Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Αξιοκρατία στην Αστυνομία: Μετουσιώνοντας τη διακήρυξη σε πράξη

31/01/2018

Την τελευταία πενταετία αποδείξαμε ότι για την αποκατάσταση της αξιοκρατίας και τον περιορισμό της δυνατότητας για κατάχρηση εξουσίας στην Αστυνομία δεν παραμείναμε στα λόγια. Μέσα από συγκεκριμένα μέτρα μετουσιώθηκε η διακήρυξη για εφαρμογή και εμπέδωση της αξιοκρατίας σε πράξη, με πλήρη διαφάνεια στην αιτιολόγηση των αποφάσεων μας και των κριτηρίων επιλογής μας.

Για πρώτη φορά, υπήρξε πλήρης συμμόρφωση με τις διοικητικές αποφάσεις των Δικαστηρίων. Συγκεκριμένα, πρώτη φορά έγινε επανεξέταση των προαγωγών και όχι επαναπροαγωγή των ιδίων μελών. Δεν ακολουθήθηκε η πρακτική του παρελθόντος όπου παραγνωρίζονταν κατ’ επανάληψη οι αποφάσεις των Δικαστηρίων και επαναλαμβάνονταν οι προαγωγές των ιδίων με βάση «ξένα κριτήρια».

Η έννοια της αξιοκρατίας δεν έχει κανένα νόημα όταν οι προαγωγές ακυρώνονται στη συνέχεια από το Δικαστήριο ως αναξιοκρατικές. Γιατί η αναξιοκρατία έχει συνέπειες τόσο όσον αφορά την απόδοση των μελών της Αστυνομίας που αδικούνται όσο και σε σχέση με την οικονομική αποζημίωση. Είναι γεγονός ότι στα πλαίσια επανεξέτασης των 10 ακυρωτικών δικαστικών αποφάσεων σε προαγωγές στην Αστυνομία, το κράτος κλήθηκε να καταβάλει αναδρομικούς μισθούς ύψους 293,853 ευρώ.

Συμμόρφωση όμως με τις Αποφάσεις των Δικαστηρίων δεν υπήρξε μόνο όσον αφορά τις προαγωγές της Αστυνομίας, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Η αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης όλη αυτήν την περίοδο να αποκαταστήσει την αξιοκρατία, επιδείχθηκε σε όλα τα επίπεδα. Οι προσλήψεις των νέων μελών στην Αστυνομία έγιναν μέσα από την εφαρμογή νέων, αναθεωρημένων και αξιοκρατικών κριτηρίων στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης της αποτελεσματικότητας. Καταργήθηκε η προσωπική συνέντευξη και εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά διαδικασίες που δεν άφηναν περιθώρια για παρεμβάσεις. Γι αυτό και δεν υπήρξαν αντιδράσεις είτε παράπονα από κανένα.

Περαιτέρω, δόθηκαν ίσες ευκαιρίες στα μέλη να εκτελέσουν καθήκοντα της επιλογής τους στο πλαίσιο της εναλλαξιμότητας, και εφαρμόζονται κριτήρια μεταθέσεων τα οποία καθορίστηκαν από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

Η διαφύλαξη της αξιοκρατίας σε ένα σώμα ασφαλείας είναι εξαιρετικά σημαντική, γι’ αυτό προχωράμε με την επαναξιολόγηση των κριτηρίων προαγωγής, ώστε να εξυπηρετούν τον κύριο σκοπό της Αστυνομίας που είναι ο επιχειρησιακός και ο ανακριτικός. Στόχος μας είναι η θέσπιση κριτηρίων που θα ρυθμίζουν την βαρύτητα των προσόντων, αλλά και το ποια προσόντα είναι συναφή με τα αστυνομικά καθήκοντα.

Ταυτόχρονα, προωθείται η αλλαγή του συστήματος σύνταξης των Ετήσιων Εκθέσεων Αξιολόγησης, στα πρότυπα των αλλαγών που θα εφαρμοστούν στην ευρύτερη Δημόσια Υπηρεσία. Αξιοκρατία είναι όμως και η προσαρμογή της ανάλογης μισθοδοσίας, γι αυτό και με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αποκαθιστούμε την ανισότητα που δημιουργήθηκε μεταξύ της ομάδας αστυνομικών και πυροσβεστών και των συναδέλφων τους που προσλήφθηκαν πριν τις 25/7/2002, αναβαθμίζοντας την κλίμακα τους από Α3-5-7 σε Α5-7, ώστε να ανταμείβονται με αυτά που δικαιούνται. Η Απόφαση συνάδει με ρυθμίσεις που έγιναν με βάση γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για άλλα επηρεαζόμενα μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Τα μέλη της Αστυνομίας έχουν ανάγκη από ουσιαστική στήριξη και κίνητρα για να μπορούν να συνεχίσουν να αποδίδουν, γι αυτό και η αναγνώριση της απόδοσης και της επίδοσής τους είναι εξαιρετικά σημαντική. Η Αστυνομία έχει αλλάξει και έχει εμπεδωθεί στα μέλη της η αίσθηση της ευθύνης, της λογοδοσίας και της αξιοκρατίας. Οι φωνές που κάνουν λόγο το τελευταίο διάστημα, ότι θα επιφέρουν την αλλαγή που θα κάνει πράξη την αξιοκρατία, φαίνεται ότι επιλέγουν να παραβλέπουν τις αλλαγές ή συνειδητά να εκμηδενίζουν το ουσιαστικό έργο που έχουμε πετύχει μαζί με όλα τα μέλη της δύναμης προς αποκατάσταση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας στην Αστυνομία.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες