ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις

Ενίσχυση της Χρηστής Διοίκησης και της Διαφάνειας για καταστολή της διαφθοράς στις δημόσιες προσφορές προωθεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

26/03/2014

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, κ. Ιωνάς Νικολάου, συμμετείχε σήμερα στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών μετά το πέρας της οποίας έκανε τις εξής δηλώσεις στους εκπροσώπους των ΜΜΕ:

«Το σημερινό νομοσχέδιο που εξετάστηκε από την κοινοβουλευτική επιτροπή Νομικών αποτελεί μέρος των νομοσχεδίων του προγράμματος διακυβέρνησης και αφορά τροποποίηση του Περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου για τον καθορισμό πρόσθετων διαδικασιών που ενισχύουν την εφαρμογή των κανόνων Χρηστής Διοίκησης και Διαφάνειας κατά τη λήψη αποφάσεων από συλλογικά όργανα σε θέματα δημοσίων προσφορών καθώς και σε θέματα των πολεοδομικών αρχών. Με την τροποποίηση του νόμου αυτού θα ενισχύεται η δυνατότητα αυτοελέγχου των συλλογικών οργάνων αφού με τη δημοσιοποίηση των πρακτικών και της αιτιολόγησης της απόφασης ο πολίτης θα δύναται να ελέγχει τον τρόπο χειρισμού του συλλογικού οργάνου καθιστώντας έτσι το συλλογικό όργανο υπεύθυνο για την τήρηση των κανόνων χρηστής διοίκησης και τη λήψη μέτρων για την καταστολή φαινομένων διαφθοράς. Η τροποποίηση αυτή, όπως εκτιμάται και από μέλη της επιτροπή νομικών, αποτελεί μια ενίσχυση των μηχανισμών διαφάνειας στο διοικητικό δίκαιο και εφαρμογής των κανόνων από συμβούλια οργανισμών ή τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας που λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με δημόσιες προσφορές ή σε ζητήματα που αφορούν πολεοδομικές αρχές.»

Εξάλλου, ο κ. Υπουργός απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι το διοικητικό συμβούλιο θα υποχρεούται στη δημοσιοποίηση των επικυρωμένων πρακτικών που αφορούν την κατακύρωση ενός διαγωνισμού, μαζί με την πλήρη αιτιολόγηση της απόφασης, χωρίς την παρέμβαση των ενδιαφερομένων. Τα κείμενα των πρακτικών, είπε ο κ. Νικολάου, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του εκάστοτε διοικητικού οργάνου.

Επεξηγώντας άλλο ερώτημα, ο κ. Υπουργός είπε ότι η ρύθμιση αυτή θα αφορά οποιοδήποτε οργανισμό ο οποίος ως αναθέτουσα αρχή λαμβάνει προσφορές στα πλαίσια προκήρυξης διαγωνισμών όπως: όλοι οι ημικρατικοί οργανισμοί, τα συλλογικά όργανα που συγκροτούνται για σκοπούς κατακύρωσης προσφορών, οι πολεοδομικές αρχές των Δήμων ή οι επιτροπές για αναθεώρηση των ζωνών, εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων.

Πίσω

© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως