Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες26/11/2015

Αμφιθέατρο CYTA, Λευκωσία

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που απευθύνω χαιρετισμό στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη που διοργανώνει ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, με την ευκαιρία των παγκόσμιων 16ήμερων εκδηλώσεων εναντίον της βίας κατά των γυναικών.

Συγχαίρω το Σύνδεσμο και ιδιαίτερα την Πρόεδρό του, κα Κική Πογιατζή, για την πρωτοβουλία και γενικότερα τις προσπάθειες που καταβάλλει για διαφώτιση και ευαισθητοποίηση της κυπριακής κοινωνίας γύρω από το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας και ιδιαίτερα το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών.

Η ενδοοικογενειακή βία δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική κακοποίηση, αλλά περιλαμβάνει τις άμεσες και έμμεσες απειλές, τη συναισθηματική και ψυχολογική βία, τη σεξουαλική κακοποίηση, την κοινωνική απομόνωση, την άσκηση οικονομικού ελέγχου και γενικότερα όλες τις συμπεριφορές που ωθούν ένα άτομο να ζει υπό το καθεστώς έντονου και διαρκούς φόβου.

Πρόκειται για ένα διαχρονικό φαινόμενο, το οποίο δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες φυλετικές, κοινωνικές, οικονομικές, θρησκευτικές ή μορφωτικές ομάδες. Τούτο καθιστά το φαινόμενο πολύ πιο σύνθετο και δύσκολο να καταπολεμηθεί, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη και την απροθυμία καταγγελίας των περιστατικών στις αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, ένεκα του φόβου επαναθυματοποίησης.

Η Κυβέρνηση καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας, στηρίζει με θέρμη και προωθεί κάθε δράση για την εξάλειψη του θλιβερού φαινομένου της ατιμωρησίας που παρατηρείται στον τόπο μας, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία των θυμάτων.

Για το λόγο αυτό, η Κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, σε συνεργασία και με τη συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, προχώρησε στη λήψη σειράς μέτρων, με σημαντικότερο την απόφασή της να υπογράψει τον Ιούνιο του 2015 τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και την Ενδοοικογενειακή Βία, γνωστής και ως Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες που διέρχεται ο τόπος, ως Κυβέρνηση προχωρήσαμε στην υπογραφή της Σύμβασης στοχεύοντας στην ενίσχυση των πολιτικών και δράσεων πρόληψης, καταστολής και προστασίας των γυναικών από όλες τις μορφές βίας και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας μας.

Χωρίς αμφιβολία, η Σύμβαση αποτελεί ένα σημαντικό, δεσμευτικό, διεθνές εργαλείο, το πρώτο στο είδος του, το οποίο μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου και πολιτικών για την προστασία και ενδυνάμωση των θυμάτων όλων των μορφών βίας, την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας και την αποτελεσματική καταπολέμηση και τιμωρία των ενόχων.

Στα πλαίσια της πολιτικής μας για σταδιακή υιοθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης έχουμε προχωρήσει στην ετοιμασία ενδελεχούς τεχνοκρατικής μελέτης, στην οποία έχουν καταγραφεί και κοστολογηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση, ανά Υπουργείο και οι δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν.

Πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως προχωρεί άμεσα στη λήψη σειράς μέτρων και ενεργειών, σε συνεργασία με τα άλλα εμπλεκόμενα Υπουργεία για σταδιακή υλοποίηση των προνοιών της Σύμβασης, μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους, με απώτερο στόχο την κύρωση το συντομότερο της Σύμβασης.

Ήδη, το Υπουργείο σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία ετοιμάζουν νομοσχέδιο για ποινικοποίηση του αδικήματος της παρενοχλητικής παρακολούθησης (stalking), όπως προβλέπεται στο Άρθρο 34 της Σύμβασης, εργασία η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των ημερών.

Επιπρόσθετα, προχωρεί, μέσω της αγοράς υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη- εμπειρογνώμονα, στην ετοιμασία μελέτης σχετικά με τις τροποποιήσεις που χρειάζεται να επέλθουν στο νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου, προκειμένου αυτές να συνάδουν με τις πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, καθώς και σε μελέτη σχετικά με την αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 51 της Σύμβασης.

Επιπλέον, αναβαθμίζεται ο ρόλος της Αστυνομίας, ώστε αυτή να καταστεί αποτελεσματικότερη στην πρόληψη και στην άμεση ανταπόκρισή της στα περιστατικά βίας, καθώς και στην αξιολόγηση και διαχείριση της επικινδυνότητας των περιστατικών.
Παράλληλα, ενισχύονται οικονομικά οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για υλοποίηση προγραμμάτων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού και ενθάρρυνσης των θυμάτων να προσφεύγουν στις υπηρεσίες για βοήθεια, καθώς και στη Δικαιοσύνη. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η πρόθεση του Υπουργείου να επιχορηγήσει την αναβάθμιση της τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας που λειτουργεί ο Σύνδεσμός σας σε 24ωρη βάση, όπως προβλέπει η Σύμβαση, πάντοτε εντός των οικονομικών δυνατοτήτων που υπάρχουν.

Το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2014-2017, το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2014 περιλαμβάνει επίσης ως ένα από τους έξι βασικούς άξονες δράσης του την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, με δράσεις που ανταποκρίνονται στις διατάξεις της Σύμβασης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα πλαίσια της συνεργασίας και των συντονισμένων προσπαθειών με τα άλλα κράτη μέλη, καθώς και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, έχει επίσης προωθηθεί η Οδηγία για την Προστασία Θυμάτων, στην οποία μάλιστα έχει ενσωματωθεί και η διάσταση του φύλου.

Στο σημείο αυτό, επιτρέψετέ μου, να συγχαρώ όλες τις Γυναικείες, Πολιτικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που με τις δραστηριότητες τους συμβάλλουν διαχρονικά στην κοινή προσπάθεια προστασίας των θυμάτων βίας. Τα συγχαρητήρια μου στην Επιτροπή Βίας του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας για την πρωτοβουλία διοργάνωσης των φετινών εκδηλώσεων, καθώς και στο Σύνδεσμο για τη Βία στην Οικογένεια για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που εδώ και 25 χρόνια προσφέρει στην κυπριακή κοινωνία, περιλαμβανομένων των θεραπευτικών προγραμμάτων σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για άλλη μια φορά ότι η παρούσα Κυβέρνηση θα συνεχίσει και θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της για αποτελεσματική πρόληψη, καταστολή και για παραδειγματική τιμωρία των δραστών οποιασδήποτε μορφής βίας εναντίον των γυναικών και ότι θα ενισχύσει τις προσπάθειές σας για προστασία και ενδυνάμωση των θυμάτων βίας, μέσω των προγραμμάτων και δράσεων που υλοποιείτε.

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση. Αφορά ολόκληρη την κοινωνία, καθώς συνιστά κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας.

Η αποσιώπηση αυτού του ανομολόγητου εγκλήματος -του πιο διαδεδομένου στον κόσμο- πλήττει τη ζωή, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία του μισού πληθυσμού της γης και υποβαθμίζει κάθε κοινωνία ηθικά, πολιτισμικά, πολιτικά και οικονομικά.

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Βίας εναντίον των γυναικών σας καλώ να στείλουμε ηχηρό το μήνυμα για μηδενική ανοχή απέναντι σε οποιασδήποτε μορφής βία. Ας αγωνιστούμε όλοι, συλλογικά και συντονισμένα για την πλήρη εξάλειψή της.

Σας ευχαριστώ.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις