Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Συμμετοχή στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

26/03/2017

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου μεταβαίνει σήμερα, στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Μαρτίου Ιανουαρίου, 2017.

Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών, θα συζητηθούν θέματα ασύλου και μετανάστευσης, με έμφαση στο θέμα της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των επιστροφών στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, υπό το φως και της σχετικής ανακοίνωσης της Επιτροπής για ένα νέο σχέδιο δράσης για μια πιο αποτελεσματική πολιτική επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Υπουργοί των κμ θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την εφαρμογή πρακτικών που να ελαχιστοποιούν τα εμπόδια επαναπατρισμού και θα εξετάσουν στοχευμένες δράσεις με στόχο την ουσιαστική βελτίωση των ποσοστών επιστροφής, όπως για παράδειγμα την βελτίωση των εθνικών συστημάτων, τη χρήση οικονομικών ή επιχειρησιακών μέσων της ΕΕ, την ανταλλαγής πληροφοριών και την ενίσχυσης της νέας εντολής του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Οι Υπουργοί θα συζητήσουν επίσης τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης, στη βάση της σχετικής διακήρυξης της Μάλτας νωρίτερα το 2017. Στόχος της συζήτησης είναι να εξευρεθούν τρόπου ενίσχυσης της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες της Βορειοδυτικής Αφρικής, μέσω της παροχής τεχνικής αλλά και οικονομικής βοήθεας, με απώτερο σκοπό την αποτροπή των μεταναστευτικών ροών πριν ακόμα οι μετανάστες κάνουν το επικίνδυνο ταξίδι διά μέσου της Σαχάρας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι Υπουργοί θα ενημερωθούν επίσης για την πρόοδο των εργασιών σε σχέση με νέα πρόταση της Επιτροπής για την σύσταση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και άδειας ταξιδίου, καθώς επίσης και την Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου για καταγραφή των υπηκόων τρίτων χωρών.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας των εργασιών της συνόδου, οι Υπουργοί αναμένεται συζητήσουν επί των προβλημάτων που υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη αναφορικά με την ποινική δικαιοσύνη στον κυβερνοχώρο στο πλαίσιο των προσπαθειών που γίνονται για καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος όπως η τρομοκρατία η παιδική πορνογραφία. Συγκεκριμένα, θα εξετάσουν τις πτυχές που αφορούν την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα των οποίων η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση είναι μειωμένες για διάφορους λόγους όπως η αποθήκευση στο υπολογιστικό νέφος, η περιορισμένη διατήρηση δεδομένων και η χρήση κρυπτογράφησης. Οι Υπουργοί θα εξετάσουν τρόπους βελτίωσης της πρόσβασης σε ηλεκτρονικές αποδείξεις μέσω καλύτερης συνεργασίας με τους παρόχους υπηρεσιών, αποτελεσματικότερης αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, με τη δημιουργία τεχνικής πλατφόρμας για ανταλλαγή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων και του καθορισμού διαδικασιών για τον προσδιορισμό και την επιβολή της δικαιοδοσίας στον κυβερνοχώρο.

Τέλος, στο πλαίσιο του Συμβουλίου, οι Υπουργοί θα συζητήσουν για τα επόμενα βήματα και πιθανά μέτρα που μπορούν να ληφθούν στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης σε σχέση με τους επιστρέφοντες αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές.

Ο κ. Νικολάου επιστρέφει στην Κύπρο, την Τετάρτη, 29 Μαρτίου.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης