ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ξεκίνησε ενημέρωση των Λειτουργών – Συνδέσμων στα Υπουργεία και Υπηρεσίες, για εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς

11/06/2019

Σε συνέχεια της έγκρισης του Εθνικού Οριζόντιου Σχεδίου Δράσης κατά της Διαφθοράς από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 15 Μάϊου 2019, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, συνεχίζοντας δυναμικά την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο Οριζόντιο Σχέδιο Δράσης, προχωρεί σήμερα σε ενημέρωση των Λειτουργών – Συνδέσμων στα Υπουργεία και Υπηρεσίες για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς.

Το Εθνικό Οριζόντιο Σχέδιο Δράσης στοχεύει στη βελτίωση του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και νομοθετικού περιβάλλοντος μέσα από συντονισμένες δράσεις, που εδράζονται σε έξι βασικούς πυλώνες:

1. την πρόληψη,
2. την εκπαίδευση,
3. την ευαισθητοποίηση,
4. το νομοθετικό και διαρθρωτικό εκσυγχρονισμό,
5. την καταστολή, και
6. την παρακολούθηση.

Η πρώτη ενημερωτική ημερίδα για τους Λειτουργούς – Συνδέσμους Υπουργείων και Υπηρεσιών, πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και εντάσσεται στον πυλώνα της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης.

Στην ημερίδα συμμετέχουν γύρω στους 50 Λειτουργούς – Συνδέσμους από σχεδόν όλα τα Υπουργεία, τους Ανεξάρτητους Αξιωματούχους, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς, τα μέτρα που λήφθηκαν και λαμβάνονται προς την εφαρμογή της, καθώς και τη σημασία της ενεργούς εμπλοκής και συμβολής όλων των Φορέων, προς υλοποίηση των στόχων της Στρατηγικής. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια εισαγωγή στο θέμα του φαινομένου της διαφθοράς και των διαφόρων παραμέτρων που χαρακτηρίζουν το φαινόμενο, ώστε να ενεργοποιηθούν στον ρόλο που τους ανατέθηκε εντός του χώρου εργασίας τους.

Πίσω

© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως