποινή προστίμου, αναφέρω ότι με άλλο νομοσχέδιο το οποίο εγκρίθηκε επίσης σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο, έχει αυξηθεί η ποινή που μπορεί να επιβληθεί από τα δικαστήρια στις περιπτώσεις παραβιάσεως των διαταγμάτων του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου στις 3.000 ευρώ. Άρα, 150 ευρώ είναι το εξώδικο και σε περίπτωση που κρίνεται αυτό αναγκαίο, υπάρχει δυνατότητα να οδηγηθεί η υπόθεση στα Δικαστήρια με ποινή φυλάκισης ή και πρόστιμο μέχρι 3.000 ευρώ, εφόσον εγκριθούν αυτά από τη Βουλή αύριο.

Να τονίσω ότι, παρά τον περιορισμό των υποθέσεων που εκδικάζονται στα δικαστήρια στις πιο επείγουσες, επαναλαμβάνω εκ νέου ότι οι παραβιάσεις του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου είναι μέσα στις εξαιρέσεις των υποθέσεων, που με βάση την παρούσα πρακτική των δικαστηρίων μπορούν και να καταχωρούνται, και να εκδικάζονται. Άρα, θα καταχωρούνται και θα εκδικάζονται αμέσως.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες