Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Δελτία ΤύπουΕπιβεβαιώνεται καθημερινά η ανάγκη για ευαισθητοποίηση και εκπαιδευση όλου του δημόσιου τομέα για θέματα Πρόληψης και Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συνεχίζει την ενημέρωση των Λειτουργών – Συνδέσμων στα Υπουργεία και Υπηρεσίες για εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς

Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019, 50 Λειτουργοί - Σύνδεσμοι Υπουργείων / Υπηρεσιών / Φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς, συμμετείχαν σε εκπαιδευτική ημερίδα για τον ρόλο που δύναται να διαδραματίσει ο Εσωτερικός Έλεγχος στην πρόληψη και Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Η εκπαιδευτική ημερίδα, η οποία σχεδιάστηκε και διοργανώθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στo πλαίσιo του Εθνικού Οριζόντιου Σχεδίου Δράσης κατά της Διαφθοράς, αποτελεί μέρος του Κύκλου 'Α' Εκπαιδεύσεων του Υπουργείου, με θέμα «Εισαγωγή στην Πρόληψη και Καταπολέμηση της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ». Η ημερίδα διοργανώθηκε με τη στήριξη της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης και πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών.

Κατόπιν εισαγωγής από την Υπεύθυνη του Γραφείου Διαφάνειας και Πρόληψης της Διαφθοράς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κα Ελπίδα Σόλωνος, η οποία προέβη σε σύντομη αναδρομή στις πέντε ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιούνιο 2019 μέχρι σήμερα για τους Λειτουργούς Συνδέσμους και σύντομη παρουσίαση από την Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου κα Άννα Ζαβού-Χριστοφόρου σχετικά με το έργο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, ακολούθησε εκπαίδευση από τον Καθηγητή Λογιστικής κ. Ιωσήφ Κασάπη, ο οποίος εξειδικεύεται σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, απάτης, δικανικής λογιστικής και συμμόρφωσης. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον ρόλο και την αξία του εσωτερικού ελέγχου και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα σημαντικότατο εργαλείο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς γενικά, αλλά και ειδικότερα στον δημόσιο τομέα, μέσα από την προστιθέμενη αξία του ως προς την προστασία που δύναται να προσφέρει κατά της απάτης και της διαφθοράς, ακόμη και των λαθών και των αλόγιστων σπαταλών, καθώς και μέσα από την ιδιότητά του να δημιουργεί ευκαιρίες προόδου και βελτιώσεων.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες