Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Ενίσχυση της ιδιωτικής ζωής των πολιτών στο διαδίκτυο μέσω του δικαιώματος λήθης συμφώνησαν οι Υπουργοί των 28

10/10/2014

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου ΔΕΥ συζητήθηκε η Πρόταση της Επιτροπής για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με τις συνέπειες της πρόσφατης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο δικαίωμα λήθης και στην ελευθερία της έκφρασης. Ο κ. Νικολάου σημείωσε ότι η απόφαση αυτή είναι πολύ σημαντική, καθότι διασφαλίζει το δικαίωμα των πολιτών για απαίτηση διαγραφής δεδομένων που τους αφορούν, αναδεικνύοντας την ίδια στιγμή το ζήτημα του δικαιώματος της ελευθερίας του λόγου. Τόνισε ότι δεν τίθεται θέμα ιεράρχησης των δικαιωμάτων ιδιωτικής ζωής, ελευθερίας του λόγου και εμπορικών συμφερόντων, και υποστήριξε ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή και περαιτέρω συζήτηση σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, ώστε να υπάρξει σαφής διαφοροποίηση μεταξύ ελευθερίας του λόγου και χυδαιογραφήματος.

Στα πλαίσια του ίδιου θέματος, οι Υπουργοί συμφώνησαν όπως οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στην Ένωση υποχρεούνται να ορίζουν αντιπρόσωπο που θα εδράζει στην ΕΕ, ώστε να δεσμεύονται από τις πρόνοιες του κανονισμού. Επιπρόσθετα, συμφωνήθηκε ο καθορισμός συγκεκριμένων υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις, με βάση τον κίνδυνο που εμπερικλείουν τα δεδομένα που συλλέγουν, ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ.

Ο κ. Νικολάου σε παρέμβαση του υπογράμμισε την ανάγκη ισορροπημένης προσέγγισης μεταξύ της προστασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εξήρε την ανάγκη θέσπισης ενός πλαισίου που θα απαλλάσσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από πρόσθετο διοικητικό άχθος, καθώς οι επιχειρήσεις αυτές, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και συνεπώς θα πρέπει να προστατευθούν. Ως εκ τούτου, χαιρέτισε το γεγονός ότι ο καθορισμός λειτουργού προστασίας προσωπικών δεδομένων θα είναι εθελοντικός, θέση που είχε υποστηριχθεί τόσο από το ΚΕΒΕ όσο και τον ΠΑΣΥΞΕ. Επιπρόσθετα, υποστήριξε ότι οι υποχρεώσεις τους, θα πρέπει να καθορίζονται με τον αριθμό των υπαλλήλων που εργοδοτούν, καθώς εταιρείες που εργοδοτούν λιγότερους από 250 υπαλλήλους δε θα πρέπει να υπόκεινται σε επιπρόσθετες υποχρεώσεις, παρά μόνο εάν χειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα.

Επίσης, σημαντική πρόοδος σημειώθηκε αναφορικά με την Πρόταση Κανονισμού για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία θα διασφαλίζει την αποτελεσματική δίωξη προσώπων που διαπράττουν αδικήματα που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε. και, συνεπακόλουθα τα συμφέροντα των κρατών μελών. Οι Υπουργοί συζήτησαν τρόπους βελτίωσης της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, με σκοπό τη διευκόλυνση των διαδικασιών έρευνας και συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη και ταχύτερη η δίωξη των υποθέσεων αυτών στα εθνικά δικαστήρια. Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα μπορούσε να ενεργήσει καταλυτικά για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των κρατών μελών που πηγάζουν από την Ε.Ε, ενδεχομένως ακόμα και για αδικήματα που οδήγησαν την Κύπρο στην οικονομική κρίση.

Όσον αφορά τις διαδικασίες αφερεγγυότητας, σε συνέχεια της γενικής συμφωνίας επί του ουσιαστικού μέρους της πρότασης κανονισμού που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο, κατά τη σημερινή συνεδρία, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης των ‘28’ υιοθέτησαν τα παραρτήματα και τις αιτιολογικές σκέψεις της εν λόγω πρότασης, συμπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό το κείμενο που θα αποτελέσει τη βάση για τις προσεχείς διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Πρόταση Κανονισμού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, σε μια περίοδο έντονης οικονομικής ύφεσης. Η παροχή δεύτερης ευκαιρίας θα επιτρέψει σε επιχειρήσεις που κινδυνεύουν να οδηγηθούν σε διαδικασίες πτώχευσης, αντί να διαλυθούν να επιδιώξουν την αναδιάρθρωση και την εξυγίανσή τους.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης