Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Δελτία ΤύπουΤο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της επίσκεψης της Υπουργού κας Έμιλυς Γιολίτη στη θεραπευτική κοινότητα «Αγία Σκέπη», στις 18 Αυγούστου 2020 και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, έχουν εγκριθεί €127.750, ετησίως, προς τη θεραπευτική κοινότητα «Αγία Σκέπη», για τη διάθεση 5 πρόσθετων κλινών για το θεραπευτικό πρόγραμμα καταδίκων.

Σκοπός του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως είναι η εφαρμογή τέτοιων πολιτικών στο σωφρονιστικό μας ίδρυμα που να κατευθύνουν τους ουσιο-εξαρτώμενους συνανθρώπους μας στη θεραπεία και όχι στη τιμωρία, μέσω ενίσχυσης προγραμμάτων θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης.

Στα πλαίσια της εφαρμογής των πολιτικών αυτών, ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας με το κλειστό θεραπευτικό πρόγραμμα της Αγίας Σκέπης και έχουμε αυξήσει τις κλίνες από 12 σε 17 για τους ουσιο-εξαρτώμενους έγκλειστους συνανθρώπους μας.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες