Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Δελτία ΤύπουΗ ευρωπαϊκή δράση κατά της διαφθοράς ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων των Υπουργών Δικαιοσύνης στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Οι Υπουργοί επισήμαναν ότι μέσω της υιοθέτησης αποτελεσματικών μέτρων κατά της διαφθοράς ενισχύονται το κράτος δικαίου, οι αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ την ίδια στιγμή διασφαλίζεται η οικονομική ανάπτυξη και η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών.

Αναλύοντας τη μέχρι στιγμή δράση της ΕΕ, έγινε αναφορά στην υιοθέτηση σημαντικών νομοθετικών μέτρων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την καταπολέμηση της παράνομης νομιμοποίησης εσόδων, την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν πράξεις διαφθοράς, καθώς και τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για αδικήματα που διαπράττονται εναντίον των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Οι Υπουργοί συμφώνησαν στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της δράσης της ΕΕ στον τομέα αυτό, μέσω καλύτερου συντονισμού και αξιοποιώντας πλήρως του υφιστάμενους εποπτικούς μηχανισμούς όπως είναι η Επιτροπή GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης, με πιθανή προσχώρηση της ΕΕ στην Επιτροπή GRECO ως πλήρες μέλος.

Επιπρόσθετα, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις νέες προκλήσεις που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων στην προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σε παρέμβασή του, ο κ. Σαββίδης υπογράμμισε την ανάγκη προώθησης της ευαισθητοποίησης και εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ιδιαίτερα σε σχέση με ευάλωτες ομάδες, της εναρμόνισης με το Ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, της επιμόρφωσης των δικαστών και δικηγόρων, καθώς και της συμπερίληψης της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα επίπεδα δράσεων.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τη στήριξη και τα δικαιώματα των θυμάτων εγκλημάτων, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης των θυμάτων για τα δικαιώματά τους μέσω της βελτίωσης του συντονισμού των εμπλεκομένων υπηρεσιών πρώτης γραμμής σε εθνικό επίπεδο, της συστηματικής εκπαίδευσης του προσωπικού για καλύτερη αναγνώριση των αναγκών των θυμάτων και μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και των δικτύων της Ένωσης σε διασυνοριακές υποθέσεις.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες