Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Mέτρα και αποφάσεις της Κυβέρνησης προς όφελος της χρηστής διοίκησης και για πάταξη της διαφθοράς

19/04/2016

Επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στα φαινόμενα σήψης, διαφθοράς και εγκληματικότητας, η Κυβέρνηση με αποφασιστικότητα προχώρησε στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που θέτουν πλέον τα θεμέλια μιας νέας εποχής για το κράτος.

Προς αυτή την κατεύθυνση, λήφθηκαν τα ακόλουθα μέτρα και αποφάσεις που αφορούν στη χρηστή διοίκηση και καταπολέμηση διαφθοράς:
 • Διορίστηκε, ευθύς αμέσως μετά την ανάληψη της εξουσίας, η Επιτροπή Διερεύνησης των αιτίων κατάρρευσης της οικονομίας με επικεφαλής τον πρώην Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Γιώργο Πική. Το πόρισμα της Επιτροπής ευρίσκεται ενώπιον των ανακριτών προς διευκόλυνση του έργου τους.
 • Συστάθηκε ειδική μονάδα αποτελούμενη από 30 έμπειρους αστυνομικούς ανακριτές, λογιστές, ειδικούς εμπειρογνώμονες από την Κύπρο και το εξωτερικό για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, ενώ την ίδια ώρα αγοράστηκε ειδικό λογισμικό για διευκόλυνση της διερεύνησης των ποινικών ευθυνών όσων συνέβαλαν στην κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση:
 • Ενίσχυσε την Ελεγκτική Υπηρεσία με αποπαγοποίηση 10 θέσεων πρώτου διορισμού, ενώ η Υπηρεσία έχει ενισχυθεί και με την απόσπαση άλλων 14 Δημοσίων Λειτουργών.
 • Εγκρίθηκε η πλήρωση όλων των κενών θέσεων λειτουργών Νομικής της υπηρεσίας παρά τη γενική απαγόρευση προσλήψεων με πρόσληψη 26 νέων Νομικών Λειτουργών.
 • Με Νόμο ενισχύθηκαν οι διαδικασίες και οι εξουσίες του κράτους και δέσμευση και δήμευση περιουσιών που προήλθαν από παράνομες δραστηριότητες.
 • Στη βάση των εξαγγελιών μας, εξάλλου, για εκσυγχρονισμό των Θεσμών και του Κράτους, παρέχεται πλέον η δυνατότητα, πέραν του Υπουργικού Συμβουλίου, και στον Γενικό Εισαγγελέα, να διορίζει ποινικούς ανακριτές.
 • Επιπρόσθετα, ενισχύθηκε ο ρόλος των ερευνητικών επιτροπών με την υποχρεωτική παραπομπή στον Γενικό Εισαγγελέα του πορίσματος, όπου καταγράφονται οι ευθύνες σε πολιτειακούς ή πολιτικούς αξιωματούχους.

Ως αποτέλεσμα των μέχρι σήμερα μέτρων, καταχωρήθηκαν ποινικές διώξεις κατά διευθυντικών στελεχών και διοικητικών συμβούλων της Τράπεζας Κύπρου, ενώ οι έρευνες για την ίδια τράπεζα συνεχίζονται για σωρεία άλλων αδικημάτων.

Ποινική δίωξη έχει καταχωρηθεί και κατά διευθυντικών στελεχών και διοικητικών συμβούλων της Λαϊκής Τράπεζας, ενώ σε προχωρημένο στάδιο ευρίσκονται οι έρευνες σε σημαντικές υποθέσεις, για τις οποίες αναμένεται η εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής.

Αποτελεί γεγονός ότι παρατηρείται καθυστέρηση στην άσκηση ποινικών διώξεων όσον αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτό, όμως, οφείλεται στην πολυπλοκότητα των υποθέσεων, αλλά και στην απαιτούμενη δικαστική συνδρομή από τρίτες χώρες. Πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχει αίτημα για δικαστική συνδρομή από 7 συγκεκριμένα χώρες.

Επίσης, στο στάδιο διερεύνησης βρίσκεται και η παροχή ρευστότητας προς τη Λαϊκή Τράπεζα από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ΕΛΑ) ύψους 9.5 δις ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Οι ανακριτικές αρχές προχώρησαν στη διερεύνηση διαφόρων καταγγελιών διαφθοράς στο Δημόσιο, σε ημικρατικούς οργανισμούς, σε οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πιστωτικά ιδρύματα.

Ως αποτέλεσμα της αποφασιστικότητας που η Κυβέρνηση επέδειξε με τα μέτρα που έχει υιοθετήσει, και σύμφωνα με στοιχεία της Αστυνομίας, οι υποθέσεις που διερευνώνται για αδικήματα που σχετίζονται με διαφθορά, δεκασμό Λειτουργών και κατάχρηση εξουσίας υπέρ-διπλασιάστηκαν το 2015 σε σύγκριση με το 2014. Το 2014 καταγγέλθηκαν και εξιχνιάστηκαν 10 υποθέσεις, ενώ το 2015 καταγγέλθηκαν 27 υποθέσεις και εξιχνιάστηκαν οι 24 εξ αυτών.

Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσονται και τα μέτρα για ενίσχυση της χρηστής διοίκησης και του δικτύου προστασίας από τη διαφθορά.
 • Στη βάση των εξαγγελιών της Κυβέρνησης για διαφάνεια στη δημόσια ζωή, ενισχύθηκε η αποτελεσματικότητα του ελέγχου του πόθεν έσχες των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων με την ανάθεση του ελέγχου σε εγκεκριμένους ελεγκτές και τη δημοσιοποίηση των δηλώσεων περιουσίας τους.
 • Σημαντική είναι και η υποχρέωση που ανέλαβε και έφερε σε πέρας η Κυβέρνηση, σε συνεργασία πάντα με τη Βουλή, στη βάση των συστάσεων της Επιτροπής Greco του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφορικά με τη διαφάνεια στα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων σε πολιτειακά αξιώματα.
 • Με τη ψήφιση της νομοθεσίας που αφορά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παρέχεται πλέον η δυνατότητα καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς, αλλά και της μη ανταγωνιστικής συμπεριφοράς, καθώς και η δυνατότητα αποκλεισμού οικονομικών φορέων λόγω παράνομων ή αντιεπαγγελματικών συμπεριφορών.

Εξάλλου, σημαντικά είναι και τα μέτρα που έχουν προωθηθεί και εκκρεμούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με την πολιτική ευθύνη και λογοδοσία των πολιτειακών αξιωματούχων.

Περαιτέρω, προωθήθηκε σειρά μέτρων και αλλαγών που διασφαλίζουν την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης και καθιστούν ευχερέστερη την πρόσβαση του πολίτη. Ειδικότερα:
 • Θεσμοθετήθηκε η σύσταση πρωτοβάθμιου Διοικητικού Δικαστηρίου, το οποίο θα εξυπηρετήσει την απαίτηση για ταχύτερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο των αποφάσεων της διοίκησης και την αποσυμφόρηση, την ίδια ώρα, του Ανώτατου Δικαστηρίου.
 • Έγινε σημαντική ενίσχυση των πρωτόδικων Δικαστηρίων με την πρόσληψη 15 νέων επαρχιακών δικαστών και την επέκταση της στενοτύπισης, προκειμένου να διεκπεραιώνονται το ταχύτερο δυνατόν οι πολιτικές και ποινικές υποθέσεις.
 • Για σκοπούς πρόσβασης των κατόχων αξιογράφων στη δικαιοσύνη, έχουμε προωθήσει την πρόσληψη 5 επαρχιακών δικαστών, οι οποίοι θα εκδικάζουν κατά προτεραιότητα τις υποθέσεις αυτές, και εκκρεμεί στη Βουλή προς ψήφιση νομοσχέδιο που δίδει τη δυνατότητα παραχώρησης νομικής αρωγής στους κατόχους αξιογράφων.

Ταυτόχρονα, αυξήθηκε το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη μέσα από τη σταδιακή αναδιοργάνωση της Αστυνομίας, με αλλαγές στη διοικητική δομή και λειτουργία της, την απαλλαγή από μη αστυνομικής φύσεως καθηκόντων και την εφαρμογή νέου μοντέλου αστυνόμευσης:
 • Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιοκρατία και στη χρηστή διοίκηση.
 • Θεσπίστηκαν κριτήρια για τις μεταθέσεις των μελών της Αστυνομίας.
 • Ρυθμίζονται νέα κριτήρια πρόσληψης αστυνομικών με σκοπό την επιλογή των καταλληλότερων και ικανοτέρων να ανταποκριθούν στα καθήκοντα.

«Για πρώτη φορά, στα 56 χρόνια ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε διάστημα μόλις τριών χρόνων, έχει επιδειχτεί τέτοια αποφασιστικότητα ως αποτέλεσμα της οποίας, πολιτικοί, προσωπικότητες της δημόσιας και οικονομικής ζωής – που θεωρούνταν για δεκαετίες ότι παρέμεναν στο απυρόβλητο – άλλοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης με καταδίκες, ενώ άλλοι εξ αυτών ευρίσκονται υπό εκδίκαση ή υπό διερεύνηση».

(αναφορά από τον Απολογισμό του Προέδρου της Δημοκρατίας,
Νίκου Αναστασιάδη, για τα τρία χρόνια διακυβέρνησης)

19 Απριλίου, 2016


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις