ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις

Ο ΥΔΔΤ Υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στην Υπουργο Δικαιοσύνης του Βελγιου και την Εβραϊκή κοινότητα για την τρομοκρατική επίθεση του περασμένου Σαββάτου

05/06/2014

Κατα την συμμετοχή του Υπουργού στο Συμβουλιο Υπουργών, o Υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στην Υπουργο Δικαιοσύνης του Βελγιου και την Εβραϊκή κοινότητα για την τρομοκρατική επίθεση του περασμένου Σαββάτου και υπέδειξε τους κινδύνους που διατρέχει η ΕΕ απο τρομοκρατικές επιχειρήσεις των ξένων μαχητών της Συριας και τονισε την αναγκη να ληφθουν πρακτικα μέτρα όπως η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξυ των κρατων μελων, η ενίσχυση της ανταλλαγής βελτιστων πρακτικών και η αναθεώρηση των εθνικων στρατηγικών κατα της τρομοκρατίας, λαμβανομενης υπόψη της καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησηςκαι της στρατολογησης ξένων μαχητών στην τρομοκρατία.

Πίσω

© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως