Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Θέματα ΓυναίκαςΣυμμετοχή στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

Η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις λήψεως αποφάσεων της πολιτικής και δημόσιας ζωής είναι ένας από τους κύριους στόχους του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.

Ο ΕΜΔΓ λαμβάνει σειρά μέτρων προς την κατεύθυνση αυτή, περιλαμβανομένων, της διεξαγωγής ερευνών / μελετών και της συλλογής στατιστικών στοιχείων, της συνεργασίας με τα ΜΜΕ, της διεξαγωγής διαφωτιστικών εκστρατειών και της διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων με ξένους εμπειρογνώμονες για ενδυνάμωση των γυναικών και ενθάρρυνσή τους να εμπλακούν ενεργότερα στην πολιτική.

Ι. Ευρωπαϊκή Ένωση:

Η Μονάδα Ισότητας συλλέγει στοιχεία και πληροφορίες για τη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή της Κύπρου και ενημερώνει σχετικά την Ε.Ε. η οποία ετοιμάζει συγκριτικές μελέτες και εκθέσεις.


  • Report "Women and men in decision-making 2007 – analysis of the situation and trends":ΙΙ. Εκστρατείες ΕΜΔΓ:

  • Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές 2006

Κατά τις προηγούμενες Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές της 17ης Δεκεμβρίου 2006, ο ΕΜΔΓ, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ισότητα – Η Νέα Διάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», πραγματοποίησε διάφορες δράσεις με στόχο την ενίσχυση των γυναικείων υποψηφιοτήτων και την ευαισθητοποίηση του πολίτη για τα θέματα Ισότητας και ίσης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Πρόεδρος του ΕΜΔΓ, είχε συναντήσεις με τους Αρχηγούς ή Εκπροσώπους κομμάτων, για να τους ενημερώσει για τις δράσεις του προγράμματος και να τους καλέσει να τοποθετήσουν γυναίκες στα ψηφοδέλτια των κομμάτων τους και να στηρίξουν την εκλογή τους.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα η οποία παρουσίαζε τις γυναικείες υποψηφιότητες και ενημέρωνε το κοινό για θέματα ισότητας. Επίσης, προβλήθηκε ειδικό διαφωτιστικό μήνυμα για την ισότητα των φύλων από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς παγκύπριας εμβέλειας, καταχωρήθηκε ειδικό μήνυμα στον ημερήσιο τύπο κατά την προεκλογική περίοδο και διεξήχθησαν έρευνες για την πρόθεση ψήφου σε γυναίκες.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης διάφορα εργαστήρια, δημόσιες συζητήσεις και συμπόσια σε όλες τις πόλεις, με στόχο την ενίσχυση των υποψηφίων γυναικών. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω δραστηριότητες:
· Εξαγγελία Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ισότητα – Η νέα διάσταση στη Τοπική Αυτοδιοίκηση», Λευκωσία, Ξενοδοχείο Χίλτον, 17.10.06
· Σεμινάριο – Εργαστήρι για ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων των υποψηφίων γυναικών στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, Λάρνακα, 8.11.06
· Δημόσιες Συζητήσεις αναφορικά με τις γυναικείες υποψηφιότητες στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στη Λευκωσία, (22.11.06), στη Λεμεσό (23.11.06) και στην Πάφο (7.12.06).
· Εκδήλωση με θέμα «Ισότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση». Κύριος ομιλητής ήταν ο Έλληνας Υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας ΔΙοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος. Λόγο απηύθυναν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κος Σοφοκλής Σοφοκλέους και η Γενική Γραμματέας Ισότητας Ελλάδας κα Ευγενία Τσουμάνη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στις 9.12.06.

Μετά τις εκλογές, έγινε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και παρουσίαση των προσιμάτων στο κοινό, παρουσίαση των ερευνών που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος, ενώ πραγματοποιήθηκαν επίσης σεμινάρια επιμόρφωσης των εκλελεγμένων Δημοτικών Συμβούλων στα θέματα Ισότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  • Βουλευτικές Εκλογές 2006

Η διαφωτιστική εκστρατεία του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του Μαΐου του 2006, περιλάμβανε:

1. Συνάντηση Προέδρου και Μελών του Συμβουλίου Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας με τους Αρχηγούς όλων των Πολιτικών Κομμάτων και επίδοση υπομνήματος με τα εξής αιτήματα:

(α) συμπερίληψη γυναικών στα ψηφοδέλτια λαμβάνοντας υπόψη τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης (2003)3 για την Ισόρροπη Συμμετοχή Ανδρών και Γυναικών σε θέσεις Λήψεως Αποφάσεων της Πολιτικής και Δημόσιας Ζωής σύμφωνα με την οποία ισόρροπη συμμετοχή σημαίνει την εκπροσώπηση έκαστου φύλου σε ποσοστό όχι μικρότερο του 40%,

(β) έμπρακτη υποστήριξη της εκλογής γυναικών και

(γ) ενθάρρυνση της ενεργότερης εμπλοκής των γυναικών στην προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων τους.

2. (α) Επιστολή του Προέδρου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας προς τα επίσημα όργανα των Κομμάτων για να ενημερωθούν και να λάβουν σοβαρά υπόψη τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ισόρροπη Συμμετοχή Ανδρών και Γυναικών σε Θέσεις Λήψεως Αποφάσεων της Πολιτικής και Δημόσιας Ζωής.

(β) Ευρεία κυκλοφορία-διανομή της Σύστασης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κυβερνητικούς φορείς, οργανώσεις κλπ.

3. (α) Αγορά χρόνου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για διαφημιστικά μηνύματα υπέρ της ισότητας / γυναικών κατά την προεκλογική εκστρατεία.

(β) Επιστολή / Επαφές με Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την προβολή γυναικών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

4. Ετοιμασία και διανομή φυλλαδίου από τα κόμματα με το οποίο να προτρέπουν τους ψηφοφόρους να ψηφίζουν τους κατά την κρίση τους άξιους και ικανούς άντρες και γυναίκες, το οποίο να χρηματοδοτηθεί από τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.

5. Δεξίωση-Δημοσιογραφική Διάσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Προέδρου του Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας στην οποία να κληθούν οι υποψήφιες γυναίκες όλων των πολιτικών κομμάτων και εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

6. Σύσταση Υπεπιτροπής Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για να συμβάλει στην προώθηση της διαφωτιστικής εκστρατείας μέσα από τα Μ.Μ.Ε.
  • Βουλευτικές Εκλογές 2001

Ο ΕΜΔΓ στις Βουλευτικές Εκλογές του 2001, στα πλαίσια πλατιάς διαφωτιστικής εκστρατείας, έλαβε τα ακόλουθα μέτρα:

1. Πολιτικές δηλώσεις του Αρμόδιου Υπουργού για προώθηση του στόχου αυτού.
2. Επαφές με τους Πολιτικούς Αρχηγούς όλων των Κομμάτων για να αυξήσουν τον αριθμό των υποψηφίων γυναικών και να υποστηρίξουν την εκλογή τους.
3. Επαφές με εκπροσώπηση των ΜΜΕ για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και να προβάλλουν ισότιμα και γυναίκες υποψήφιες κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας.
4. Έκδοση και ευρεία κυκλοφορία βιβλιαρίου με όλες τις γυναίκες υποψήφιες μαζί με σύντομα βιογραφικά σημειώματα και το πολιτικό τους όραμα.
5. Διοργάνωση πανηγυρικών εκδηλώσεων με την παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, των ΜΜΕ και όλων των υποψήφιων γυναικών.
6. Αφίσες και διαφημίσεις με το σλόγκαν: Δώσε Φωνή και δύναμη στις Γυναίκες.
7. Ειδική συνεργασία με το Ράδιο Αθηνά στα πλαίσια καθημερινού προγράμματος με τίτλο «Γυναίκες στην Πολιτική» για την προβολή των υποψηφίων γυναικών.

Στατιστικά στοιχεία για τη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή:

· Cyprus third, fourth and fifth periodic Report on the Implementation of the UN Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (pages 45-50 και 87 -95).

· Δείκτες για τη μέτρηση της προόδου στον τομέα της πολιτικής και δημόσιας ζωής σύμφωνα με τη Σύσταση των Συμβουλίου της Ευρώπης Αρ. (2003)3 για την Ισόρροπη Συμμετοχή Ανδρών και Γυναικών σε θέσεις Λήψεως Αποφάσεων της Πολιτικής και Δημόσιας Ζωής.

Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Women in Decision Making EU2007.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 468,26Kb)

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.