Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες09/03/2016

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που αποδέχθηκα την πρόσκληση της Επιτροπής Γυναικών Lions ν’ απευθύνω χαιρετισμό στη 12η Ημερίδα που διοργανώνει με θέμα «Αφιέρωμα στη Γυναίκα, Τέχνη και Μουσική».

Συγχαίρω θερμά την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Γυναικών Lions για την πρωτοβουλία τους αυτή, η οποία καταδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Οργάνωσης γύρω από ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα γύρω από θέματα ενδυνάμωσης του ρόλου και της θέσης των γυναικών στην κυπριακή κοινωνία.

Είμαι βέβαιος ότι η παρουσία των τόσο καταξιωμένων δημιουργών/ καλλιτεχνών, όπως είναι ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Γιάννης Σπανός, η ερμηνεύτρια Εύη Καπάταη και η ιστορικός τέχνης και ερευνήτρια Ρίτα Σεβέρη, θα συμβάλει τα μέγιστα στην επιτυχία της αποψινής εκδήλωσης, και θα αποτελέσει το εφαλτήριο για πιο συντονισμένες δράσεις και ενέργειες, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου των γυναικών στον χώρο της μουσικής και των τεχνών, ευρύτερα.

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά και σημαντικά θετικά βήματα στον τόπο μας, σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας στον κοινωνικό και πολιτικό στίβο, αλλά και στον τομέα των γραμμάτων και των τεχνών γενικότερα.

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση παρατηρούμε όλο και περισσότερες γυναίκες να συμμετέχουν και να διακρίνονται στον
τομέα των γραμμάτων και των τεχνών και ειδικότερα στον τομέα της μουσικής, ως ερμηνεύτριες, στιχουργοί, συνθέτες και δημιουργοί, καταδεικνύοντας το ιδιαίτερο ταλέντο και τις δεξιότητες και ευαισθησίες τους.

Σημαντικές νομοθεσίες έχουν ψηφιστεί, οι οποίες κατοχυρώνουν την ισότητα και τις ίσες ευκαιρίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ισομισθία, την ίση μεταχείριση στην απασχόληση, την προστασία της μητρότητας, τη γονική άδεια, κ.ά.

Οι νομοθεσίες αυτές συμπληρώνονται από ένα πλέγμα πολιτικών και προγραμμάτων που αφορούν τη συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, την κατάρτιση και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και την αύξηση της συμμετοχής τους στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.

Η πληθώρα αυτή των μέτρων και πολιτικών που εφαρμόζονται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας, έχουν επιτρέψει στη γυναίκα να συμμετέχει σε μεγαλύτερο βαθμό στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη μεγάλη της συμβολή στην ανάπτυξη και τον πολιτισμό.

Είναι ωστόσο γεγονός ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα αυτό, εξακολουθούν στην κοινωνία μας να επικρατούν στερεότυπα και προκαταλήψεις που συνδέονται άμεσα με τους παραδοσιακούς ρόλους των δύο φύλων, με αποτέλεσμα τη μικρή συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα δε στον τομέα της πολιτικής.

Η υποεκπροσώπηση αυτή είναι χωρίς αμφιβολία δυσανάλογη με το μέγεθος και τις δυνατότητες ουσιαστικής και ποιοτικής συμβολής των γυναικών στα κοινά και στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, καθώς επίσης και με το επίπεδο μόρφωσής τους.

Όπως γνωρίζετε, η προαγωγή της ισότητας και η εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας συγκαταλέγεται ανάμεσα στους υψηλούς στόχους της Κυβέρνησης, και είναι γι’ αυτό το λόγο που προχωρήσαμε στην ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2014-17, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, με συγκεκριμένες δράσεις και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

Το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων των Υπουργείων, Υπηρεσιών, ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, των φορέων ισότητας, των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, της Επιτρόπου Ισότητας και του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και περιέχει δραστικά μέτρα και πολιτικές.

Ενδεικτικά αναφέρω τους έξι βασικούς άξονες δράσης του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα που είναι:
  1. Η αποτελεσματική προώθηση της Ισότητας/Διοικητική Μεταρρύθμιση,
  2. Ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου,
  3. Η προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής στις θέσεις λήψεως αποφάσεων,
  4. Η εξάλειψη της βίας εναντίον των γυναικών,
  5. Η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και
  6. Η εξάλειψη των στερεοτύπων και των κοινωνικών προκαταλήψεων.
Μια άλλη ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στον τομέα της ισότητας είναι η υπογραφή από την Κυπριακή Δημοκρατία τον Ιούνιο του 2015 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και την Ενδοοικογενειακή Βία, γνωστής και ως Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Ήδη, η Κυβέρνηση εργάζεται μεθοδικά και συντονισμένα, με στόχο την όσο το δυνατό ταχύτερη επικύρωσή της.

Ήδη, με δική μας πρωτοβουλία έχει ετοιμαστεί από τη Νομική Υπηρεσία νομοσχέδιο για ποινικοποίηση του αδικήματος της παρενόχλησης και της παρενοχλητικής παρακολούθησης, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 34 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Στο παρόν στάδιο το νομοσχέδιο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, ενώ αναμένεται σύντομα η προώθησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή του σε νόμο.

Παράλληλα, προωθείται με ταχείς ρυθμούς ο εκσυγχρονισμός του οικογενειακού δικαίου, με απώτερο στόχο την επίλυση χρόνιων προβλημάτων και δυσκολιών που ταλανίζουν, μεταξύ άλλων, και τις γυναίκες, και ειδικότερα αυτές που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Πρόεδρε, φίλοι Lions, καταλήγοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω για ακόμη μια φορά για την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησής μας, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για προώθηση και επίτευξη πραγματικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, στηρίζοντας και επιχορηγώντας, μεταξύ άλλων, δραστηριότητες φορέων και Οργανώσεων που προωθούν την ενδυνάμωση της θέσης και του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία μας, μεταξύ των οποίων εντάσσεται και η αποψινή εκδήλωση.
Με τις σκέψεις αυτές, σας συγχαίρω για άλλη μια φορά για το έργο σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία.

Σας ευχαριστώ.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.