Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Ανακοίνωση για το θέμα της ανέλιξης των αστυνομικών και των πυροσβεστών

09/01/2018

Με σημερινή Απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου, ρύθμισε οριστικά το θέμα της ανέλιξης των αστυνομικών και πυροσβεστών που προσλήφθηκαν στη θέση Αστυφύλακα ή Πυροσβέστη, εγκρίνοντας τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανέλιξης τους στις συνδυασμένες κλίμακες Α3, Α5, Α7 (ιι).

Ειδικότερα, η μετατροπή της θέσης σε συνδυασμένες κλίμακες το έτος 2002 δημιούργησε δύο κατηγορίες μελών της Αστυνομίας, γεγονός το οποίο συνιστούσε ανισότητα μεταξύ τους. Η ανάγκη επίλυσης του προβλήματος προέκυψε κατά το έτος 2017, λόγω της συμπλήρωσης του αναγκαίου χρόνου ανέλιξης των μελών που προσλήφθηκαν κατά το 2002, από την κατώτερη σε ανώτερη κλίμακα. Το θέμα εγέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο τον περασμένο Ιούλιο από το Υπουργείο, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν καθορίστηκαν θεσμοθετημένα κριτήρια ανέλιξης τους, παρά το γεγονός ότι υπήρξε καταρχήν συμφωνία με το Σύνδεσμο Αστυνομίας και το Υπουργείο το 2011.

Η πρόταση για ρύθμιση των κριτηρίων ανέλιξης όλων των μελών της Αστυνομίας που κατέχουν θέσεις στις συνδυασμένες κλίμακες Α3, Α5, Α7 (ιι) υποβλήθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στο Υπουργικό Συμβούλιο ημερομηνίας 19/8/2017, κατά την συνεδρία του οποίου αποφασίστηκε όπως σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών καθοριστούν τα κριτήρια και η διαδικασία ανέλιξης των Αστυφυλάκων και Πυροσβεστών στις κλίμακες Α3, Α5, Α7(ιι).

Ακολούθως, το θέμα συζητήθηκε στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 11/12/2017 και 9/1/2018, όπου στις 9/1/18, για σκοπούς αποκατάστασης της ανισότητας που δημιουργήθηκε μεταξύ των αστυφυλακών και πυροσβεστών, αποφασίστηκε όπως η ανέλιξη των αστυνομικών και πυροσβεστών που προσλήφθηκαν μετά την 25/7/2002 από την κλίμακα Α3 στην Α5 θα γίνεται με τη συμπλήρωση 12 χρόνων στη θέση ή όταν θα έχουν εξαντλήσει την κλίμακα αυτή και η ανέλιξη στην Α7(ιι) θα γίνεται μετά από 16 χρόνια.

Για τα μέλη που προσλήφθηκαν από την 1/1/2012 και μετά, η ένταξη στην κλίμακα Α5 θα γίνεται όταν φθάσουν στην 11η βαθμίδα της κλίμακας Α3 και η ανέλιξη στην Α7 (ιι) θα γίνεται σε 16 συνολικά χρόνια.

Η εν λόγω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία ισχύει αναδρομικά, αναμένεται να υλοποιηθεί με την προώθηση νομοθετικών, αν παραστεί ανάγκη, ρυθμίσεων από το Υπουργείο Οικονομικών.

Εν κατακλείδι, επισημαίνεται ότι η σημερινή Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έρχεται να αποκαταστήσει την ανισότητα που δημιουργήθηκε μεταξύ της συγκεκριμένης ομάδας αστυνομικών και πυροσβεστών και των συναδέλφων τους που προσλήφθηκαν πριν τις 25/7/2002 και συνάδει με ρυθμίσεις που έγιναν με βάση γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για άλλα επηρεαζόμενα μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες