Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Δελτία Τύπου05/08/2019
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργος Σαββίδης έχει προάξει σήμερα τον κ. Γιώργο Φράγκου στη θέση του Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας.

Η προαγωγή του Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας έγινε στη βάση των εξουσιών που παρέχει στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως το άρθρο 16(1) και (3) του περί Αστυνομίας Νόμου 73(Ι)2004 και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 3 των περί Αστυνομίας (Προαγωγές) Κανονισμών του 2004 (Κ.Δ.Π. 214/04) όπως έχουν τροποποιηθεί, και με βάση τα κριτήρια προαγωγής αξία, προσόντα και αρχαιότητα όπως αυτά αναλύονται στη νομοθεσία.

Αμέσως μετά από τον διορισμό του, ο νέος Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό Αστυνομίας κ. Κύπρο Μιχαηλίδη, έγινε δεκτός από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Κατά τη συνάντηση, ο κ. Σαββίδης συνεχάρη τον κ. Φράγκου για τον διορισμό του, εκφράζοντας βεβαιότητα ότι ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας θα ανταποκριθεί πλήρως στα νέα, υψηλά καθήκοντά του.

Συγχαίροντας τον κ. Φράγκου για τον διορισμό του, ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε ότι με την προαγωγή του κ. Φράγκου θα προχωρήσει σε ανάθεση καθηκόντων στον νέο Βοηθό Αρχηγό Αστυνομίας, προβαίνοντας σε ανακατανομή καθηκόντων των Βοηθών Αρχηγών.

Από την πλευρά του, ο κ. Φράγκου ευχαρίστησε τον κ. Υπουργό διαβεβαιώνοντας ότι θα εργαστεί με ευσυνειδησία και σε στενή συνεργασία με τον Αρχηγό Αστυνομίας και τη λοιπή Ηγεσία, για να επέλθουν οι ωφέλιμες εκείνες αλλαγές που το Σώμα της Αστυνομίας έχει θέσει ως προτεραιότητα.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις