Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το Σχολείο των Φυλακών

18/02/2015

Με αφορμή δημοσιεύματα σε σχέση με την απομάκρυνση δύο εκπαιδευτικών από το πρόγραμμα εκπαίδευσης στο σχολείο των Κεντρικών Φυλακών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως επιθυμεί να διευκρινίσει ότι αυτή κρίθηκε απαραίτητη για σκοπούς διαφύλαξης της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου και υλοποίησης των προσφερόμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης των κρατουμένων στις Φυλακές, λαμβανομένων υπόψη των έντονων παραπόνων που δέχθηκε η Διεύθυνση των Φυλακών τόσο από κρατούμενους όσο και από δεσμοφύλακες για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Στα πλαίσια της συνεχούς και στενής συνεργασίας που επιδιώκει να έχει η νέα Διεύθυνση των Φυλακών, τόσο με το προσωπικό των Φυλακών όσο και με τους ίδιους τους κρατούμενους, της επέκτασης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της αναβάθμισης του Σχολείου, τυγχάνει τακτικής ενημέρωσης για κάθε τεκταινόμενο στους χώρους διεξαγωγής των μαθημάτων του Σχολείου. Αντιλαμβανόμενη τα προβλήματα που άρχισαν να δημιουργούνται τόσο στο διδακτικό προσωπικό όσο και στους δεσμοφύλακες και τους ενδεχόμενους κινδύνους παρεμπόδισης της επέκτασης και αναβάθμισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης που έχουν συμφωνηθεί τόσο με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού όσο και με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, είτε γιατί δεν υπήρχε ο απαιτούμενος σεβασμός, είτε η πρόθεση για συνεργασία από μέρους των δύο εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης, η Διεύθυνση διερεύνησε το θέμα και διαπίστωσε ότι αναμιγνύονταν σε θέματα που δεν περιλαμβάνονταν στα εκπαιδευτικά καθήκοντά τους και ειδικότερα σε θέματα που σχετίζονταν με την επιτελούμενη αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας των Φυλακών.

Επισημαίνεται ότι η αξιοποίηση του προσωπικού των Φυλακών και η μεταχείριση των κρατουμένων, σύμφωνα με την νομοθεσία, είναι αποκλειστικά ευθύνη της Διεύθυνσης, γι αυτό προσπάθειες που καθοδηγούνται στη δημιουργία ξεχωριστού κέντρου λήψεως αποφάσεων από μέρους των δύο εκπαιδευτικών, είναι εκτός του πλαισίου λειτουργίας του σωφρονιστικού μας συστήματος και δεν μπορούσε να γίνει επιτρεπτή, αφού αυτή θα αποτελούσε πλήγμα στη λειτουργία και πειθαρχία των Φυλακών.
Υπογραμμίζεται ότι αυτή τη στιγμή το Σχολείο των Φυλακών λειτουργεί απρόσκοπτα, χωρίς να χρειαστεί οποιαδήποτε ακύρωση μαθημάτων στο ημερήσιο πρόγραμμα των κρατουμένων, ενώ έχει ήδη ζητηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού η αντικατάσταση των δύο εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης από εκπαιδευτικούς που να μπορούν να ανταποκριθούν στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στις Φυλακές.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλονται για εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού ιδρύματος το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί οι ευκαιρίες επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των φυλακισμένων, και έχουν αρχίσει νέα προγράμματα εμπλουτισμένα με καινοτόμες ευκαιρίες μόρφωσης, αθλητικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες με την συμμετοχή και των δύο φύλων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Σημειώνεται δε ότι η εκπαίδευση, η άθληση, οι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και η ψυχαγωγία των κρατουμένων είναι ζητήματα που εντάσσονται και ρυθμίζονται στο πλαίσιο των κανόνων λειτουργίας των φυλακών και από της λειτουργίας των Φυλακών τηρούνται υπό τον έλεγχο της εκάστοτε Διεύθυνσης των Φυλακών.

Με γνώμονα τον αλληλοσεβασμό, τονίζεται ότι όλες αυτές οι ενέργειες στοχεύουν στην εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου των Φυλακών, η οποία αναβαθμίζεται συνεχώς με την ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των νέων ευκαιριών που παρέχονται στους κρατούμενους για μόρφωση και δημιουργική απασχόληση.

Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισμού των Φυλακών, βασική αρχή μας είναι ότι η φυλακή δεν πρέπει να λειτουργεί ως μηχανισμός έκπτωσης της ανθρώπινης αξίας του κρατουμένου, αλλά αντιθέτως ως το μέσο διαφύλαξης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων του, καθώς και της προαγωγής της σκέψης και έκφρασης των ευγενών συναισθημάτων του και γι αυτό τον λόγο έχουμε υποχρέωση να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου και όλων των δραστηριοτήτων για τους κρατούμενους μας.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις