Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες05/10/2016

Κτήριο Συγκλήτου – Αναστάσιος Γ. Λεβέντης

Εντιμότατε Γενικέ Εισαγγελέα,
Εντιμότατε Πρόεδρε του Ανωτάτου Δικαστηρίου,
Έντιμε κ. Κυβερνητικέ Εκπρόσωπε
Έντιμε κ. Πρύτανη,
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που έχω, σήμερα, την ευκαιρία να απευθύνω χαιρετισμό στις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου Ποινικού Δικαίου που διοργανώνει το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, με θέμα τους σκοπούς επιβολής της ποινής. Το Συνέδριο αυτό αποτελεί τον καλύτερο συμβολισμό μιας επιτυχημένης δεκαετούς παρουσίας του Τμήματος στη νομική ζωή της Κύπρου. Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί ένα πραγματικό εργαστήριο ακαδημαϊκής παραγωγής, το οποίο παρέχει μια άριστα οργανωμένη και υψηλότατου επιπέδου νομική παιδεία.

Το θέμα με το οποίο καταπιάνεται το σημερινό συνέδριο είναι κρισιμότατο, καθώς διανύουμε μια εποχή όπου διακυβεύονται σοβαρά ζητήματα που αφορούν την αντεγκληματική πολιτική τόσο στη Δημοκρατία, όσο και στην Ευρώπη, αλλά και στη διεθνή κοινωνία. Ανάμεσα σε αυτά μπορεί να αναφέρει κανείς την οργανωμένη και συλλογική εγκληματικότητα, την εγκληματικότητα των ανηλίκων, τα προβλήματα από τις μεταναστευτικές ροές και ασφαλώς την αυξανόμενη ευπάθεια της δημόσιας ασφάλειας, που δέχεται απειλές, η αντιμετώπιση των οποίων καθίσταται όλο και περισσότερο δυσχερής.

Ενόψει αυτών, τόσο η Πολιτεία όσο και η ακαδημαϊκή κοινότητα, καλούνται και πάλι να ιεραρχήσουν τους στόχους μιας αντεγκληματικής πολιτικής, η οποία θα επιτυγχάνει μια πρακτική εναρμόνιση μεταξύ ασφάλειας και δικαιωμάτων, ώστε να μην κινδυνεύσουν οι θεμελιώδεις ελευθερίες των πολιτών.

Ως Πολιτεία, αξιολογώντας τους κινδύνους της εποχής μας, έχουμε προχωρήσει στον καταρτισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού για αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής, και σε εθνικό επίπεδο πλέον λαμβάνονται αυξημένα μέτρα ασφάλειας σε κρίσιμες υποδομές και ευάλωτους στόχους, όπως είναι οι αερολιμένες, τα λιμάνια και οι μαρίνες, η περιοχή κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, οι πρεσβείες, και αναβαθμίστηκαν οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι στα αεροδρόμια και τα οδοφράγματα. Τα μέτρα αυτά αξιολογούνται σε τακτική βάση ανάλογα και με την εκτίμηση της απειλής. Παράλληλα, συμμετέχουμε ενεργά στις εργασίες που διεξάγονται στην Ε.Ε. για υιοθέτηση του αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου για την τρομοκρατία. Στα ίδια πλαίσια προχωρήσαμε σε εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις των δυνάμεων ασφαλείας και ενισχύθηκε σημαντικά η ανταλλαγή πληροφοριών στις σχετικές βάσεις της Interpol και της Europol.

Περαιτέρω, η Κυβέρνηση προχώρησε και προωθεί μια σειρά πρόσθετων νομοθετικών μέτρων, όπως είναι η ενδυνάμωση των μέσων ελέγχου και δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος, το πακέτο νομοσχεδίων που στοχεύουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο διαβούλευσης με τα πολιτικά κόμματα, όπως και ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την μεταχείριση των νεαρών παραβατών και του σωφρονιστικού μας συστήματος.
Όμως, με στόχο τη χάραξη μιας σφαιρικής και αποτελεσματικής αντεγκληματικής πολιτικής, η Κυβέρνηση δεν περιορίστηκε στην προώθηση νομοθετημάτων και μέτρων, αλλά προχώρησε στη συγκρότηση του Κέντρου Αντεγκληματικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, το οποίο θα διεξάγει μελέτες και έρευνες αναφορικά με όλο το φάσμα της ποινικής δικαιοσύνης, δηλαδή την πρόληψη, την καταστολή, τη μεταχείριση, τη δημόσια ασφάλεια, τις ποινές και την κοινωνική ένταξη των αδικοπραγούντων. Αναμένουμε, λοιπόν τόσο από τους ακαδημαϊκούς που απαρτίζουν το Κέντρο αυτό, όσο και από τα αποτελέσματα των εργασιών του Συνεδρίου αυτού να ακούσουμε εισηγήσεις για ζητήματα τα οποία αφορούν τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία κατά την επιβολή των ποινών.

Η επικαιρότητα λοιπόν του Συνεδρίου είναι προφανής, όπως δεδομένη είναι και η υψηλή στάθμη των εισηγήσεων που θα παρουσιαστούν από διακεκριμένους διεθνείς επιστήμονες του ποινικού δικαίου. Για τον λόγο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ το Τμήμα Νομικής για την εξαιρετική πρωτοβουλία που είχε να το διοργανώσει και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες σας.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης