Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες30/09/2015

Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που βρίσκομαι απόψε, εδώ, για την παρουσίαση του προγράμματος του «Παρατηρητή της Πράσινης Γραμμής», ενός θεσμού του οποίου η εφαρμογή αποφασίστηκε τον περασμένο Ιούλιο και αφορά όλους όσοι γειτνιάζουν ή διέρχονται μέσω της Πράσινης Γραμμής.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και η ηγεσία της Αστυνομίας, μετά την επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος του Παρατηρητή της Γειτονιάς, το οποίο εφαρμόστηκε σε 141 Δήμους και Κοινότητες, με 57.400 παρατηρητές, παγκύπρια, θεσμοθέτησαν το νέο αυτό πρόγραμμα του Παρατηρητή της Πράσινης Γραμμής, το οποίο έρχεται για να ενισχύσει τα μέτρα αστυνόμευσης κατά μήκος της πράσινης γραμμής, που στοχεύουν στην πρόληψη και πάταξη της παράνομης διέλευσης αγροτικών προϊόντων και γενικότερα του λαθρεμπορίου από τα κατεχόμενα.

Το θέμα της πρόληψης του εγκλήματος και της προστασίας των περιουσιών μας, δεν αφορά μόνο την Αστυνομία και τις αρμόδιες κρατικές Αρχές, αλλά είναι υπόθεση του καθενός από εμάς ξεχωριστά, της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών Αρχών, και είναι γι’ αυτό που η συνεργασία του πολίτη με την Αστυνομία και η συνεισφορά των τοπικών Αρχών, κρίνονται εξαιρετικής σημασίας για την επίτευξή της. Έχοντας, λοιπόν, στο πλευρό μας τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους αγρότες που εργάζονται για εποχικές ή μόνιμες καλλιέργειες, καθώς και τον κάθε πολίτη που διαμένει, εργάζεται ή κινείται στην περιοχή γύρω από τη νεκρή ζώνη, από την Αμμόχωστο μέχρι τη Μόρφου, είμαι βέβαιος ότι θα εργαστείτε συστηματικά και με βάση συγκεκριμένες προτεραιότητες για την πάταξη των φαινομένων εμπορίας παράνομων προϊόντων, καθώς και κάθε εγκληματικής ενέργειας, η οποία επιτελείται μέσω της πράσινης γραμμής.

Βασιζόμενοι στη φιλοσοφία του μοντέλου του Παρατηρητή της Γειτονιάς, το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κάθε πολίτη, ο οποίος επιθυμεί να εμπλακεί σε αυτό, και μέσα από την εκπαίδευση και επιμόρφωσή του από τα μέλη της Αστυνομίας, είμαστε βέβαιοι ότι θα οδηγήσει σε εξίσου θετικά αποτελέσματα, όμοια με αυτά που έχει επιφέρει ο Παρατηρητής της Γειτονιάς στα δύο χρόνια λειτουργίας του. Είναι γεγονός ότι νέο μοντέλο Κοινοτικής Αστυνόμευσης, όπως αυτό είχε προταθεί στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, αποδίδει καρπούς και ανάλογο φαίνεται να είναι το ενδιαφέρον και τα αποτελέσματα του αντίστοιχου προγράμματος για την Πράσινη Γραμμή.
Το μοντέλο της Κοινοτικής Αστυνόμευσης βασίζεται στη συμφιλίωση της Αστυνομίας με τον πολίτη και στη συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές και με τον Παρατηρητή της Γειτονιάς, με σκοπό την ανάπτυξη μιας πολυδιάστατης δράσης. Με την εφαρμογή του προγράμματος του Παρατηρητή της Πράσινης Γραμμής, στις Κοινότητες και στους Δήμους που γειτνιάζουν με την Πράσινη Γραμμή, η κοινοτική αστυνόμευση θα καλύψει την πρόσθετη αυτή ειδική ανάγκη, η οποία αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στο έργο των Αστυνομικών Σταθμών έκαστης περιοχής και στην προσπάθεια ελέγχου και επιβολής του νόμου για την παράνομη διέλευση αγροτικών προϊόντων και όχι μόνο, από απαγορευμένα σημεία ή διόδους της Πράσινης Γραμμής.

Ο στόχος που θέσαμε ως Κυβέρνηση για εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας, σε ένα πιο ευέλικτο, πιο αποτελεσματικό και ταυτόχρονα, πιο ανθρωποκεντρικό οργανισμό, μετουσιώνεται σε καθημερινή πραγματικότητα. Ο επιχειρησιακός ρόλος της Αστυνομίας έχει ενισχυθεί και το έργο της Αστυνομίας καθίσταται πλέον πιο αποτελεσματικό, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και στην απαιτούμενη ασφάλεια του πολίτη.

Η Αστυνομία πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επάρκεια στην αντιμετώπιση του εγκλήματος στον τόπο μας και γι’ αυτό επενδύσαμε στη βελτίωση των σχέσεων της Αστυνομίας με τον πολίτη, στην προώθηση του νέου μοντέλου κοινοτικής αστυνόμευσης αυξάνοντας την παρουσία της Αστυνομίας κοντά στον πολίτη, στην αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Αστυνομίας, καθώς και στην αναθεώρηση της πολιτικής της Αστυνομίας, προσφέροντας αποτελεσματικότερες υπηρεσίες ασφάλειας προς τον πολίτη και τον αγροτικό μας κόσμο.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, οι Αστυνομικοί των αντίστοιχων Σταθμών θα προβαίνουν στις ανάλογες ενέργειες και δράσεις, με βάση τα σχέδια ανταπόκρισης της Αστυνομίας και σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής και θα συνεργάζονται με τους πολίτες και τα Τοπικά Συμβούλια. Με τη χαρτογράφηση της Πράσινης Γραμμής και των διαδρόμων διέλευσης, την εκπαίδευση των αστυνομικών που χειρίζονται τέτοια περιστατικά, τον καταρτισμό των σχεδίων άμεσης ανταπόκρισης της Αστυνομίας ανά περιοχή και την εκπαίδευση των παρατηρητών, το πρόγραμμα θα στοχεύσει στην πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, την αναπτέρωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την επίλυση προβλημάτων που απασχολούν τους αγρότες και τους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι να προσφέρει την απαιτούμενη ασφάλεια σε όλους τους πολίτες. Ο θεσμός του Παρατηρητή διαμορφώνει ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας των κοινοτικών και ακριτικών περιοχών και αποτελεί ένα πρόσθετο μέτρο, το οποίο πιστεύουμε ότι θα συμβάλει προληπτικά, αλλά και κατασταλτικά, στην αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικότητας και εγκληματικότητας στις περιοχές πλησίον της Πράσινης Γραμμής, στην αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, της μεταφοράς απαγορευμένων ουσιών, κ.ο.κ.

Ως πολίτης και ως μέλος μιας κοινότητας, μέσα από το ρόλο του Παρατηρητή συμβάλλει κανείς στην ουσιαστική μείωση του φαινομένου της εγκληματικότητας και γίνεται καθοριστικό μέλος στον τομέα της πρόληψης και της προστασίας των νέων μας. Είναι πολύ σημαντικό, ωστόσο, να διευκρινίσουμε και να τονίσουμε, για ακόμη μια φορά, ότι στόχος του προγράμματος δεν είναι να ωθεί τους πολίτες να παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους, ούτε να θέτουν τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητά τους σε κίνδυνο για σκοπούς πρόληψης του εγκλήματος, αλλά να τους καταστήσει συμμέτοχους σε θέματα που αφορούν στην προστασία της περιουσίας τους και να ενισχύσει τη συνεργασία τους με την κοινοτική αστυνόμευση και τις τοπικές Αρχές για το κοινό καλό.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω εκ μέρους της Πολιτείας, τις τοπικές αρχές και τις αγροτικές οργανώσεις για τη συμβολή σας, στην προσπάθειά μας να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα του «Παρατηρητή της Πράσινης Γραμμής». Η συνεργασία με τους εθελοντές πολίτες, τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις αγροτικές οργανώσεις εδραιώνει μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και Αστυνομίας και συμβάλλει στον κοινό μας αγώνα για την ασφάλεια της κοινωνίας, για το κοινό όφελος στον τόπο μας.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης