Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες06/11/2015

Κεντρικά Γραφεία του ΔΗΣΥ

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Με αισθήματα χαράς αλλά και ιδιαίτερου προβληματισμού βρίσκομαι, σήμερα μαζί σας, για να μιλήσουμε για το σοβαρό κοινωνικό ζήτημα της ηλεκτρονικής παιδικής πορνογραφίας, αφού οι αριθμοί των κρουσμάτων ανήλικων θυμάτων πορνογραφίας στο διαδίκτυο αυξάνονται συνεχώς, και καλούν την κοινωνία να κινητοποιηθεί με δραστικές λύσεις για καταπολέμηση του φαινομένου.

Η ηλεκτρονική παιδική πορνογραφία ανησυχεί ιδιαίτερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το οποίο καταβάλλει προσπάθειες μέσα από τη συστηματική δίωξη των δραστών να καταστείλει τα κρούσματα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ενώ το 2011 και 2012, διερευνήθηκαν 38 και 54 υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας αντίστοιχα, το 2013, 23, ενώ από το 2014 και έπειτα παρατηρείται αύξηση των περιστατικών παιδικής πορνογραφίας που διαχειρίστηκε η Αστυνομία. Το 2014 το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διαχειρίστηκε 106 υποθέσεις, ενώ από τις αρχές του 2015 μέχρι σήμερα έχει ήδη διαχειριστεί 118 περιπτώσεις.
Η ενιαία Εθνική Στρατηγική, η οποία θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του 2015 σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα αφορά την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τη σεξουαλική κακοποίηση και την παιδική πορνογραφία, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει υποχρεώσεις και θα δώσει κατευθυντήριες γραμμές προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ενδυναμώνοντας τις προσπάθειες του κράτους για προστασία των ανηλίκων από τέτοιου είδους συμπεριφορές. Η εφαρμογή μιας ενιαίας στρατηγικής θα υποβοηθήσει θέματα που ήδη είναι υπό μελέτη, όπως για παράδειγμα η λειτουργία του ενιαίου χώρους παρέμβασης όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, το «Σπίτι του Παιδιού», η επανεξέταση του ύψους των ποινών και η αξιολόγηση εάν οι επιβαλλόμενες ποινές είναι αρκούντως αυστηρές για αποτροπή διάπραξης τέτοιας μορφής αδικημάτων.

Η Κυβέρνηση αισθανόμενη έντονα την ανησυχία της κοινωνίας για τα ολοένα αυξανόμενα αδικήματα σε βάρος των παιδιών έκρινε επιβεβλημένη την ανάγκη για δημιουργία της Εθνικής Στρατηγικής, η οποία θα αντιμετωπίσει ολιστικά ένα κοινωνικό πρόβλημα, καλύπτοντας ευρύτερα τα θέματα πρόληψης, καταστολής και αντιμετώπισης του θύματος, αλλά και του θύτη, μέσα από συγκεκριμένους στόχους και δράσεις.

Μέσα από την Εθνική Στρατηγική θα δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις σε όλες τις υπηρεσίες: στις ανακριτικές αρχές, στους λειτουργούς της δικαιοσύνης, στους λειτουργούς των κοινωνικών υπηρεσιών, στους εκπαιδευτικούς, στους λειτουργούς της υγείας, σε όλους όσους φροντίζουν παιδιά, στους γονείς, στους ακαδημαϊκούς και στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, με σκοπό την πρόληψη των εγκλημάτων, τη φροντίδα των θυμάτων και την αποκατάσταση των δραστών.

Βασικοί μας στόχοι είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, η κινητοποίηση των πολιτών, των φορέων χάραξης πολιτικής, των ΜΜΕ, των επαγγελματιών, της Εκκλησίας, καθώς και η αναγνώριση της ιδιαιτερότητας στην αντιμετώπιση των αδικημάτων από το νομικό σύστημα και η τροποποίηση των διαδικασιών ανάκρισης και εκδίκασης.

Ταυτόχρονα, στοχεύουμε στην προώθηση προτύπων που θα υποστηρίζουν την υγιή συμπεριφορά και ανάπτυξη στις σχέσεις και θα βοηθήσουν στην εξάλειψη μηνυμάτων που προωθούν την εικόνα των παιδιών ως σεξουαλικά υποκείμενα. Μέσα από την αύξηση της χρηματοδότησης για σκοπούς πρόληψης του φαινομένου, τη χρήση υφιστάμενων ερευνών και τη διενέργεια νέων, για σκοπούς καθοδήγησης της πρακτικής που θα ακολουθείται, αλλά και την εναρμόνιση του ποινικού συστήματος, επενδύουμε στη μείωση και καταστολή του προβλήματος που βρίσκεται σε έξαρση, καθώς η ανάπτυξη χρήσης του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ολοένα και νεαρότερη ηλικία, ευνοεί τους επίδοξους δράστες.

Περαιτέρω, μέσω της πρόληψης, θα προχωρήσουμε στην κατάρτιση προγραμμάτων επιμόρφωσης των παιδιών μας για προστασία τους από τους κινδύνους του διαδικτύου, στη δημιουργία πολυθεματικών ομάδων για σκοπούς πρόληψης και θα καθοριστούν δράσεις στο πλαίσιο συνεργασίας των διαφόρων υπηρεσιών υγείας, ευημερίας και εκπαίδευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος επικύρωσε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Κακοποίηση, γνωστή ως Σύμβαση Λανζαρότε, η οποία έχει ως σκοπό την εθνική και διεθνή συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και καταπολέμησης τη σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης των παιδιών και της προστασίας των παιδιών θυμάτων, αφού αποδεδειγμένα η παιδική πορνογραφία και πορνεία, όπως όλες οι μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, είναι καταστροφικές για την υγεία των παιδιών και την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη.

Προτεραιότητα της Αστυνομίας είναι η συνεχής παρακολούθηση και αξιοποίηση κάθε πληροφορίας που φτάνει κοντά της, η ανατροπή του κανόνα της σιωπής, που συγκάλυπτε για χρόνια φαινόμενα των οποίων η αποκάλυψη θεωρείτο ταμπού, η διερεύνηση και η δίωξη των αδικημάτων αυτών, επιδεικνύοντας την απαιτούμενη ευαισθησία στην προστασία του θύματος και την απαίτηση για παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, καθώς και η παρακολούθηση των εποπτευομένων προσώπων. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι σήμερα εισπράττουμε τα εγκληματικά αποτελέσματα της ανοχής και της συγκάλυψης, ως συνέπια των ενεργειών όσων φρόντιζαν να αποσιωπώνται οι απεχθείς εγκληματικές τους, έστω και αν τα θύματα διάβαιναν και διαβαίνουν ακόμη και σήμερα το δικό τους μαρτύριο.

Επιπρόσθετα, η Αρχή Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων, η οποία συστάθηκε με βάσει τον περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο του 2014, έχει θεσπίσει κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές για την εποπτεία και τον έλεγχο της ορθής διεκπεραίωσης της εποπτείας των προσώπων που έχουν καταδικαστεί για τέτοιου είδους αδικήματα. Η Αρχή συνεδριάζει κάθε μήνα πριν από την αποφυλάκιση προσώπου που καταδικάστηκε για σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκων, ενώ ταυτόχρονα στο αρχείο της υπάρχουν καταχωρημένα τόσο οι παλαιές όσο και νέες καταδίκες, καθώς και κατά πόσον οι καταδικασθέντες ανταποκρίνονται στις συστάσεις και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους τελώντας υπό εποπτεία. Ο παρεμβατικός ρόλος της Αρχής γίνεται μέσα από τη συμμετοχή σε αυτήν εκπροσώπων από διάφορες υπηρεσίες, όπως είναι οι Αστυνομικές Διευθύνσεις και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, η ευημερία και το συμφέρον των παιδιών είναι θεμελιώδεις αξίες και γι αυτό προωθούνται κατά προτεραιότητα από την Κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, χωρίς καμία διάκριση, θέματα που αφορούν στην διασφάλιση μιας υγιούς και ασφαλούς ζωής της νέας γενιάς.

Θα ήθελα κλείνοντας να συγχαρώ την ΓΟΔΗΣΥ για την πρωτοβουλία να διοργανώσει τη σημερινή εκδήλωση και να τονίσω ότι η εκμετάλλευση των παιδιών έχει αυξηθεί τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα όσον αφορά την αυξημένη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας τόσο από τα παιδιά όσο και από τους δράστες. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε όλους και ιδιαίτερα προς τους γονείς να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο τα παιδιά μας, ακολουθώντας τις υποδείξεις της αστυνομίας ώστε να κάνουν σοφή και ορθή χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις