Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Διεθνής ΣυνεργασίαΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ


ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η διμερής συνεργασία σε θέματα δικαστικής συνεργασίας προωθεί τη σύναψη συμφωνιών με άλλες χώρες.
Κατάλογος των διμερών συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί και τεθεί σε ισχύ εκτίθεται πιο κάτω.

Οι Συμφωνίες συνεργασίας σε αστικά και/ή ποινικά θέματα προνοούν κυρίως για τα ακόλουθα θέματα:

α) επίδοση εγγράφων

β) αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων δικαστηρίου

γ) ανταλλαγή πληροφοριών για το δίκαιο που ισχύει στα συμβαλλόμενα μέρη

δ) ανταλλαγή πληροφοριών για τις καταδικαστικές ποινικές αποφάσεις που αφορούν υπηκόους των συμβαλλόμενων μερών

ε) έκδοση φυγοδίκων

στ) μεταφορά καταδίκων.

Για σκοπούς εφαρμογής των πιο πάνω Συμφωνιών το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχει ορισθεί ως Κεντρική Αρχή.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Κατάλογος διμερών συμφωνιών που συνήψε η Κύπρος.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 29,58Kb)

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης