Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Θέματα ΓυναίκαςΒία εναντίον της Γυναίκας


Η πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών αποτελεί ένα από τους βασικούς στόχους της πολιτικής στον τομέα της ισότητας ανδρών και γυναικών. Το Υπουργείο συνέβαλε στη ψήφιση και βελτίωση του Νόμου για τη Βία στην Οικογένεια (Νο. 119(Ι)/2000) και συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, Κυβερνητικούς και μη, για την εφαρμογή του.

Ιδιαίτερα το Υπουργείο συνεργάζεται με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Βία στην Οικογένεια που εποπτεύει και συντονίζει την εφαρμογή του Νόμου για τη Βία στην Οικογένεια και συμβουλεύει την Κυβέρνηση για όλα τα θέματα που άπτονται του χειρισμού και των υπηρεσιών στον τομέα αυτό. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου στη Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Βία στην Οικογένεια κατέχει τη θέση της Αντιπροέδρου.

Παράλληλα, το Υπουργείο επιχορηγεί και υποστηρίζει Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις που εργάζονται στον τομέα αυτό και εφαρμόζουν προγράμματα για την προστασία θυμάτων βίας. Επίσης, στηρίζεται η λειτουργία καταφυγίων κακοποιημένων γυναικών όπως π.χ. το καταφύγιο που λειτουργεί ο Συνδέσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια και το καταφύγιο της Οργάνωσης Προστασίας Θυμάτων Σεξουαλικής Βίας και Εκμετάλλευσης «Στίγμα».

Ουσιαστικός είναι ο ρόλος του ΕΜΔΓ στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του Αστυνομικού Σώματος σε θέματα ισότητας και χειρισμού περιστατικών βίας κατά των γυναικών. Ιδιαίτερα στα πλαίσια της Αστυνομικής Ακαδημίας διεξάγονται εκπαιδευτικά σεμινάρια με τη βοήθεια και συνεργασία ξένων ειδικών με στόχο τη δημιουργία μιας ομάδας εξειδικευμένων αστυνομικών, ανδρών και γυναικών, που να χειρίζονται αποτελεσματικά τα περιστατικά βίας και να παρέχουν τη σωστή βοήθεια και προστασία στα θέματα βίας.

Με στόχο την εφαρμογή του Νόμου για τη Βία στην Οικογένεια, εξασφαλίστηκε ο αναγκαίος τεχνολογικός εξοπλισμός για τη λήψη οπτικογραφημένης μαρτυρίας ο οποίος εγκαταστάθηκε σε κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες της Αστυνομίας σε κάθε επαρχία. Παράλληλα αστυνομικοί έτυχαν ειδικής εκπαίδευσης για τη λήψη μαρτυρίας με οπτικοακουστικά μέσα. Επίσης στο Αρχηγείο της Αστυνομίας δημιουργήθηκε Γραφείο για το Συντονισμό του χειρισμού όλων των περιστατικών βίας στην οικογένεια το οποίο κατευθύνει και συμβουλεύει για τον τρόπο χειρισμού των καταγγελιών και υποθέσεων βίας στην Οικογένεια σ’ όλη την Κύπρο.

· Ο Περί της Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος του 2000 (Ν. 119(Ι)/2000).

· Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Βία στην Οικογένεια.


1. Παράνομη Διακίνηση και Εκμετάλλευση Γυναικών

Η παράνομη διακίνηση και εκμετάλλευση γυναικών αποτελούν τις χειρότερες μορφές βίας κατά των γυναικών. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση του αρ. 54.281 ημερ. 19.9.2001 αποφάσισε τη συγκρότηση Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για το συντονισμό των ενεργειών και την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων και τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Στην Ομάδα αυτή μετείχαν:
· Νομική Υπηρεσία (Τομέας Ποινικού Δικαίου, τομέας ευρωπαϊκής Ένωσης)
· Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
· Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
· Υπουργείο Εσωτερικών (Υπηρεσία Μεταναστεύσεως)
· Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)
· Υπουργείο Εξωτερικών
· Αστυνομία
· Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

2. Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων και τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση Ανηλίκων

Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ετοίμασε Σχέδιο Δράσης για το συντονισμό των ενεργειών για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων και τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων ως αποτέλεσμα του προβληματισμού και της αναζήτησης λύσεων για αντιμετώπιση του καυτού προβλήματος, σε παγκόσμια, ευρωπαϊκή και τοπική έκταση, της εμπορίας προσώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Το Σχέδιο Δράσης υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο με την απόφασή του αρ. 61.961 και ημερ.12 Μαίου 2005 αποφάσισε όπως, την ευθύνη χειρισμού των πιο πάνω θεμάτων αναλάβει το Υπουργείο Εσωτερικών.

3. Ο περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2007

Η Νομική Υπηρεσία ετοίμασε νομοσχέδιο με τίτλο: «ο περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμος» το οποίο ψηφίστηκε σε νόμο το 2007 και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13.07.2007.

Ο Νόμος είναι πλήρως εναρμονισμένος με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και γενικότερα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας και σκοπός του είναι η ποινικοποίηση της εμπορίας προσώπων και της παιδικής πορνογραφίας, η λήψη μέτρων προστασίας και στήριξης των θυμάτων των εν λόγω αδικημάτων, καθώς και η δημιουργία μηχανισμού ελέγχου εφαρμογής των εν λόγω μέτρων.

Ο Νόμος προβλέπει μεταξύ άλλων την εγκαθίδρυση πολυθεματικής συντονιστικής ομάδας για την καταπολέμηση των αδικημάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, για την προστασία των θυμάτων και για τη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση της εμπορίας και εκμετάλλευσης προσώπων, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των πιο κάτω:

· Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας
· Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
· Αρχηγό Αστυνομίας
· Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εξωτερικών
· Διευθυντή Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
· Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
· Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας
· Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Παιδείας
· Διευθυντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
· Προϊστάμενο Υπηρεσίας Ασύλου Υπουργείου Εσωτερικών
· Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
· Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις4. Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων του Αρχηγείου Αστυνομίας
Το Γραφείο συστάθηκε μετά από απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων και άρχισε τη λειτουργία του στις 26 Απριλίου 2004. Υπάγεται στο Τμήμα Γ΄ του Αρχηγείου Αστυνομίας και ο υπεύθυνος ορίζεται από τον Αστυνομικό Διευθυντή Τμήματος Γ’ με την έγκριση του Αρχηγού Αστυνομίας. Σήμερα το Γραφείο στελεχώνεται από μια γυναίκα υπαστυνόμο, 2 γυναίκες αστυφύλακες και ένα αστυφύλακα.

Αποστολή του Γραφείου είναι η προώθηση της προληπτικής και κατασταλτικής αντιμετώπισης του φαινομένου της εμπορίας προσώπων καθώς επίσης και ο συντονισμός των ενεργειών της Αστυνομίας όσον αφορά την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων και την αναγνώριση των θυμάτων της.

5. Μη- Κυβερνητικές Οργανώσεις
Στον τομέα της παροχής προστασίας των θυμάτων Σεξουαλικής και Οικονομικής Εκμετάλλευσης Προσώπων δραστηριοποιείται αριθμός Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων μεταξύ των οποίων: η Κίνηση Στήριξης Αλλοδαπών «ΚΙΣΑ» και η Οργάνωση Προστασίας Θυμάτων Σεξουαλικής Βίας και Εκμετάλλευσης «ΣΤΙΓΜΑ».

6. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση Ενάντια στην Εμπορία Ανθρώπων
Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του Αρ. 61.972 και ημερ. 16.5.2005 ενέκρινε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση Ενάντια στην Εμπορία Ανθρώπων και την υπογραφή της από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της Τρίτης Διάσκεψης Κορυφής του Συμβουλίου της Ευρώπης (Βαρσοβία, 16-17 Μαίου, 2005).

Στόχος της Σύμβασης είναι:
· να εμποδίσει και να καταπολεμήσει την εμπορία ανθρώπων, εγγυώμενη την ισότητα των φύλων.
· να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα των θυμάτων εμπορίας, να σχεδιάζει ένα λεπτομερές πλαίσιο για την προστασία και βοήθεια των θυμάτων και μαρτύρων εγγυώμενη την ισότητα των φύλων καθώς και να διασφαλίζει την αποτελεσματική έρευνα και δίωξη.
· να προωθεί τη διεθνή συνεργασία στη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων

Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων της, η Σύμβαση αυτή καθιερώνει ένα συγκεκριμένο μηχανισμό παρακολούθησης.

Η Σύμβαση εφαρμόζεται:
· σε όλες τις μορφές εμπορίας ανθρώπων που παρουσιάζεται σε εθνικό ή διασυνοριακό επίπεδο είτε αυτή συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα ή όχι,
· στα θύματα εκμετάλλευσης, είτε γυναίκες είτε παιδιά ή άντρες,
· σε κάθε μορφή εκμετάλλευσης, είτε σεξουαλική, είτε εκμετάλλευση στην εργασία.

(Αναφορά για τη Σύμβαση αυτή κάτω από το κεφάλαιο των Συμβάσεων)

Το 2007 ψηφίστηκε ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου ης Ευρώπης για τη Δράση ενάντια στην Εμπορία Ανθρώπων (Κυρωτικός) Νόμος του 2007 (Ν.38(I)/2007) ο οποίος επικυρώνει την εν λόγω σύμβαση. Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 12.10.2007.7. Σύμβαση των Η.Ε. περί Καταστολής και Εξαλείψεως της Σωματεμπορίας και της Εκμεταλλεύσεως της Πορνείας Άλλων
Άλλη σημαντική Σύμβαση στον τομέα αυτό στον οποίο η Κύπρος είναι συμβαλλόμενο μέρος είναι η Σύμβαση των Η.Ε. περί Καταστολής και Εξαλείψεως της Σωματεμπορίας και της Εκμεταλλεύσεως της Πορνείας Άλλων (Κυρωτικός Νόμος 57/83).


8. Κρατικό καταφύγιο θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης
Νεότερη εξέλιξη στον εν λόγω τομέα αποτελεί η παραχώρηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της οικίας που προορίζεται για το Διευθυντή Φυλακών, στο Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας προκειμένου να στεγαστεί το πρώτο κρατικό καταφύγιο θεμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Το Καταφύγιο άρχισε ήδη τη λειτουργία του υπό την ευθύνη του εν λόγω τμήματος.
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενάντια στην Εμπορία Ατόμων_ΑνακοίνωσηΤύπου.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 24,48Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ο περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2007.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 2661,9Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση ενάντια στην Εμπορία Ανθρώπων (Κυρωτικός) Νόμος του 2007.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 2919,17Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Ανακοίνωση- Σε Ισχύ της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση ενάντια στην Εμπορία Ανθρώπων.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 30,09Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Session 1 - Realities of Violence against Women.ppt
(Μέγεθος Αρχείου: 7053,77Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Session 2 - Stalking Counter Stalking.ppt
(Μέγεθος Αρχείου: 2924,11Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Session 3 - Obstacles Victims Face.ppt
(Μέγεθος Αρχείου: 3783,39Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Session 4 - Finding and Helping the Hidden Victims.ppt
(Μέγεθος Αρχείου: 3413,67Kb)

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες