Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες08/12/2015

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Με ικανοποίηση παρευρίσκομαι στη παρουσίαση της έρευνας αξιολόγησης του θεσμού της Κοινοτικής Αστυνόμευσης καθώς, το έργο που επιτελούν οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς μέσα από την επώνυμη παρουσία τους, κτίζεται καθημερινά το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης του πολίτη έναντι των αρχών ασφαλείας, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη εγκληματικών ενεργειών και στην ευημερία της κοινωνίας μας, ευρύτερα.

Σήμερα οι 75 Αστυνομικοί της Γειτονιάς, οι οποίοι καλύπτουν 27 Δήμους, 94 Κοινότητες και συνολικά πέραν των 706,000 κατοίκων παγκυπρίως, έχουν καθημερινή επαφή με τους πολίτες όλων των ηλικιών, με στόχο να είναι κοντά στον πολίτη, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, στηρίζοντάς τον στον χειρισμό απλών ανθρωπιστικών θεμάτων και βοηθώντας τον, μέσα από τη συνεχή συνεργασίας και αλληλοστήριξη να αυξήσει το επίπεδο ασφάλειας της περιουσίας του αλλά και του ιδίου, για να μην είναι εύκολη η θυματοποίησή του.
Η ασφάλεια των πολιτών δεν αφορά μόνο την Αστυνομία αλλά ολόκληρη την Πολιτεία, τόσο τις Τοπικές Αρχές όσο και τον κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά. Η συνεργασία του πολίτη με την Αστυνομία είναι μια σημαντική επένδυση στην επίτευξη της επιθυμητής ασφάλειας και με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι το νέο μοντέλο Κοινοτικής Αστυνόμευσης, όπως αυτό είχε προταθεί στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη, αποδίδει καρπούς.

Η Αστυνομία πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επάρκεια στην αντιμετώπιση του εγκλήματος στον τόπο μας, και γι’ αυτό ως Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έθεσα, εξαρχής ως βασικούς στόχους, τη βελτίωση των σχέσεων της Αστυνομίας με τον πολίτη, την προώθηση του νέου μοντέλου κοινοτικής αστυνόμευσης, αυξάνοντας την παρουσία της Αστυνομίας κοντά στον πολίτη, την αύξηση της επιχειρησιακής δραστηριότητας της Αστυνομίας, και την αναθεώρηση του τρόπου επικοινωνίας και ανταπόκρισής της προς εξυπηρέτηση του πολίτη.
Ο στόχος που θέσαμε ως Κυβέρνηση για εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας, σε έναν πιο ευέλικτο, πιο αποτελεσματικό και ταυτόχρονα, πιο ανθρωποκεντρικό οργανισμό, μετουσιώνεται σε καθημερινή πραγματικότητα. Ο επιχειρησιακός ρόλος της Αστυνομίας έχει ενισχυθεί, το έργο της απαγκιστρώνεται από γραφειακής φύσεως καθήκοντα, και κατά συνέπεια καθίσταται πλέον πιο αποτελεσματικό, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και στην απαιτούμενη ασφάλεια του πολίτη.
Η απαίτηση για επανάκτηση της εμπιστοσύνης του κοινού από την Αστυνομία προέρχεται από την ίδια την κοινωνία, την οποία είναι εντεταλμένη να υπηρετεί. Σε αυτό το πλαίσιο, προωθήθηκε η αλλαγή του μοντέλου αστυνόμευσης, ώστε μέσα από συνεργατικές προσεγγίσεις με την κοινωνία, να καταστεί εφικτός ο στόχος της συμφιλίωσης. Σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε να επενδύουμε στο νέο μοντέλο κοινοτικής αστυνόμευσης και στην αλλαγή νοοτροπίας. Προσεγγίζουμε την μικροεγκληματικότητα και τα καθημερινά προβλήματα στις γειτονιές, με μια νέα θεώρηση, περισσότερο φιλική, περισσότερο ανθρωποκεντρική.
Παρά τους περιορισμούς σε πόρους, έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε την παρουσία της Αστυνομίας κοντά στον πολίτη. Ο θεσμός του Παρατηρητή της Γειτονιάς, του Εθελοντή Πυροσβέστη, του Παρατηρητή της Πράσινης Γραμμής και η πρακτική συνεργασία μας με τις τοπικές κοινωνίες, σφυρηλατούν καθημερινά το αίσθημα κοινής εμπιστοσύνης και τα αποτελέσματα αντανακλούνται ήδη, στην αποτελεσματικότητα του έργου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της λειτουργίας του θεσμού του Αστυνομικού της Γειτονιάς και της εφαρμογής του προγράμματος του Παρατηρητή της Γειτονιάς σε 143 Δήμους / Κοινότητες με πέραν των 60,000 Παρατηρητών της Γειτονιάς, το σύστημα ασφαλείας λειτουργεί αλληλένδετα και μαζί οι δύο θεσμοί αποτελούν τους μεγαλύτερους βραχίονες της Κοινοτικής Αστυνόμευσης. Ο κύριος σκοπός τους είναι η εμπλοκή όλων – των Τοπικών Αρχών, των οργανωμένων φορέων και του κοινού – σε ένα κοινό στόχο: την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και παραβατικότητας.
Με γνώμονα το συμφέρον του πολίτη και το δικαίωμά του να ζει σε ένα ασφαλές και ήρεμο περιβάλλον, επιδιώκουμε διαρκώς να αξιολογούμε και να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα μέλη του Αστυνομικού Σώματος. Αναμένουμε λοιπόν, με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της έρευνας που μας παρουσιάζεται σήμερα, γιατί με την αξιολόγηση της απόδοσης των μέτρων που λαμβάνουμε, έχουμε την ευκαιρία να στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση και καλύτερη ανταπόκριση όσον αφορά την απαίτηση όλων μας, για ασφάλεια του πολίτη και της κοινωνίας μας. Σκοπός μας είναι να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες που θα αναβαθμίζουν το ρόλο της Κοινοτικής Αστυνόμευσης και θα ενισχύουν περαιτέρω τη σύσφιξη των σχέσεων της Αστυνομίας με όλες τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τους οργανωμένους φορείς της τοπικής κοινωνίας, την κάθε γειτονιά, με τον πολίτη κάθε ηλικίας.
Η τοπική κοινωνία, ειδικότερα επί των ημερών μας, ανησυχεί για την ασφάλεια της και η Κυβέρνηση – το Υπουργείο και η Αστυνομία – εργάζονται συστηματικά με την ανάπτυξη μέτρων και πρακτικών, που δοκιμάστηκαν με επιτυχία σε ανεπτυγμένες χώρες, όπως είναι ο θεσμός της Κοινοτικής Αστυνόμευσης και ο Αστυνομικός της Γειτονιάς, ώστε να προσφέρουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας στο τόπο μας, και η έρευνα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των μέτρων αυτών, αποτελεί απόδειξη της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις