ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις

Ο εκσυγχρονισμός των δικαστηρίων έχει ξεκινήσει και προχωρά με ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις

06/11/2014

Αναφορικά με σημερινά δημοσιεύματα στον Τύπο, τα οποία αναφέρονται στην ταχύτητα και τις υφιστάμενες διαδικασίες απονομής της δικαιοσύνης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου διευκρινίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των κυπριακών δικαστηρίων έχει ήδη ξεκινήσει με ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και μέτρα που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του αριθμού των υποθέσεων που κατακλύζουν τα δικαστήρια και θα επιταχύνουν τη διαδικασία εκδίκασης των υποθέσεων.

Προχωρούμε στον εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης και ταχεία απονομή της με:
  • Την έκδοση των πρακτικών των κακουργιοδικείων και των ακροάσεων αριθμού των δικαστών με την χρήση στενοπυτιπικών μηχανών ώστε τα πρακτικά να τίθενται άμεσα στη διάθεση του δικαστή και να μην καθυστερήσει η υπόθεση, αυξάνοντας την χρήση των μηχανών στενοτύπισης από πέντε σε δεκαπέντε. Σε συμμόρφωση με εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή και με στόχο την εισαγωγή του συστήματος σε όλα τα δικαστήρια, προκηρύχθηκε σχετικός διαγωνισμός ο οποίος θα διασφαλίσει καλύτερες τιμές αγοράς των υπηρεσιών στενοτύπισης για περίοδο έξι ετών και θα προσφέρει την δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικών των δικαστηρίων ώστε το σύστημα να μπορεί να αποκτηθεί από το κράτος. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό είναι η 19.12.2014.
  • Την μηχανογράφηση των δικαστικών διαδικασιών και την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, ένα σύστημα που αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων και θα εξυπηρετήσει τόσο τα δικαστήρια και τους δικηγόρους όσο και το κοινό, διευκολύνοντας την πρόσβαση του στη δικαιοσύνη. Μέχρι το τέλος του 2014 ολοκληρώνεται η προετοιμασία των όρων και αναμένεται η προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Στρατηγικού Συνεργάτη, ο οποίος θα αναλάβει τη παροχή υπηρεσιών η-δικαιοσύνης.
  • Το καθορισμό διαδικασίας επίλυσης μικροδιαφορών, που δεν υπερβαίνουν τις 3000 ευρώ, και οι οποίες θα εκδικάζονται σε σύντομο χρόνο και με λιγότερο δικηγορικό κόστος. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν την πλειοψηφία των υποθέσεων που εκκρεμούν στα επαρχιακά δικαστήρια και αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά τον χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων.
  • Στα ίδια πλαίσια εντάσσονται και οι αλλαγές που επέφερε το Ανώτατο Δικαστήριο στη διαδικασία εκδίκαση των αστικών υποθέσεων, με την οποία ρυθμίζονται και περιορίζεται ο απαιτούμενος χρόνος εκδίκασης των υποθέσεων αυτών.
  • Με σκοπό την εξασφάλιση της απρόσκοπτης απονομής της δικαιοσύνης και διασώζοντας δικαστικό χρόνο από τις συνεχείς αναβολές και προς αποφυγή της ατιμωρησίας προωθήσαμε την υποκατάστατη επίδοση στις ποινικές κλήσεις ώστε να σταματήσουν κάποιες υποθέσεις να αναβάλλονται και τελικά να αποσύρονται ως ανεπίδοτες.
  • Στα πλαίσια της επιτάχυνσης της διαδικασίας εκδίκασης των υποθέσεων εντάσσεται και η αύξηση του αριθμού των επαρχιακών δικαστών κατά δέκα, καθώς και η ανακατανομή της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των Επαρχιακών Δικαστών στις βαθμίδες Επαρχιακού Δικαστή και Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση του δικαστικού χρόνου με στόχο την ταχύτητα.

Μια μεγάλη τομή προς την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης του δικαστικού μας συστήματος είναι η σύσταση Διοικητικού Δικαστηρίου με στόχο την βελτίωση του χρόνου εκδίκασης των προσφυγών και του χρόνου εκδίκασης των εφέσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο. Τα σχετικά νομοσχέδια συζητούνται από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών και για την προώθηση τους ο Υπουργός Δικαιοσύνης βρίσκεται σε διαβούλευση με τα κόμματα και με τα μέλη της Επιτροπής και καταβάλλεται προσπάθεια να υπερκεραστούν οι επιφυλάξεις συγκεκριμένου κόμματος, ώστε να εφαρμοστεί άμεσα και αντιμετωπιστούν καθοριστικά οι καθυστερήσεις στην εκδίκαση των προσφυγών και των εφέσεων.

Ταυτόχρονα, για σκοπούς επιτάχυνσης της εκδίκασης των υποθέσεων του Οικογενειακού Δικαστηρίου, βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο τροποποίηση του Άρθρου 111 του Συντάγματος ώστε οι ακροάσεις στα διαζύγια να εκδικάζονται με μονομελή σύνθεση και όχι τριμελή. Επιπρόσθετα για καλύτερη και ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων εμπορικών διαφορών προωθείται η δημιουργία Τμήματος Δικαστηρίου Εμπορικών Διαφορών και Ναυτοδικείου. Επίσης, για να πετύχουμε αποσυμφόρηση των ποινικών δικαστηρίων προχωράμε με την επέκταση των εξώδικων ρυθμίσεων σε ποινικά αυτόδηλα αδικήματα. Για τον σκοπό αυτό έχει καταρτιστεί μελέτη από αδικήματα που μπορούν να ρυθμιστούν εξωδίκως.

Τονίζεται ότι για πρώτη φορά υπάρχει τόσο στενή και αποδοτική συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο, τη Νομική Υπηρεσία, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, με άλλες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, με την Επίτροπο Νομοθεσίας και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο ώστε οι όποιες νομοθετικές ή άλλες σχετικές ρυθμίσεις να έχουν τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό συναίνεσης και αποδοχής. Στα ίδια πλαίσια εντάσσονται και οι τακτικές συναντήσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την προώθηση μέτρων νομοθετικών και άλλων, με στόχο την ταχεία και απρόσκοπτη λειτουργία των δικαστηρίων, την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης, τη μείωση του κόστους, καθώς και την βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη.

Πίσω

© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως