ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις

Tα μέλη της Επιτροπής Νομικών κλήθηκαν όπως προχωρήσουν άμεσα στην προώθηση της ψήφισης των σχετικών νομοσχεδίων που ρυθμίζουν κατά τρόπο σαφή, χωρίς να παρέχεται δυνατότητα αμφισβήτησης, του νομικού πλαισίου που αφορά το πόθεν έσχες

11/06/2014

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου συμμετείχε σήμερα στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αναφορικά με την τροποποίηση του περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμο του 2013.

Ερωτηθής σχετικά με το πόθεν έσχες πολιτικών αξιωματούχων και άλλων, ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι η Κυβέρνηση σήμερα κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Νομικών όπως προχωρήσουν άμεσα στην προώθηση της ψήφισης των σχετικών νομοσχεδίων που ρυθμίζουν κατά τρόπο σαφή, χωρίς να παρέχεται δυνατότητα αμφισβήτησης, του νομικού πλαισίου που αφορά το πόθεν έσχες.

Όπως σημείωσε ο κ. Υπουργός, με την τροποποίηση του Συντάγματος και τις δύο ρυθμίσεις που γίνονται στους σχετικούς νόμους, τόσο η Κυβέρνηση όσο και ο Γενικός Εισαγγελέας πιστεύουν ότι, από τη μια, θα ξεπεραστούν οριστικά τα ζητήματα που έχουν εγερθεί αναφορικά με τη συνταγματικότητα των νόμων για το πόθεν έσχες, και από την άλλη, θα υπάρξουν αποτελεσματικές ρυθμίσεις όσον αφορά στα θέματα διαφάνειας για τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτικών προσώπων.

Ο κ. Νικολάου πρόσθεσε: «Αφενός, η υποχρέωση που ρυθμίζεται βάσει των σχετικών νομοσχεδίων, να υπάρχει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων λογιστών-ελεγκτών, οι οποίοι να ελέγχουν τις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων των πολιτικών προσώπων, κι αφετέρου, η δημοσιοποίηση των δηλώσεων, καθώς επίσης και της έκθεσης των εμπειρογνωμόνων, είναι στοιχεία επαρκείς, τα οποία θα συμβάλουν στη διαφάνεια που είναι και δικός μας στόχος».

Αναφερόμενος στην πρόσφατη σύγκληση του Συμβούλιου Υπουργών Δικαιοσύνης της ΕΕ, ο κ. Νικολάου σημείωσε ότι «κατά τη συνάντηση, τέθηκε ενώπιων των Υπουργών, Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία συντάχθηκε μετά από αξιολογήσεις που έγιναν από την Επιτροπή GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης –και μάλιστα γίνεται ειδική αναφορά σε ένα έκαστο από τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης και της Κύπρου-, όπου γίνεται μεν αναφορά στην απαίτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας από τους Υπουργούς του να δημοσιοποιήσουν τις δηλώσεις των περιουσιακών τους στοιχείων, καθώς υποδεικνύει, την ίδια στιγμή, ότι αυτή η δημοσιοποίηση που έγινε κατόπιν απαίτησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά, ούτως ώστε αυτή να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο. Επιπρόσθετα, γίνεται και η διαπίστωση ότι, στο δικό μας νομοθετικό πλαίσιο, χρειάζεται να υπάρξουν και μηχανισμοί ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων. Κάτι το οποίο ρυθμίζεται στα σχετικά νομοσχέδια τα οποία είναι κατατεθειμένα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Έτσι, έχουμε ζητήσει σήμερα, εκ νέου, από την Επιτροπή Νομικών να προχωρήσουν στην έγκριση της σχετικής νομοθεσίας κατά τέτοιο τρόπο που αυτή να μην επιτρέψει ξανά να υπάρξουν οι οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις ενώπιων του Ανωτάτου Δικαστηρίου για θέματα συνταγματικότητας. Πιστεύουμε ότι τα νομοσχέδια τα οποία είναι κατατεθειμένα αποτελούν μια ικανοποιητική ρύθμιση προς αποφυγή αυτού του ενδεχομένου».

Ερωτηθείς σχετικά με το πότε κατατίθενται τα στοιχεία των αξιωματούχων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα περιουσιακά στοιχεία κατατίθενται εντός τριών μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων, κάθε τρία χρόνια και εντός τριών μηνών μετά την αποχώρηση τους από το πολιτειακό αξίωμα.

«Μετά την κατάθεση των δηλώσεων περιουσίας, θα γίνεται δημοσιοποίηση της δήλωσης μαζί με την έκθεση ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων. Η εν λόγω έκθεση συντάσσεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και με αυτό τον σκοπό θα μπορεί να υπάρξει πλήρης γνώση όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία κάθε προσώπου και μέσω αυτής η απαιτούμενη διαφάνεια», δήλωσε τέλος ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Πίσω

© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως