ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις

Θέματα που απασχολούν τους πρεσβύτερους πολίτες συζήτησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου

06/10/2014

Στο πλαίσιο της συνάντησης που πραγματοποίησε, σήμερα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου με εκπροσώπους της Οργάνωσης Πρεσβυτέρων Πολιτών συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, τα φαινόμενα εγκληματικότητας και βίας κατά των ηλικιωμένων που παρατηρούνται στην Κύπρο. Ο κ. Υπουργός εξέφρασε την πλήρη στήριξη του προς τους ηλικιωμένους πολίτες και ανέφερε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελετά τη λήψη προληπτικών μέτρων με στόχο την αντιμετώπιση των δυσάρεστων αυτών φαινομένων.

Επίσης, συζητήθηκαν τα ζητήματα ελέγχου της ικανότητας οδήγησης και η κατοχή άδειας οδήγησης από τους πρεσβύτερους πολίτες και συμφωνήθηκε η διασφάλιση του δικαιώματος οδήγησης σε όσους έχουν την ικανότητα να οδηγούν με ασφάλεια, προστατεύοντας τόσο τους εαυτούς τους όσο και τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. Στα πλαίσια αυτά ο κ. Υπουργός διευκρίνισε ότι δεν τίθεται θέμα καθορισμού ορίου ηλικίας απόκτησης και κατοχής άδειας οδήγησης, αλλά η ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου της ικανότητας οδήγησης, σύμφωνα με τη σχετική πιστοποίηση ιατρού. Αναφορικά με το θέμα της ασφάλισης των πρεσβυτέρων οδηγών και της πολιτικής που ακολουθείται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, υπήρξε ταύτιση απόψεων, και ο κ. Υπουργός ανέλαβε να θέσει το ζήτημα στις ασφαλιστικές εταιρείες με σκοπό να ασφαλίζονται όσοι, κατόπιν ιατρικής εξέτασης, έχουν την ικανότητα να οδηγούν με ασφάλεια, αντί να επιβάλλονται αποτρεπτικά ασφάλιστρα, να ενημερώνουν την Αστυνομία στις περιπτώσεις που δεν ανανεώνεται η ασφάλεια και να διασφαλίζεται ότι όλοι οι οδηγοί ανεξαρτήτως ηλικίας που κατέχουν άδεια οδήγησης να είναι ασφαλισμένοι. Ο κ. Υπουργός διαβεβαίωσε την Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών ότι θα συνεχιστεί η διαβούλευση τόσο επί του θέματος όσο και επί οποιωνδήποτε άλλων εισηγήσεων που θα υποβληθούν στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας.

Πίσω

© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως