Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες02/11/2016

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Η εκστρατεία διαφώτισης την οποία πραγματοποιεί η Αστυνομία, κάθε χρόνο, στα πλαίσια της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας έχει πάντοτε ένα βασικό στόχο: να μεταδώσει σε όλους μας το μήνυμα ότι «Στο δρόμο προτεραιότητα έχει η ζωή». Μέσα από διάφορες δράσεις, για 17η συνεχή χρονιά σε συνεργασία με την CNP Ασφαλιστική, και φέτος θα στοχεύσουμε στην αλλαγή συμπεριφοράς και στην υπόδειξη υπευθυνότητας στον δρόμο, ώστε να μειωθεί ο αριθμός απώλειας ανθρώπινων ζωών στην άσφαλτο, στο ελάχιστο.

Τα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν την ανάγκη να ενδυναμώσουμε τις συλλογικές μας προσπάθειες για καλλιέργεια οδικής συνείδησης, από όσο το δυνατό πιο μικρή ηλικία και να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους και υφιστάμενους οδηγούς, οι οποίοι πρέπει να εμπεδώσουν την κοινωνική ευθύνη που πρέπει να έχει ο κάθε ένας που κυκλοφορεί στο δρόμο.

Είναι πραγματικά θλιβερό το γεγονός ότι από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, ένα μεγάλο ποσοστό - γύρω στο 30% - των νεκρών σε οδικές συγκρούσεις να είναι νέοι ηλικίας μέχρι 25 ετών.

Αισθανόμενοι έντονη ανησυχία για την διατήρηση σε ψηλά επίπεδα του αριθμού των οδικών συγκρούσεων στον τόπο μας, παρά τις προσπάθειες που γίνονται για ευαισθητοποίηση των οδηγών, έχουμε ως Υπουργείο, σε συνεννόηση με την Αστυνομία και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αποφασίσει τη λήψη πρόσθετων δυναμικών και στοχευμένων μέτρων, τα οποία συγκροτούν μια νέα στρατηγική πιο αποφασιστική ώστε με τις αναγκαίες δυναμικές παρεμβάσεις να αναχαιτίσουμε την αύξηση των τροχαίων συγκρούσεων. Μέσα από στοχευμένες δράσεις και με τη συλλογική προσπάθεια όλων των φορέων, προχωράμε:
  • Στην αξιολόγηση της επάρκειας των προβλεπόμενων ποινών, σε σχέση με τον αποτρεπτικό και κατασταλτικό τους ρόλο, βάσει των πορισμάτων μελέτης που διενήργησε το Τμήμα Νομικής του Παν/μίου Κύπρου. Τα πορίσματα της μελέτης θα παρουσιαστούν σε δημοσιογραφική διάσκεψη την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016.
  • Στην υιοθέτηση νέας επικοινωνιακής στρατηγικής σε θέματα οδικής ασφάλειας με στόχο την διαφώτιση, ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού και κυρίως των νέων οδηγών. Στόχος μας, η μετάδοση των αναγκαίων μηνυμάτων σε ομάδες οδηγών, όπως είναι οι νέοι οδηγοί, οι αλλοδαποί οδηγοί, κλπ., ώστε να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν την επιρροή της οδικής τους συμπεριφοράς.
  • Στη δημιουργία Σχολής Οδηγών που Παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην οποία θα μπορούν να παραπέμπονται από το Δικαστήριο ή την Αστυνομία άτομα που χρήζουν επανεκπαίδευσης.

Παράλληλα προχωρούμε με συγκεκριμένα μέτρα που θα αυξήσουν ουσιαστικά τους ελέγχους των τροχαίων παραβάσεων, όπως είναι:
  • Η εγκατάσταση του συστήματος φωτοεπισήμανσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
  • Η εφαρμογή του νάρκοτεστ στους οδηγούς για ανίχνευση χρήσης ναρκωτικών και αποτροπή της οδήγησης υπό την επίδραση ναρκωτικών.
  • Η αύξηση των ελέγχων τήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και κυρίως, των ελέγχων σε οδηγούς που οδηγούν υπό την επίδραση αλκοόλης ή με υπερβολική ταχύτητα.

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην ενημέρωση και εκπαίδευση των νέων και νέων οδηγών, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις δικές τους εισηγήσεις, οι οποίες συζητήθηκαν και κατά την τελευταία συζήτησης που είχαμε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, όπως είναι:
  • Η προώθηση της ένταξης του μαθήματος Κυκλοφοριακής Αγωγής στα Λύκεια, καθώς και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
  • Η σωστή προετοιμασία των νέων οδηγών με την αύξηση του χρόνου κατοχής μαθητευόμενης άδειας οδήγησης από την ηλικία των 17 ετών και την υποχρεωτική παρακολούθηση ελάχιστου αριθμού υποχρεωτικών μαθημάτων για την εκμάθηση της ορθής οδήγησης.
  • Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής επίδρασης του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
  • Και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ενεργειών για τα θέματα της Οδικής Ασφάλειας στις σχολικές μονάδες, καθώς και στην ετοιμασία σχετικού Εκπαιδευτικού Οδηγού, με σκοπό να διδάσκεται στα σχολεία.
Περαιτέρω, επιχειρησιακά, και πάντοτε στα πλαίσια των προτεραιοτήτων που έχει θέσει η Κυβέρνηση με στόχο την πρόληψη και μείωση των τροχαίων συγκρούσεων στον τόπο μας, συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα στα μέτρα που έχει αναφέρει ο Αρχηγός Αστυνομίας.

Είναι γεγονός ότι η ευαισθητοποίηση και αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι θεμελιώδους σημασίας όσον αφορά την ορθή και συνετή οδική συμπεριφορά. Η Αστυνομία υλοποιεί εντατικές, συνεχείς και οργανωμένες δράσεις κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, που δυστυχώς αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης θανατηφόρων δυστυχημάτων στην Κύπρο. Τα αποτελέσματα των εκστρατειών, δυστυχώς δεν είναι τα αναμενόμενα, καθώς καταδεικνύουν πως, κυρίως οι ενήλικες οδηγοί δεν τηρούν βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας.

Η καλλιέργεια οδικής συνείδησης είναι ευθύνη της πολιτείας, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας, γι αυτό και κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται στο πλαίσιο της πληροφόρησης μπορεί να συνδράμει θετικά. Η CNP Ασφαλιστική επιδεικνύοντας την ευαισθησία της σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του τόπου, αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, έμπρακτα με τη συμβολή της στη διοργάνωση αυτή, ότι είναι ένας φορέας με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.

Κηρύσσοντας την έναρξη της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, κηρύσσουμε ένα αγώνα διαφύλαξης της ζωής, που τόσο άδικα χάνεται στην άσφαλτο. Η ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμη και σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε μέσα από μια πολύπλευρη, κοινωνική και επιστημονική προσέγγιση να την προστατεύσουμε στα πλαίσια μιας σωστής οδικής συνείδησης που θα καλλιεργήσει στον κάθε πολίτη την έννοια της ασφαλούς διακίνησης.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις