ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διεθνής Συνεργασία


ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ


ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η διμερής συνεργασία σε θέματα δικαστικής συνεργασίας προωθεί τη σύναψη συμφωνιών με άλλες χώρες.
Κατάλογος των διμερών συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί και τεθεί σε ισχύ εκτίθεται πιο κάτω.

Οι Συμφωνίες συνεργασίας σε αστικά και/ή ποινικά θέματα προνοούν κυρίως για τα ακόλουθα θέματα:

α) επίδοση εγγράφων

β) αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων δικαστηρίου

γ) ανταλλαγή πληροφοριών για το δίκαιο που ισχύει στα συμβαλλόμενα μέρη

δ) ανταλλαγή πληροφοριών για τις καταδικαστικές ποινικές αποφάσεις που αφορούν υπηκόους των συμβαλλόμενων μερών

ε) έκδοση φυγοδίκων

στ) μεταφορά καταδίκων.

Για σκοπούς εφαρμογής των πιο πάνω Συμφωνιών το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχει ορισθεί ως Κεντρική Αρχή.Σχετικά Αρχεία:
Πίσω

© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως