Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες13/02/2019

Τρίτη, 12/2/2019
Χαιρετισμός του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
κ. Ιωνά Νικολάου στην παρουσίαση του έργου του δρος
Χάρη Παπαχαραλάμπους - Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Κύπρου
----------------------------------------------------------------------------------
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η ευκαιρία που μου δίνεται, σήμερα, να απευθύνω χαιρετισμό στην παρουσίαση του πρόσφατου συγγραφικού έργου του Καθηγητή Ποινικού Δικαίου και Φιλοσοφίας Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρος Χάρη Παπαχαραλάμπους. Τον συγγραφέα γνωρίζω από παλαιότερα και έχω ήδη εκφράσει την εξαιρετική μου γνώμη για την επιστημοσύνη του.

Θεωρώ ότι το δίτομο εγχειρίδιο του ποινικού δικαίου που παρουσιάζεται σήμερα αποτελεί τομή στις κυπριακές νομικές σπουδές. Ο συγγραφέας συνδυάζει βάθος ανάλυσης, πληρότητα πραγμάτευσης της ύλης του και επιστημονική μεθοδικότητα που δεν συναντούμε συχνά. Παράλληλα, επιχειρεί με επιτυχία τη συγκριτική μελέτη των δύο παραδόσεων του δικαίου, της ηπειρωτικής και αυτής του common law, ενώ οι αναφορές στη νομολογία και η ανάλυσή της είναι υποδειγματικές. Τα βιβλία του αυτά, είναι βέβαιο ότι θα αποτελούν διαχρονικά σημείο αναφοράς τόσο για τη θεωρία, όσο και για την πράξη των ποινικών μας δικαστηρίων.

Αναμφίβολα, και τα άλλα δύο πονήματα συμβάλλουν σημαντικά στην επιστημονική έρευνα, τόσο στη δικονομία, όσο και στη φιλοσοφία του ποινικού δικαίου, ιδίως μάλιστα σε ένα τόσο απαιτητικό ζήτημα, όσο η αυτοδιάθεση του ατόμου και το δικαίωμα του κράτους να το απειλεί με ποινή «για το καλό του», δηλαδή πατερναλιστικά.

Αυτό όμως που θα ήθελα να υπογραμμίσω, με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης, είναι τη στενή συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με το συγγραφέα. Ως μέλος του Κέντρου Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου μας από τον Φεβρουάριο του 2016, ο Δρ. Παπαχαραλάμπους έχει συνδράμει με την εμπειρογνωμοσύνη του σε πολλά θέματα και ιδιαίτερα στην επεξεργασία του νομοσχεδίου που αφορά τους ανήλικους παραβάτες.

Στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε το 2017 μεταξύ του Υπουργείου και του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουμε καθιερώσει μια τακτική και ουσιαστική συνεργασία μαζί του, εξετάζοντας συγκεκριμένα νομικά θέματα, δια της υποβολής τεκμηριωμένων νομικών μελετών και αναλύσεων.

Το εν λόγω μνημόνιο έχει εγκαθιδρύσει μια θεσμοθετημένη και συστηματική σχέση μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Υπουργείου, με σκοπό την ευόδωση της κοινής προσπάθειας για εκσυγχρονισμό του συστήματος δικαιοσύνης και της αντεγκληματικής πολιτικής και για προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατ’ εφαρμογή του Μνημονίου, συνεργαζόμαστε και για την ετοιμασία της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία και Προαγωγή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του αντίστοιχου Εθνικού Σχεδίου Δράσης.
Ο Δρ. Παπαχαραλάμπους αποτέλεσε και μέλος της επιστημονικής ομάδας που ετοίμασε το προσχέδιο του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2019 – 2024 για Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας, το οποίο προβλέπει ευρείας σημασίας προτάσεις σε έξι θεματικές ενότητες που αφορούν στη νομοθεσία, στις δικονομικές μεταρρυθμίσεις, στην ποινολογία και σωφρονιστική, στην Αστυνομία, στον κρατικό μηχανισμό και στη συνέχιση των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου 2012- 2017, καθώς και προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.
O Δρ. Παπαχαραλάμπους αποτέλεσε, επίσης, μέλος της Επιστημονικής Ομάδας που διενήργησε την έρευνα, που ανατέθηκε από το Υπουργείο, με σκοπό τον εντοπισμό κενών κατά τη διαδικασία διερεύνησης και παρουσίασης υποθέσεων εμπορίας προσώπων ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων. Με την ανάθεση της συγκεκριμένης έρευνας, επιδιώκεται η αύξηση της αποτελεσματικότητας των διωκτικών αρχών με τη διασφάλιση στις αρχές όσο το δυνατόν καλύτερων νομικών εργαλείων.

Είμαι βέβαιος ότι ο Δρ. Παπαχαραλάμπους θα συνεχίσει την προσφορά του στην επιστήμη της Νομικής, και ότι θα συνεχίσει να προσφέρει τις επιστημονικές του συμβουλές για μια εκσυγχρονισμένη αντεγκληματική πολιτική.

Εύχομαι καλή επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση.

Σας ευχαριστώ.
---------------------------
Σημ.: Τον χαιρετισμό θα διαβάσει εκ μέρους του κ. Υπουργού, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ανδρέας Ασσιώτης.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.