Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες09/12/2014

Δημοσιογραφική Εστία

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση, η οποία στοχεύει στη βράβευση καλών πρακτικών πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014.

Εκφράζω τα συγχαρητήρια και τη βαθιά μου εκτίμηση στις Διευθύνσεις, το Εκπαιδευτικό προσωπικό, τους Σχολικούς Συμβούλους, τους Ψυχολόγους, τους Συνδέσμους Γονέων και Κηδεμόνων και άλλους φορείς, αλλά κυρίως στους μαθητές και μαθήτριες για τη συνεργασία και συμβολή τους στην επιτυχή εφαρμογή των πρακτικών αυτών.

Συγχαίρω, επίσης, όλες τις σχολικές μονάδες που υπέβαλαν αίτηση για βράβευση και με τόσο ζήλο, αγάπη και αφοσίωση εφάρμοσαν προληπτικές και παρεμβατικές δράσεις. Η συμμετοχή των σχολείων στο διαγωνισμό, καθώς και η παρουσία όλων εσάς εδώ, αποτελεί αδιαμφισβήτητη μαρτυρία ότι ο θεσμός αυτός που καθιερώθηκε από το Συμβούλιο Εγκληματικότητας αγκαλιάζεται με ενδιαφέρον και ευαισθησία.

Η επιλογή των σχολείων έγινε από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης στην οποία συμμετείχαν δύο μέλη του Συμβουλίου Εγκληματικότητας και ένα μέλος του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο τα οποία ευχαριστώ για τη συνεργασία και όλο το εγχείρημα.

Η νεανική παραβατικότητα στο σχολείο με οποιαδήποτε μορφή και αν εμφανίζεται, είναι ένα πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο που δεν αφορά μόνο το θύτη ή το θύμα αλλά εμπλέκει συνολικά το σχολικό περιβάλλον ως οργανισμό. Η στάση και συμπεριφορά των μαθητών αποτελεί μικρογραφία του οικογενειακού, σχολικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.
Αναμφίβολα για την αντιμετώπιση της αποκλίνουσας ή παραβατικής συμπεριφοράς, ο τομέας της πρόληψης είναι ο πιο καθοριστικός. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων στους βασικούς τομείς που επιδρούν στη ζωή του νέου ανθρώπου μπορεί να αποτελέσει αντίδοτο.

Ιδιαίτερα η ενεργός εμπλοκή του σχολείου στην πρόληψη της βίας και της νεανικής παραβατικότητας, όχι μόνο είναι σημαντική και ουσιαστική, αλλά σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι η αποφασιστική κίνηση που θα οδηγήσει τη μαθητική κοινότητα μιας συγκεκριμένης σχολικής μονάδας μακριά από βία και παραβατικές συμπεριφορές.

Στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, έχει τεθεί μια εκ των υψηλοτέρων προτεραιοτήτων η χάραξη και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής αντεγκληματικής πολιτικής με άμεσους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.

Μέσα στα πλαίσια αυτά, το Υπουργείο προωθεί τη σύσταση ενός ανεξάρτητου Επιστημονικού Κέντρου Αντεγκληματικής Πολιτικής το οποίο, μέσω του ερευνητικού του έργου, θα συμβάλει στη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής εθνικής πολιτικής πρόληψης και καταπολέμησης της εγκληματικότητας.

Επίσης, το Συμβούλιο Εγκληματικότητας προχώρησε στην εκπόνηση μελέτης σχετικά με την αξιολόγηση της υλοποίησης των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας.

Με βάση τα πορίσματα της μελέτης αυτής, αναθεωρήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Συμβουλίου Εγκληματικότητας και ζητήθηκε από όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς να καθορίσουν προτεραιότητες, στόχους καθώς και συγκεκριμένες δράσεις με χρονοδιαγράμματα και δείκτες αξιολόγησης.

Οι δράσεις αυτές θα αξιολογούνται από το Ανεξάρτητο Κέντρο Αντεγκληματικής Πολιτικής, έτσι ώστε να εφαρμόσουμε μια αποτελεσματική πολιτική για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.
Eπίσης, ως Κυβέρνηση, έχουμε θέσει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη προγραμμάτων προστασίας ανηλίκων με νέες μεθόδους αυτοβοήθειας και κοινωνικοποίησης του νεαρού παραβάτη, καθώς και συμμετοχής της κοινωνίας.

Με γνώμονα μια κοινωνία με ευτυχισμένα παιδιά και μια Δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, στο πρόγραμμα διακυβέρνησης, έγιναν προτάσεις που συμπορεύονται με τα διεθνή πρότυπα και αφορούν τα ακόλουθα:
  • σύσταση δικαστηρίου αρμόδιου για υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται ανήλικοι
  • ανάπτυξη του θεσμού της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, δηλαδή της αποκατάστασης της ζημιάς που υπέστη το θύμα από το θύτη
  • σύσταση Συνηγόρου ανηλίκου
Κυρίες και Κύριοι, αγαπητά παιδιά,

Κάθε ένας που έχει την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης της νέας γενιάς, είτε είναι γονιός είτε εκπαιδευτικός, θα ήθελε να δει αυτά τα παιδιά καλύτερα από εμάς. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η νεανική παραβατικότητα υπερπροβάλλεται με αποτέλεσμα όχι μόνο να δημιουργούνται αρνητικές εντυπώσεις για τους νέους, αλλά λανθασμένα πρότυπα ταύτισης.

Τα αντισώματα, όπως αναφέρει ο Ζιάν Μποντριγιάρ, Γάλλος φιλόσοφος, είναι η κριτική σκέψη, η δυνατότητα καθενός μας να τοποθετείται κριτικά απέναντι στα γεγονότα και να μην παραδίδεται στην άποψη που υπαγορεύεται από τους μηχανισμούς της αρνητικής προβολής.

Μεταξύ των στόχων του θεσμού της βράβευσης είναι και η προβολή θετικών και αισιόδοξων μηνυμάτων σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για μια υγιή νεολαία. Στον αγώνα αυτό, η πολιτεία θα είναι δίπλα σας.

Τέλος, σε όλους τους βραβευθέντες εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στη συνέχεια, με περισσότερες και μεγαλύτερες διακρίσεις. Και όπως διδαχτήκαμε από τον Πλάτωνα «οι άριστοι κοσμούν την πολιτεία που τους αναγνωρίζει».
Δημοσιογραφική Εστία Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση, η οποία στοχεύει στη βράβευση καλών πρακτικών πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014. Εκφράζω τα συγχαρητήρια και τη βαθιά μου εκτίμηση στις Διευθύνσεις, το Εκπαιδευτικό προσωπικό, τους Σχολικούς Συμβούλους, τους Ψυχολόγους, τους Συνδέσμους Γονέων και Κηδεμόνων και άλλους φορείς, αλλά κυρίως στους μαθητές και μαθήτριες για τη συνεργασία και συμβολή τους στην επιτυχή εφαρμογή των πρακτικών αυτών. Συγχαίρω, επίσης, όλες τις σχολικές μονάδες που υπέβαλαν αίτηση για βράβευση και με τόσο ζήλο, αγάπη και αφοσίωση εφάρμοσαν προληπτικές και παρεμβατικές δράσεις. Η συμμετοχή των σχολείων στο διαγωνισμό, καθώς και η παρουσία όλων εσάς εδώ, αποτελεί αδιαμφισβήτητη μαρτυρία ότι ο θεσμός αυτός που καθιερώθηκε από το Συμβούλιο Εγκληματικότητας αγκαλιάζεται με ενδιαφέρον και ευαισθησία. Η επιλογή των σχολείων έγινε από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης στην οποία συμμετείχαν δύο μέλη του Συμβουλίου Εγκληματικότητας και ένα μέλος του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο τα οποία ευχαριστώ για τη συνεργασία και όλο το εγχείρημα. Η νεανική παραβατικότητα στο σχολείο με οποιαδήποτε μορφή και αν εμφανίζεται, είναι ένα πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο που δεν αφορά μόνο το θύτη ή το θύμα αλλά εμπλέκει συνολικά το σχολικό περιβάλλον ως οργανισμό. Η στάση και συμπεριφορά των μαθητών αποτελεί μικρογραφία του οικογενειακού, σχολικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Αναμφίβολα για την αντιμετώπιση της αποκλίνουσας ή παραβατικής συμπεριφοράς, ο τομέας της πρόληψης είναι ο πιο καθοριστικός. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων στους βασικούς τομείς που επιδρούν στη ζωή του νέου ανθρώπου μπορεί να αποτελέσει αντίδοτο. Ιδιαίτερα η ενεργός εμπλοκή του σχολείου στην πρόληψη της βίας και της νεανικής παραβατικότητας, όχι μόνο είναι σημαντική και ουσιαστική, αλλά σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι η αποφασιστική κίνηση που θα οδηγήσει τη μαθητική κοινότητα μιας συγκεκριμένης σχολικής μονάδας μακριά από βία και παραβατικές συμπεριφορές. Στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, έχει τεθεί μια εκ των υψηλοτέρων προτεραιοτήτων η χάραξη και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής αντεγκληματικής πολιτικής με άμεσους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Μέσα στα πλαίσια αυτά, το Υπουργείο προωθεί τη σύσταση ενός ανεξάρτητου Επιστημονικού Κέντρου Αντεγκληματικής Πολιτικής το οποίο, μέσω του ερευνητικού του έργου, θα συμβάλει στη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής εθνικής πολιτικής πρόληψης και καταπολέμησης της εγκληματικότητας. Επίσης, το Συμβούλιο Εγκληματικότητας προχώρησε στην εκπόνηση μελέτης σχετικά με την αξιολόγηση της υλοποίησης των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας. Με βάση τα πορίσματα της μελέτης αυτής, αναθεωρήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Συμβουλίου Εγκληματικότητας και ζητήθηκε από όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς να καθορίσουν προτεραιότητες, στόχους καθώς και συγκεκριμένες δράσεις με χρονοδιαγράμματα και δείκτες αξιολόγησης. Οι δράσεις αυτές θα αξιολογούνται από το Ανεξάρτητο Κέντρο Αντεγκληματικής Πολιτικής, έτσι ώστε να εφαρμόσουμε μια αποτελεσματική πολιτική για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Eπίσης, ως Κυβέρνηση, έχουμε θέσει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη προγραμμάτων προστασίας ανηλίκων με νέες μεθόδους αυτοβοήθειας και κοινωνικοποίησης του νεαρού παραβάτη, καθώς και συμμετοχής της κοινωνίας. Με γνώμονα μια κοινωνία με ευτυχισμένα παιδιά και μια Δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, στο πρόγραμμα διακυβέρνησης, έγιναν προτάσεις που συμπορεύονται με τα διεθνή πρότυπα και αφορούν τα ακόλουθα: σύσταση δικαστηρίου αρμόδιου για υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται ανήλικοι
ανάπτυξη του θεσμού της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, δηλαδή της αποκατάστασης της ζημιάς που υπέστη το θύμα από το θύτη
σύσταση Συνηγόρου ανηλίκου Κυρίες και Κύριοι, αγαπητά παιδιά, Κάθε ένας που έχει την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης της νέας γενιάς, είτε είναι γονιός είτε εκπαιδευτικός, θα ήθελε να δει αυτά τα παιδιά καλύτερα από εμάς. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η νεανική παραβατικότητα υπερπροβάλλεται με αποτέλεσμα όχι μόνο να δημιουργούνται αρνητικές εντυπώσεις για τους νέους, αλλά λανθασμένα πρότυπα ταύτισης. Τα αντισώματα, όπως αναφέρει ο Ζιάν Μποντριγιάρ, Γάλλος φιλόσοφος, είναι η κριτική σκέψη, η δυνατότητα καθενός μας να τοποθετείται κριτικά απέναντι στα γεγονότα και να μην παραδίδεται στην άποψη που υπαγορεύεται από τους μηχανισμούς της αρνητικής προβολής. Μεταξύ των στόχων του θεσμού της βράβευσης είναι και η προβολή θετικών και αισιόδοξων μηνυμάτων σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για μια υγιή νεολαία. Στον αγώνα αυτό, η πολιτεία θα είναι δίπλα σας. Τέλος, σε όλους τους βραβευθέντες εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στη συνέχεια, με περισσότερες και μεγαλύτερες διακρίσεις. Και όπως διδαχτήκαμε από τον Πλάτωνα «οι άριστοι κοσμούν την πολιτεία που τους αναγνωρίζει».

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις