Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Σημαντικές αποφάσεις στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης της Ε.Ε.

06/06/2014

O Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κ. Ιωνάς Νικολάου, συμμετείχε στις εργασίες της δεύτερης ημέρας του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Στα πλαίσια των εργασιών του Συμβουλίου, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, η Πρόταση Κανονισμού για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας, η Πρόταση Οδηγίας για τις δικονομικές εγγυήσεις παιδιών που είναι ύποπτοι κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, η Πρόταση Κανονισμού για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η Πρόταση Κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Δεύτερη ευκαιρία σε βιώσιμες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες αποφασίστηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη παροχής δεύτερης ευκαιρίας σε βιώσιμες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που έχουν περιπέσει σε οικονομικές δυσκολίες, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κος Νικολάου, σε παρέμβαση του, υποστήριξε τη Πρόταση Κανονισμού για αναθεώρηση των διαδικασιών αφερεγγυότητας, οι οποίες ευνοούν τη διάσωση οικονομικά βιώσιμων οφειλετών, εταιρειών ή φυσικών προσώπων. Η δεύτερη ευκαιρία θα επιτρέψει σε επιχειρήσεις που σήμερα κινδυνεύουν, να οδηγηθούν σε διαδικασίες πτώχευσης, αντί να διαλυθούν και να οδηγηθούν σε εκκαθάριση και ρευστοποίηση τους, να επιδιώξουν την διάσωση, την αναδιάρθρωση του χρέους τους και την εξυγίανση τους, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα τους υπό νέα δεδομένα και κανόνες λειτουργίας. Τόνισε παράλληλα ότι η Πρόταση Κανονισμού, διανοίγει νέες προοπτικές για την στήριξη των επιχειρήσεων, σε μία περίοδο έντονης οικονομικής ύφεσης, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, υποστήριξε στη συνέχεια τη δημιουργία μητρώων αφερεγγυότητας και τη διασύνδεσή τους μέσω της πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice), επισημαίνοντας ότι τα εν λόγω μητρώα θα ενισχύσουν τη διαφάνεια, την ασφάλεια αλλά και την εμπιστοσύνη ενώ παράλληλα θα διευκολύνουν τους αλλοδαπούς πιστωτές στις περιπτώσεις αφερεγγυότητας των οφειλετών τους.

Αυξημένα δικαιώματα και μεταχείριση αναλόγως της ηλικίας, της ωριμότητας, του επιπέδου κατανόησης θα τυγχάνουν οι ανήλικοι παραβάτες, όταν είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι.

Οι Υπουργοί συμφώνησαν επίσης επί του κειμένου Πρότασης Οδηγίας, η οποία παρέχει αυξημένα δικαιώματα σε παιδιά κάτω των δεκαοκτώ ετών, όταν αυτά είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν καλύτερα τη διαδικασία και να ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα τους για δίκαιη δίκη.

Αναγνωρίζοντας ότι τα παιδιά αποτελούν ευάλωτο μέρος του πληθυσμού, οι Υπουργοί συμφώνησαν ότι θα πρέπει να τυγχάνουν μεταχείρισης αναλόγως της ηλικίας τους, της ωριμότητας τους και του επιπέδου κατανόησης τους. Γι αυτό τον λόγο η Οδηγία επιβάλλει την ατομική αξιολόγηση με βάση τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού λαμβάνοντας υπόψη την προστασία, την εκπαίδευση το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
Επιπρόσθετα η Οδηγία κατοχυρώνει τον σεβασμό προς την ιδιωτική τους ζωή με τη διεξαγωγή δίκης κεκλεισμένων των θυρών, την πρόσβαση σε δικηγόρο, την διεξαγωγή των ανακρίσεων με οπτικοακουστικά μέσα και την ταχεία εκδίκαση των υποθέσεων αυτών.

Σύμφωνα επίσης με την Οδηγία, η δυνατότητα κράτησης των παιδιών περιορίζεται κατά τρόπο ώστε αυτή να μπορεί να επιβληθεί μόνο ως έσχατο μέτρο, για τη λιγότερη χρονική περίοδο, και με τακτική αναθεώρηση της επιβολής του μέτρου από το Δικαστήριο.

Σε παρέμβαση του ο κος Νικολάου στήριξε το διαμορφωμένο κείμενο της Οδηγίας, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση των δικαιωμάτων των παιδιών στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και ειδικότερα η υιοθέτηση εναλλακτικών παιδαγωγικών μέτρων αντί της κράτησης, θα βοηθήσει στην κοινωνική τους επανένταξη και θα μειώσει τις πιθανότητες εμπλοκής τους σε νέες πράξεις παραβατικής συμπεριφοράς.

Ευρωπαίος Εισαγγελέας για να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι δράστες αδικημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου επιτεύχθηκε, επίσης σημαντική πρόοδος στην προώθηση της Πρότασης Κανονισμού για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία θα διασφαλίζει την αποτελεσματική δίωξη προσώπων που διαπράττουν αδικήματα κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και συνεπακόλουθα των κρατών μελών. Η πολυπλοκότητα των αδικημάτων αυτών, οι διασυνοριακές επιπτώσεις και τα συμφέροντα που επηρεάζονται από την δίωξη τους, καθώς επίσης η πολλαπλότητα των εφαρμοζομένων εθνικών δικαίων και η συνδρομή ενεργειών από διάφορα κράτη μέλη είναι από τα βασικότερα προβλήματα που καλείται να επιλύσει ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Πρόταση Κανονισμού προβλέπει τη στενή συνεργασία των εθνικών αρχών με την υπό σύσταση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έτσι ώστε οι δράστες να οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης σε κάθε περίπτωση, είτε από τις εθνικές αρχές, είτε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Αποτελεσματικότερες διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, τα οποία παραβιάζονται κυρίως μέσω του διαδικτύου, αναζητούν οι Υπουργοί Δικαιοσύνης της Ε.Ε.

Τέλος, τους 28 απασχόλησε το νέο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το Συμβούλιο συμφώνησε στην αναγκαιότητα για επιβολή προστατευτικών μέτρων για τον πολίτη και ασφαλιστικών δικλίδων στη διαδικασία διαβίβασης προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Υποστηρίζοντας την διαδικασία αυτή ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε παρέμβαση του επεσήμανε την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, τα οποία παραβιάζονται κυρίως μέσω του διαδικτύου, και παράλληλα τόνισε ότι με την επιβολή των αναγκαίων μέτρων και διαδικασιών θα προστατευτεί από την μια το υποκείμενο των δεδομένων και από την άλλη θα μειωθεί το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις, απαλλάσσοντας τες από αχρείαστες διαδικασίες. Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Νικολάου εξήρε την σημασία της λειτουργίας του μηχανισμού ενιαίας θυρίδας, τονίζοντας ότι με την εφαρμογή του, δίδεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη, δηλαδή κάθε πολίτης θα έχει την δυνατότητα πρόσβασης στην εθνική εποπτική αρχή για άρση και αποκατάσταση της προσβολής προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα είπε ο Μηχανισμός Ενιαίας Θυρίδας θα ενδυναμώσει την σχέση του πολίτη με τους κανόνες λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης