ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις

Η βία κατά των γυναικών ενώπιον των Υπουργών Δικαιοσύνης της ΕΕ

08/07/2014

Το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών, που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αύξηση σε πολλές χώρες της ΕΕ, συζήτησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου κατά τη διάρκεια γεύματος με τους Υπουργούς των 28 κρατών μελών, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εργασίες της πρώτης ημέρας του Άτυπου Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ), στο Μιλάνο.

Κατά τη συζήτηση, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις με στόχο την ανάπτυξη στρατηγικής για αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου, η οποία θα περιλαμβάνει την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα από τις τοποθετήσεις, συμφωνήθηκε η ανάληψη πρωτοβουλίας για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, η ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας και η προώθηση προγραμμάτων ενημέρωσης του κοινού. Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη για δημιουργία ενοποιημένης βάσης δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει συγκρίσιμα στατιστικά δεδομένα από τα 28 κράτη μέλη.

Ο κ. Νικολάου, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση, αφού συμφώνησε με την ανάγκη για σχεδιασμό στρατηγικής στο πλαίσιο των προσπαθειών για αντιμετώπιση του φαινομένου, σημείωσε ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν συγκεκριμένα προγράμματα για τη στήριξη των θυμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Επιπρόσθετα, τόνισε τη σημασία της εκπαίδευσης των επαγγελματιών που καλούνται να στηρίξουν τα θύματα σε όλα τα επίπεδα και τη δημιουργία προγραμμάτων αναμόρφωσης και επανένταξης των δραστών με σκοπό την αποτροπή επανάληψης βίαιης συμπεριφοράς.

Η Σύνοδος κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, εφόσον αναμένεται να δώσει το στίγμα της πολιτικής της ΕΕ στα θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για τους επόμενους έξι μήνες. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την αυριανή συνάντηση, τους Υπουργούς θα απασχολήσουν οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη μελλοντική πολιτική στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο αρχηγών κρατών και τώρα οι Υπουργοί καλούνται να καθορίσουν τις αναγκαίες δράσεις για την υλοποίηση της στρατηγικής, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Ένωσης.

Επιπρόσθετα, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων στον ιδιωτικό και στο δημόσια τομέα. Θα συζητήσουν τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς του δημόσιου τομέα, με στόχο να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τρόπο που θα εφαρμόζονται οι υποχρεώσεις των υπευθύνων συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, ώστε να διασφαλίζεται εξίσου υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων αυτών τόσο από τον δημόσιο τομέα όσο και από τις επιχειρήσεις.

Πίσω

© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως